Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi, nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê.

Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân! Người đâu! Giải đám tiện nhân đó cho bổn cung, hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao…

Các chương


  Chap 93 11 lượt xem
  Chap 92 6 lượt xem
  Chap 91 7 lượt xem
  Chap 90 18 lượt xem
  Chap 89 15 lượt xem
  Chap 88 16 lượt xem
  Chap 87 30 lượt xem
  Chap 86 19 lượt xem
  Chap 85 16 lượt xem
  Chap 84 25 lượt xem
  Chap 83 20 lượt xem
  Chap 82 10 lượt xem
  Chap 81 14 lượt xem
  Chap 80 19 lượt xem
  Chap 79 15 lượt xem
  Chap 78 31 lượt xem
  Chap 77 26 lượt xem
  Chap 76 39 lượt xem
  Chap 75 32 lượt xem
  Chap 74 50 lượt xem
  Chap 73 23 lượt xem
  Chap 72 42 lượt xem
  Chap 71 21 lượt xem
  Chap 70 27 lượt xem
  Chap 69 32 lượt xem
  Chap 68 23 lượt xem
  Chap 67 33 lượt xem
  Chap 66 44 lượt xem
  Chap 65 52 lượt xem
  Chap 64 38 lượt xem
  Chap 63 39 lượt xem
  Chap 62 96 lượt xem
  Chap 61 31 lượt xem
  Chap 60 39 lượt xem
  Chap 59 95 lượt xem
  Chap 58 89 lượt xem
  Chap 57 151 lượt xem
  Chap 56 84 lượt xem
  Chap 55 120 lượt xem
  Chap 54 93 lượt xem
  Chap 53 65 lượt xem
  Chap 52 76 lượt xem
  Chap 51 100 lượt xem
  Chap 50 95 lượt xem
  Chap 49 83 lượt xem
  Chap 48 101 lượt xem
  Chap 47 92 lượt xem
  Chap 46 141 lượt xem
  Chap 45 94 lượt xem
  Chap 44 148 lượt xem
  Chap 43 119 lượt xem
  Chap 42 114 lượt xem
  Chap 41 115 lượt xem
  Chap 40 103 lượt xem
  Chap 39 96 lượt xem
  Chap 38 120 lượt xem
  Chap 37 108 lượt xem
  Chap 36 182 lượt xem
  Chap 35 85 lượt xem
  Chap 34 113 lượt xem
  Chap 33 112 lượt xem
  Chap 32 91 lượt xem
  Chap 31 125 lượt xem
  Chap 30 134 lượt xem
  Chap 29 143 lượt xem
  Chap 28 158 lượt xem
  Chap 27 142 lượt xem
  Chap 26 170 lượt xem
  Chap 25 141 lượt xem
  Chap 24 128 lượt xem
  Chap 23 163 lượt xem
  Chap 22 161 lượt xem
  Chap 21 144 lượt xem
  Chap 20 283 lượt xem
  Chap 19 151 lượt xem
  Chap 18 159 lượt xem
  Chap 17 160 lượt xem
  Chap 16 210 lượt xem
  Chap 15 190 lượt xem
  Chap 14 197 lượt xem
  Chap 13 285 lượt xem
  Chap 12 162 lượt xem
  Chap 11 155 lượt xem
  Chap 10 190 lượt xem
  Chap 9 188 lượt xem
  Chap 8 236 lượt xem
  Chap 7 236 lượt xem
  Chap 6 198 lượt xem
  Chap 5 211 lượt xem
  Chap 4 248 lượt xem
  Chap 3 208 lượt xem
  Chap 2 230 lượt xem
  Chap 1 226 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!