Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Say rượu thất thân, người thân ra đi; những đả kích liên tiếp đã phá tan thế giới của Tô Mạt. Vì để trả được khoản nợ lớn, cô buộc lòng phải bán đi cuộc hôn nhân của chính mình, không ngờ rằng ngày kết hôn liền rơi vào kiếp làm vợ.

Sáu năm qua đi, vận mệnh xoay chuyển, khiến cô lại rơi vào tay anh ta một lần nữa. BOSS cầm thú nói: Nha đầu thối, hoặc là trả tôi 10 triệu, hoặc là, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi! <3

Các chương


  Chap 99 10 lượt xem
  Chap 98 8 lượt xem
  Chap 97 6 lượt xem
  Chap 96 5 lượt xem
  Chap 95 8 lượt xem
  Chap 94 3 lượt xem
  Chap 93 11 lượt xem
  Chap 92 13 lượt xem
  Chap 91 12 lượt xem
  Chap 90 11 lượt xem
  Chap 89 14 lượt xem
  Chap 88 16 lượt xem
  Chap 87 14 lượt xem
  Chap 86 12 lượt xem
  Chap 85 14 lượt xem
  Chap 84 10 lượt xem
  Chap 83 8 lượt xem
  Chap 82 17 lượt xem
  Chap 81 10 lượt xem
  Chap 80 24 lượt xem
  Chap 79 19 lượt xem
  Chap 78 37 lượt xem
  Chap 77 29 lượt xem
  Chap 76 48 lượt xem
  Chap 75 18 lượt xem
  Chap 74 21 lượt xem
  Chap 73 17 lượt xem
  Chap 72 21 lượt xem
  Chap 71 43 lượt xem
  Chap 70 25 lượt xem
  Chap 69 20 lượt xem
  Chap 68 80 lượt xem
  Chap 67 17 lượt xem
  Chap 66 82 lượt xem
  Chap 65 80 lượt xem
  Chap 64 56 lượt xem
  Chap 63 79 lượt xem
  Chap 62 87 lượt xem
  Chap 61 100 lượt xem
  Chap 60 154 lượt xem
  Chap 59 55 lượt xem
  Chap 58 55 lượt xem
  Chap 57 90 lượt xem
  Chap 56 97 lượt xem
  Chap 55 64 lượt xem
  Chap 54 59 lượt xem
  Chap 53 70 lượt xem
  Chap 52 114 lượt xem
  Chap 51 71 lượt xem
  Chap 50 71 lượt xem
  Chap 49 79 lượt xem
  Chap 48 75 lượt xem
  Chap 47 76 lượt xem
  Chap 46 81 lượt xem
  Chap 45 73 lượt xem
  Chap 44 91 lượt xem
  Chap 43 96 lượt xem
  Chap 42 101 lượt xem
  Chap 41 87 lượt xem
  Chap 40 89 lượt xem
  Chap 39 94 lượt xem
  Chap 38 107 lượt xem
  Chap 37 83 lượt xem
  Chap 36 114 lượt xem
  Chap 35 178 lượt xem
  Chap 34 96 lượt xem
  Chap 33 117 lượt xem
  Chap 32 108 lượt xem
  Chap 31 152 lượt xem
  Chap 30 131 lượt xem
  Chap 29 112 lượt xem
  Chap 28 112 lượt xem
  Chap 27 148 lượt xem
  Chap 26 146 lượt xem
  Chap 25 169 lượt xem
  Chap 24 164 lượt xem
  Chap 23 146 lượt xem
  Chap 22 145 lượt xem
  Chap 21 157 lượt xem
  Chap 20 200 lượt xem
  Chap 19 157 lượt xem
  Chap 18 148 lượt xem
  Chap 17 154 lượt xem
  Chap 16 171 lượt xem
  Chap 15 128 lượt xem
  Chap 14 161 lượt xem
  Chap 13 196 lượt xem
  Chap 12 183 lượt xem
  Chap 11 112 lượt xem
  Chap 10 152 lượt xem
  Chap 9 98 lượt xem
  Chap 8 95 lượt xem
  Chap 7 133 lượt xem
  Chap 6 119 lượt xem
  Chap 5 348 lượt xem
  Chap 4 130 lượt xem
  Chap 3 199 lượt xem
  Chap 2 - Fix 174 lượt xem
  Chap 1 413 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!