Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Anh tên là lý thanh tính tình vống nóng nảy, vốn chỉ là muốn đi làm để cho khỏi rãnh để che dấu cái thứ năng lực quái quỷ đó, nhưng vô hình bị dính dấp đến đại gia tộc trong đấu tranh, mà hắn bản thân sau lưng lại có động trời bí mật! ! !

Các chương


  Chap 61 2 lượt xem
  Chap 60 1 lượt xem
  Chap 59 1 lượt xem
  Chap 58 8 lượt xem
  Chap 57 4 lượt xem
  Chap 56 7 lượt xem
  Chap 55 13 lượt xem
  Chap 54 9 lượt xem
  Chap 53 12 lượt xem
  Chap 52 12 lượt xem
  Chap 51 6 lượt xem
  Chap 50 11 lượt xem
  Chap 49 4 lượt xem
  Chap 48 6 lượt xem
  Chap 47 3 lượt xem
  Chap 46 4 lượt xem
  Chap 45 11 lượt xem
  Chap 44 4 lượt xem
  Chap 43 11 lượt xem
  Chap 42 5 lượt xem
  Chap 41 6 lượt xem
  Chap 40 4 lượt xem
  Chap 39 12 lượt xem
  Chap 38 6 lượt xem
  Chap 37 6 lượt xem
  Chap 36 5 lượt xem
  Chap 35 5 lượt xem
  Chap 34 6 lượt xem
  Chap 33 5 lượt xem
  Chap 32 5 lượt xem
  Chap 31 4 lượt xem
  Chap 30 3 lượt xem
  Chap 29 20 lượt xem
  Chap 28 24 lượt xem
  Chap 27 13 lượt xem
  Chap 26 15 lượt xem
  Chap 25 18 lượt xem
  Chap 24 128 lượt xem
  Chap 23 80 lượt xem
  Chap 22 69 lượt xem
  Chap 21 83 lượt xem
  Chap 20 94 lượt xem
  Chap 19 48 lượt xem
  Chap 18 55 lượt xem
  Chap 17 58 lượt xem
  Chap 16 72 lượt xem
  Chap 15 80 lượt xem
  Chap 14 77 lượt xem
  Chap 13 55 lượt xem
  Chap 12 55 lượt xem
  Chap 11 67 lượt xem
  Chap 10 63 lượt xem
  Chap 9 37 lượt xem
  Chap 8 68 lượt xem
  Chap 7 77 lượt xem
  Chap 6 48 lượt xem
  Chap 5 89 lượt xem
  Chap 4 70 lượt xem
  Chap 3 48 lượt xem
  Chap 2 64 lượt xem
  Chap 1.5 92 lượt xem
  Chap 1 189 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!