Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Hác Giai Mĩ không thể nào tưởng tượng được sau khi uống rượu, cô cùng boss cư nhiên lại làm những việc đó! Nhưng, hành động của boss sau đó còn đáng kinh ngạc hơn! Lúc cô đói, boss đưa cô đi ăn. 
-Cái đó...có phải boss anh đang theo đuổi tôi? 
-Bảo bối à, phản ứng của em quá chậm!

Các chương


  Chap 47 12 lượt xem
  Chap 46 15 lượt xem
  Chap 45 6 lượt xem
  Chap 44 23 lượt xem
  Chap 43 14 lượt xem
  Chap 42 10 lượt xem
  Chap 41 32 lượt xem
  Chap 40 17 lượt xem
  Chap 39 8 lượt xem
  Chap 38 8 lượt xem
  Chap 37 9 lượt xem
  Chap 36 10 lượt xem
  Chap 35 7 lượt xem
  Chap 34 7 lượt xem
  Chap 33 8 lượt xem
  Chap 32 33 lượt xem
  Chap 31 13 lượt xem
  Chap 30 25 lượt xem
  Chap 29 17 lượt xem
  Chap 28 17 lượt xem
  Chap 27 14 lượt xem
  Chap 26 25 lượt xem
  Chap 25 28 lượt xem
  Chap 24 16 lượt xem
  Chap 23 22 lượt xem
  Chap 22 16 lượt xem
  Chap 21 12 lượt xem
  Chap 20 20 lượt xem
  Chap 19 14 lượt xem
  Chap 18 28 lượt xem
  Chap 17 30 lượt xem
  Chap 16 41 lượt xem
  Chap 15 26 lượt xem
  Chap 14 61 lượt xem
  Chap 13 42 lượt xem
  Chap 12 50 lượt xem
  Chap 11 24 lượt xem
  Chap 10 36 lượt xem
  Chap 9 30 lượt xem
  Chap 8 59 lượt xem
  Chap 7 24 lượt xem
  Chap 6 72 lượt xem
  Chap 5 77 lượt xem
  Chap 4 41 lượt xem
  Chap 3 38 lượt xem
  Chap 2 131 lượt xem
  Chap 1 69 lượt xem
  Chap 1 1 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!