Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Hác Giai Mĩ không thể nào tưởng tượng được sau khi uống rượu, cô cùng boss cư nhiên lại làm những việc đó! Nhưng, hành động của boss sau đó còn đáng kinh ngạc hơn! Lúc cô đói, boss đưa cô đi ăn. 
-Cái đó...có phải boss anh đang theo đuổi tôi? 
-Bảo bối à, phản ứng của em quá chậm!

Các chương


  Chap 47 8 lượt xem
  Chap 46 13 lượt xem
  Chap 45 3 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 11 lượt xem
  Chap 42 7 lượt xem
  Chap 41 27 lượt xem
  Chap 40 14 lượt xem
  Chap 39 6 lượt xem
  Chap 38 6 lượt xem
  Chap 37 6 lượt xem
  Chap 36 6 lượt xem
  Chap 35 6 lượt xem
  Chap 34 6 lượt xem
  Chap 33 6 lượt xem
  Chap 32 28 lượt xem
  Chap 31 11 lượt xem
  Chap 30 19 lượt xem
  Chap 29 14 lượt xem
  Chap 28 13 lượt xem
  Chap 27 12 lượt xem
  Chap 26 18 lượt xem
  Chap 25 20 lượt xem
  Chap 24 12 lượt xem
  Chap 23 18 lượt xem
  Chap 22 13 lượt xem
  Chap 21 10 lượt xem
  Chap 20 15 lượt xem
  Chap 19 10 lượt xem
  Chap 18 23 lượt xem
  Chap 17 22 lượt xem
  Chap 16 34 lượt xem
  Chap 15 22 lượt xem
  Chap 14 45 lượt xem
  Chap 13 36 lượt xem
  Chap 12 42 lượt xem
  Chap 11 21 lượt xem
  Chap 10 30 lượt xem
  Chap 9 25 lượt xem
  Chap 8 54 lượt xem
  Chap 7 21 lượt xem
  Chap 6 62 lượt xem
  Chap 5 69 lượt xem
  Chap 4 32 lượt xem
  Chap 3 32 lượt xem
  Chap 2 123 lượt xem
  Chap 1 66 lượt xem
  Chap 1 1 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!