Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/

Các chương


  Chap 63 1 lượt xem
  Chap 62 3 lượt xem
  Chap 61 3 lượt xem
  Chap 60 3 lượt xem
  Chap 59 3 lượt xem
  Chap 58 5 lượt xem
  Chap 57 13 lượt xem
  Chap 56 11 lượt xem
  Chap 55 12 lượt xem
  Chap 54 11 lượt xem
  Chap 53 11 lượt xem
  Chap 52 15 lượt xem
  Chap 51 6 lượt xem
  Chap 50 16 lượt xem
  Chap 49 10 lượt xem
  Chap 48 9 lượt xem
  Chap 47 17 lượt xem
  Chap 46 15 lượt xem
  Chap 45 7 lượt xem
  Chap 44 9 lượt xem
  Chap 43 10 lượt xem
  Chap 42 10 lượt xem
  Chap 41 10 lượt xem
  Chap 40 10 lượt xem
  Chap 39 11 lượt xem
  Chap 38 19 lượt xem
  Chap 37 9 lượt xem
  Chap 36 10 lượt xem
  Chap 35 13 lượt xem
  Chap 34 18 lượt xem
  Chap 33 19 lượt xem
  Chap 32 5 lượt xem
  Chap 31 13 lượt xem
  Chap 30 11 lượt xem
  Chap 29 10 lượt xem
  Chap 28 5 lượt xem
  Chap 27 28 lượt xem
  Chap 26 19 lượt xem
  Chap 25 10 lượt xem
  Chap 24 17 lượt xem
  Chap 23 11 lượt xem
  Chap 22 23 lượt xem
  Chap 21 20 lượt xem
  Chap 20 15 lượt xem
  Chap 19 7 lượt xem
  Chap 18 20 lượt xem
  Chap 17 8 lượt xem
  Chap 16 13 lượt xem
  Chap 15 8 lượt xem
  Chap 14 6 lượt xem
  Chap 13 6 lượt xem
  Chap 12.5 12 lượt xem
  Chap 12 18 lượt xem
  Chap 11 19 lượt xem
  Chap 10 31 lượt xem
  Chap 9 31 lượt xem
  Chap 8 29 lượt xem
  Chap 7 23 lượt xem
  Chap 6 26 lượt xem
  Chap 5 26 lượt xem
  Chap 4 29 lượt xem
  Chap 3 17 lượt xem
  Chap 2 33 lượt xem
  Chap 1 52 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!