Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Calliope đã chịu đựng qua luật tự nhiên và nhiều tai nạn. Gia đình cô đã bị sát hại và một cuộc chiến đang diễn ra đã kết thúc cuộc đời cô, nhưng cô đã du hành ngược thời gian đến khi cô được sinh ra?! Trong khi Calliope từ từ phát triển, liệu cô có thể tìm ra kẻ đã giết gia đình mình và ngăn chặn họ kịp thời?

Các chương


  Chap 25 11 lượt xem
  Chap 24 7 lượt xem
  Chap 23 5 lượt xem
  Chap 22 5 lượt xem
  Chap 21 4 lượt xem
  Chap 20 3 lượt xem
  Chap 19 43 lượt xem
  Chap 18 20 lượt xem
  Chap 17 15 lượt xem
  Chap 16 23 lượt xem
  Chap 15 24 lượt xem
  Chap 14 23 lượt xem
  Chap 13 21 lượt xem
  Chap 12 23 lượt xem
  Chap 11 18 lượt xem
  Chap 10 36 lượt xem
  Chap 9.5 37 lượt xem
  Chap 9 16 lượt xem
  Chap 8.5 18 lượt xem
  Chap 8 21 lượt xem
  Chap 7 24 lượt xem
  Chap 6 32 lượt xem
  Chap 5 17 lượt xem
  Chap 4 16 lượt xem
  Chap 3 26 lượt xem
  Chap 2 29 lượt xem
  Chap 1 44 lượt xem
  Chap 0 57 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!