Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đại lục đệ nhất đại đế bị huynh đệ ám toán, luân hồi 5 kiếp, trùng sinh lên thân một phế vật của Bách Chiến Quốc. Sống lại một đời, hắn muốn cường thế quật khởi, thần cản giết thần, lại đạp đỉnh phong!

Các chương


  Chap 65 7 lượt xem
  Chap 64 2 lượt xem
  Chap 63 3 lượt xem
  Chap 62 2 lượt xem
  Chap 61 4 lượt xem
  Chap 60 18 lượt xem
  Chap 59 17 lượt xem
  Chap 58 4 lượt xem
  Chap 57 5 lượt xem
  Chap 56 7 lượt xem
  Chap 55 6 lượt xem
  Chap 54 4 lượt xem
  Chap 53 10 lượt xem
  Chap 52 8 lượt xem
  Chap 51 5 lượt xem
  Chap 50 9 lượt xem
  Chap 49 20 lượt xem
  Chap 48 19 lượt xem
  Chap 47 19 lượt xem
  Chap 46 19 lượt xem
  Chap 45 19 lượt xem
  Chap 44 23 lượt xem
  Chap 43 21 lượt xem
  Chap 42 23 lượt xem
  Chap 41 17 lượt xem
  Chap 40 10 lượt xem
  Chap 39 19 lượt xem
  Chap 38 21 lượt xem
  Chap 37 7 lượt xem
  Chap 36 12 lượt xem
  Chap 35 14 lượt xem
  Chap 34 14 lượt xem
  Chap 33 18 lượt xem
  Chap 32 19 lượt xem
  Chap 31 10 lượt xem
  Chap 30 10 lượt xem
  Chap 29 16 lượt xem
  Chap 28 12 lượt xem
  Chap 27 25 lượt xem
  Chap 26 29 lượt xem
  Chap 25 35 lượt xem
  Chap 24 36 lượt xem
  Chap 23 12 lượt xem
  Chap 22 16 lượt xem
  Chap 21 19 lượt xem
  Chap 20 23 lượt xem
  Chap 19 60 lượt xem
  Chap 18 26 lượt xem
  Chap 17 37 lượt xem
  Chap 16 39 lượt xem
  Chap 15 86 lượt xem
  Chap 14 49 lượt xem
  Chap 13 38 lượt xem
  Chap 12 64 lượt xem
  Chap 11 41 lượt xem
  Chap 10 54 lượt xem
  Chap 9 56 lượt xem
  Chap 8 45 lượt xem
  Chap 7 91 lượt xem
  Chap 6 55 lượt xem
  Chap 5 55 lượt xem
  Chap 4 61 lượt xem
  Chap 3 52 lượt xem
  Chap 2 79 lượt xem
  Chap 1 99 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!