Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Anh tên là lý thanh tính tình vống nóng nảy, vốn chỉ là muốn đi làm để cho khỏi rãnh để che dấu cái thứ năng lực quái quỷ đó, nhưng vô hình bị dính dấp đến đại gia tộc trong đấu tranh, mà hắn bản thân sau lưng lại có động trời bí mật! ! !

Các chương


  Chap 90 12 lượt xem
  Chap 89 6 lượt xem
  Chap 88 6 lượt xem
  Chap 87 8 lượt xem
  Chap 86 11 lượt xem
  Chap 85 7 lượt xem
  Chap 84 8 lượt xem
  Chap 83 3 lượt xem
  Chap 82 2 lượt xem
  Chap 81 5 lượt xem
  Chap 80 16 lượt xem
  Chap 79 14 lượt xem
  Chap 78 13 lượt xem
  Chap 77 9 lượt xem
  Chap 76 10 lượt xem
  Chap 75 9 lượt xem
  Chap 74 6 lượt xem
  Chap 73 8 lượt xem
  Chap 72 11 lượt xem
  Chap 71 10 lượt xem
  Chap 70 9 lượt xem
  Chap 69 16 lượt xem
  Chap 68 6 lượt xem
  Chap 67 15 lượt xem
  Chap 66 9 lượt xem
  Chap 65 9 lượt xem
  Chap 64 8 lượt xem
  Chap 63 7 lượt xem
  Chap 62 8 lượt xem
  Chap 61 19 lượt xem
  Chap 60 13 lượt xem
  Chap 59 9 lượt xem
  Chap 58 21 lượt xem
  Chap 57 17 lượt xem
  Chap 56 15 lượt xem
  Chap 55 20 lượt xem
  Chap 54 14 lượt xem
  Chap 53 22 lượt xem
  Chap 52 22 lượt xem
  Chap 51 16 lượt xem
  Chap 50 22 lượt xem
  Chap 49 10 lượt xem
  Chap 48 20 lượt xem
  Chap 47 11 lượt xem
  Chap 46 15 lượt xem
  Chap 45 21 lượt xem
  Chap 44 10 lượt xem
  Chap 43 18 lượt xem
  Chap 42 11 lượt xem
  Chap 41 17 lượt xem
  Chap 40 10 lượt xem
  Chap 39 24 lượt xem
  Chap 38 12 lượt xem
  Chap 37 13 lượt xem
  Chap 36 10 lượt xem
  Chap 35 16 lượt xem
  Chap 34 17 lượt xem
  Chap 33 12 lượt xem
  Chap 32 14 lượt xem
  Chap 31 7 lượt xem
  Chap 30 7 lượt xem
  Chap 29 28 lượt xem
  Chap 28 42 lượt xem
  Chap 27 19 lượt xem
  Chap 26 27 lượt xem
  Chap 25 30 lượt xem
  Chap 24 142 lượt xem
  Chap 23 86 lượt xem
  Chap 22 78 lượt xem
  Chap 21 101 lượt xem
  Chap 20 105 lượt xem
  Chap 19 56 lượt xem
  Chap 18 63 lượt xem
  Chap 17 67 lượt xem
  Chap 16 80 lượt xem
  Chap 15 88 lượt xem
  Chap 14 83 lượt xem
  Chap 13 64 lượt xem
  Chap 12 64 lượt xem
  Chap 11 76 lượt xem
  Chap 10 70 lượt xem
  Chap 9 45 lượt xem
  Chap 8 76 lượt xem
  Chap 7 90 lượt xem
  Chap 6 60 lượt xem
  Chap 5 99 lượt xem
  Chap 4 86 lượt xem
  Chap 3 59 lượt xem
  Chap 2 74 lượt xem
  Chap 1.5 110 lượt xem
  Chap 1 196 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!