Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. "Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta".

Các chương


  Chap 22 10 lượt xem
  Chap 21 3 lượt xem
  Chap 20 5 lượt xem
  Chap 19 4 lượt xem
  Chap 18 2 lượt xem
  Chap 17 3 lượt xem
  Chap 16 1 lượt xem
  Chap 15 0 lượt xem
  Chap 14 2 lượt xem
  Chap 13 1 lượt xem
  Chap 12 1 lượt xem
  Chap 11 20 lượt xem
  Chap 10 6 lượt xem
  Chap 9 15 lượt xem
  Chap 8 9 lượt xem
  Chap 7 21 lượt xem
  Chap 6 15 lượt xem
  Chap 5 13 lượt xem
  Chap 4 17 lượt xem
  Chap 3 14 lượt xem
  Chap 2 24 lượt xem
  Chap 1 50 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!