Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Ủng hộ bọn mình tại FB: https://www.facebook.com/EiShunTeam/

Các chương


  Chap 114 6 lượt xem
  Chap 113 0 lượt xem
  Chap 112 0 lượt xem
  Chap 111 0 lượt xem
  Chap 110 0 lượt xem
  Chap 109 0 lượt xem
  Chap 108 0 lượt xem
  Chap 107 0 lượt xem
  Chap 106 0 lượt xem
  Chap 105 0 lượt xem
  Chap 104 0 lượt xem
  Chap 103 0 lượt xem
  Chap 102 0 lượt xem
  Chap 101 0 lượt xem
  Chap 100 0 lượt xem
  Chap 99 0 lượt xem
  Chap 98 0 lượt xem
  Chap 97 0 lượt xem
  Chap 96 0 lượt xem
  Chap 95 0 lượt xem
  Chap 94 0 lượt xem
  Chap 93 0 lượt xem
  Chap 92 0 lượt xem
  Chap 91 0 lượt xem
  Chap 90 0 lượt xem
  Chap 89 0 lượt xem
  Chap 88 0 lượt xem
  Chap 87 0 lượt xem
  Chap 86 4 lượt xem
  Chap 85 4 lượt xem
  Chap 84 4 lượt xem
  Chap 83 11 lượt xem
  Chap 82 3 lượt xem
  Chap 81 11 lượt xem
  Chap 80 4 lượt xem
  Chap 79 3 lượt xem
  Chap 78 6 lượt xem
  Chap 77 8 lượt xem
  Chap 76 7 lượt xem
  Chap 75 3 lượt xem
  Chap 74 4 lượt xem
  Chap 73 12 lượt xem
  Chap 72 3 lượt xem
  Chap 71 13 lượt xem
  Chap 70 15 lượt xem
  Chap 69 6 lượt xem
  Chap 68 13 lượt xem
  Chap 67 9 lượt xem
  Chap 66 17 lượt xem
  Chap 65 13 lượt xem
  Chap 64 14 lượt xem
  Chap 63 12 lượt xem
  Chap 62 13 lượt xem
  Chap 61 15 lượt xem
  Chap 60 17 lượt xem
  Chap 59 17 lượt xem
  Chap 58 14 lượt xem
  Chap 57 21 lượt xem
  Chap 56 27 lượt xem
  Chap 55 30 lượt xem
  Chap 54 24 lượt xem
  Chap 53 22 lượt xem
  Chap 52 28 lượt xem
  Chap 51 15 lượt xem
  Chap 50 26 lượt xem
  Chap 49 14 lượt xem
  Chap 48 15 lượt xem
  Chap 47 23 lượt xem
  Chap 46 30 lượt xem
  Chap 45 15 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 20 lượt xem
  Chap 42 24 lượt xem
  Chap 41 21 lượt xem
  Chap 40 29 lượt xem
  Chap 39 19 lượt xem
  Chap 38 32 lượt xem
  Chap 37 17 lượt xem
  Chap 36 17 lượt xem
  Chap 35 22 lượt xem
  Chap 34 31 lượt xem
  Chap 33 27 lượt xem
  Chap 32 23 lượt xem
  Chap 31 26 lượt xem
  Chap 30 18 lượt xem
  Chap 29 19 lượt xem
  Chap 28 20 lượt xem
  Chap 27 36 lượt xem
  Chap 26 27 lượt xem
  Chap 25 20 lượt xem
  Chap 24 24 lượt xem
  Chap 23 19 lượt xem
  Chap 22 34 lượt xem
  Chap 21 35 lượt xem
  Chap 20 23 lượt xem
  Chap 19 20 lượt xem
  Chap 18 32 lượt xem
  Chap 17 16 lượt xem
  Chap 16 23 lượt xem
  Chap 15 17 lượt xem
  Chap 14 21 lượt xem
  Chap 13 24 lượt xem
  Chap 12.5 19 lượt xem
  Chap 12 32 lượt xem
  Chap 11 29 lượt xem
  Chap 10 41 lượt xem
  Chap 9 46 lượt xem
  Chap 8 39 lượt xem
  Chap 7 32 lượt xem
  Chap 6 38 lượt xem
  Chap 5 72 lượt xem
  Chap 4 46 lượt xem
  Chap 3 27 lượt xem
  Chap 2 46 lượt xem
  Chap 1 74 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!