Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.

Các chương


  Chap 122 7 lượt xem
  Chap 121 7 lượt xem
  Chap 120 1 lượt xem
  Chap 119 1 lượt xem
  Chap 118 0 lượt xem
  Chap 117 31 lượt xem
  Chap 116 30 lượt xem
  Chap 115 21 lượt xem
  Chap 114 31 lượt xem
  Chap 113 20 lượt xem
  Chap 112 23 lượt xem
  Chap 111 29 lượt xem
  Chap 110 22 lượt xem
  Chap 109 15 lượt xem
  Chap 108 29 lượt xem
  Chap 106 76 lượt xem
  Chap 105 42 lượt xem
  Chap 104 65 lượt xem
  Chap 103 68 lượt xem
  Chap 102 39 lượt xem
  Chap 101 51 lượt xem
  Chap 100 84 lượt xem
  Chap 99 92 lượt xem
  Chap 98 92 lượt xem
  Chap 97 91 lượt xem
  Chap 96 89 lượt xem
  Chap 95 105 lượt xem
  Chap 94 111 lượt xem
  Chap 93 70 lượt xem
  Chap 92 76 lượt xem
  Chap 91 86 lượt xem
  Chap 90 74 lượt xem
  Chap 89 109 lượt xem
  Chap 88 91 lượt xem
  Chap 87 78 lượt xem
  Chap 86 94 lượt xem
  Chap 85 73 lượt xem
  Chap 84 111 lượt xem
  Chap 83 103 lượt xem
  Chap 82 88 lượt xem
  Chap 81 72 lượt xem
  Chap 80 83 lượt xem
  Chap 79 164 lượt xem
  Chap 78 87 lượt xem
  Chap 77 86 lượt xem
  Chap 76 102 lượt xem
  Chap 75 108 lượt xem
  Chap 74 98 lượt xem
  Chap 73 116 lượt xem
  Chap 72 105 lượt xem
  Chap 71 108 lượt xem
  Chap 70 102 lượt xem
  Chap 69 134 lượt xem
  Chap 68 115 lượt xem
  Chap 67 99 lượt xem
  Chap 66 132 lượt xem
  Chap 65 132 lượt xem
  Chap 64 121 lượt xem
  Chap 63 125 lượt xem
  Chap 62 124 lượt xem
  Chap 61 107 lượt xem
  Chap 60 114 lượt xem
  Chap 59 101 lượt xem
  Chap 58 119 lượt xem
  Chap 57 127 lượt xem
  Chap 56 127 lượt xem
  Chap 55 104 lượt xem
  Chap 54 lượt xem
  Chap 53 lượt xem
  Chap 52 lượt xem
  Chap 51 116 lượt xem
  Chap 50 117 lượt xem
  Chap 49 114 lượt xem
  Chap 48 140 lượt xem
  Chap 47 139 lượt xem
  Chap 46 142 lượt xem
  Chap 45 142 lượt xem
  Chap 44 106 lượt xem
  Chap 43 172 lượt xem
  Chap 42 140 lượt xem
  Chap 41 128 lượt xem
  Chap 40 149 lượt xem
  Chap 39 156 lượt xem
  Chap 38 144 lượt xem
  Chap 37 132 lượt xem
  Chap 36 174 lượt xem
  Chap 35 157 lượt xem
  Chap 34 166 lượt xem
  Chap 33 225 lượt xem
  Chap 32 207 lượt xem
  Chap 31 168 lượt xem
  Chap 30 176 lượt xem
  Chap 29 206 lượt xem
  Chap 28 216 lượt xem
  Chap 27 175 lượt xem
  Chap 26 183 lượt xem
  Chap 25 319 lượt xem
  Chap 24 193 lượt xem
  Chap 23 192 lượt xem
  Chap 22 186 lượt xem
  Chap 21 240 lượt xem
  Chap 20 235 lượt xem
  Chap 19 187 lượt xem
  Chap 18 144 lượt xem
  Chap 17 266 lượt xem
  Chap 16 187 lượt xem
  Chap 15 242 lượt xem
  Chap 14 138 lượt xem
  Chap 13 150 lượt xem
  Chap 12 142 lượt xem
  Chap 11 131 lượt xem
  Chap 10 179 lượt xem
  Chap 9 139 lượt xem
  Chap 8 162 lượt xem
  Chap 7 161 lượt xem
  Chap 6 138 lượt xem
  Chap 5 147 lượt xem
  Chap 4 150 lượt xem
  Chap 3 148 lượt xem
  Chap 2 158 lượt xem
  Chap 1 440 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!