Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi, nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê.

Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân! Người đâu! Giải đám tiện nhân đó cho bổn cung, hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao…

Các chương


  Chap 88 8 lượt xem
  Chap 87 17 lượt xem
  Chap 86 12 lượt xem
  Chap 85 11 lượt xem
  Chap 84 10 lượt xem
  Chap 83 12 lượt xem
  Chap 82 4 lượt xem
  Chap 81 10 lượt xem
  Chap 80 10 lượt xem
  Chap 79 7 lượt xem
  Chap 78 14 lượt xem
  Chap 77 21 lượt xem
  Chap 76 27 lượt xem
  Chap 75 14 lượt xem
  Chap 74 34 lượt xem
  Chap 73 15 lượt xem
  Chap 72 22 lượt xem
  Chap 71 15 lượt xem
  Chap 70 17 lượt xem
  Chap 69 23 lượt xem
  Chap 68 16 lượt xem
  Chap 67 16 lượt xem
  Chap 66 23 lượt xem
  Chap 65 34 lượt xem
  Chap 64 22 lượt xem
  Chap 63 21 lượt xem
  Chap 62 87 lượt xem
  Chap 61 21 lượt xem
  Chap 60 21 lượt xem
  Chap 59 78 lượt xem
  Chap 58 70 lượt xem
  Chap 57 136 lượt xem
  Chap 56 69 lượt xem
  Chap 55 107 lượt xem
  Chap 54 82 lượt xem
  Chap 53 50 lượt xem
  Chap 52 66 lượt xem
  Chap 51 89 lượt xem
  Chap 50 87 lượt xem
  Chap 49 63 lượt xem
  Chap 48 83 lượt xem
  Chap 47 83 lượt xem
  Chap 46 133 lượt xem
  Chap 45 82 lượt xem
  Chap 44 140 lượt xem
  Chap 43 112 lượt xem
  Chap 42 104 lượt xem
  Chap 41 109 lượt xem
  Chap 40 89 lượt xem
  Chap 39 87 lượt xem
  Chap 38 107 lượt xem
  Chap 37 101 lượt xem
  Chap 36 161 lượt xem
  Chap 35 76 lượt xem
  Chap 34 99 lượt xem
  Chap 33 100 lượt xem
  Chap 32 83 lượt xem
  Chap 31 117 lượt xem
  Chap 30 123 lượt xem
  Chap 29 132 lượt xem
  Chap 28 148 lượt xem
  Chap 27 123 lượt xem
  Chap 26 159 lượt xem
  Chap 25 130 lượt xem
  Chap 24 115 lượt xem
  Chap 23 151 lượt xem
  Chap 22 153 lượt xem
  Chap 21 134 lượt xem
  Chap 20 272 lượt xem
  Chap 19 144 lượt xem
  Chap 18 143 lượt xem
  Chap 17 139 lượt xem
  Chap 16 201 lượt xem
  Chap 15 181 lượt xem
  Chap 14 184 lượt xem
  Chap 13 272 lượt xem
  Chap 12 152 lượt xem
  Chap 11 146 lượt xem
  Chap 10 183 lượt xem
  Chap 9 171 lượt xem
  Chap 8 224 lượt xem
  Chap 7 227 lượt xem
  Chap 6 193 lượt xem
  Chap 5 202 lượt xem
  Chap 4 239 lượt xem
  Chap 3 196 lượt xem
  Chap 2 219 lượt xem
  Chap 1 216 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!