Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thủ lĩnh của hai tộc thù địch - Vu Tầm Mai và Huyền Cơ Hoa có cơ duyên xảo ngộ, tìm hiểu lẫn nhau rồi trở thành ý trung nhân. Vì những khúc mắc, thù hận phức tạp giữa hai chủng tộc, Vu Tầm Mai bị buộc phải giết chết Huyền Cơ Hoa, chẳng ngờ Huyền Cơ Hoa lại có thể trùng sinh. Liệu kiếp này, tình yêu của hai người có thể tu thành chính quả?

Các chương


  Chap 46 7 lượt xem
  Chap 45 6 lượt xem
  Chap 44 9 lượt xem
  Chap 43 15 lượt xem
  Chap 42 5 lượt xem
  Chap 41 7 lượt xem
  Chap 40 15 lượt xem
  Chap 39 15 lượt xem
  Chap 38 22 lượt xem
  Chap 37 23 lượt xem
  Chap 36 28 lượt xem
  Chap 35 22 lượt xem
  Chap 34 33 lượt xem
  Chap 33.5 25 lượt xem
  Chap 33 45 lượt xem
  Chap 32 37 lượt xem
  Chap 31.5 53 lượt xem
  Chap 31 42 lượt xem
  Chap 30 42 lượt xem
  Chap 29 73 lượt xem
  Chap 28 71 lượt xem
  Chap 27 119 lượt xem
  Chap 26 107 lượt xem
  Chap 25 133 lượt xem
  Chap 24 141 lượt xem
  Chap 23 128 lượt xem
  Chap 22 113 lượt xem
  Chap 21 106 lượt xem
  Chap 20 96 lượt xem
  Chap 19 91 lượt xem
  Chap 18 167 lượt xem
  Chap 17 139 lượt xem
  Chap 16 75 lượt xem
  Chap 15 135 lượt xem
  Chap 14 114 lượt xem
  Chap 13 126 lượt xem
  Chap 12 134 lượt xem
  Chap 11 255 lượt xem
  Chap 10 225 lượt xem
  Chap 9 211 lượt xem
  Chap 8 143 lượt xem
  Chap 7 160 lượt xem
  Chap 6 175 lượt xem
  Chap 5 148 lượt xem
  Chap 4 185 lượt xem
  Chap 3 233 lượt xem
  Chap 2 214 lượt xem
  Chap 1 461 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!