Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Hác Giai Mĩ không thể nào tưởng tượng được sau khi uống rượu, cô cùng boss cư nhiên lại làm những việc đó! Nhưng, hành động của boss sau đó còn đáng kinh ngạc hơn! Lúc cô đói, boss đưa cô đi ăn. 
-Cái đó...có phải boss anh đang theo đuổi tôi? 
-Bảo bối à, phản ứng của em quá chậm!

Các chương


  Chap 30 9 lượt xem
  Chap 29 4 lượt xem
  Chap 28 4 lượt xem
  Chap 27 3 lượt xem
  Chap 26 5 lượt xem
  Chap 25 10 lượt xem
  Chap 24 3 lượt xem
  Chap 23 8 lượt xem
  Chap 22 4 lượt xem
  Chap 21 4 lượt xem
  Chap 20 6 lượt xem
  Chap 19 5 lượt xem
  Chap 18 6 lượt xem
  Chap 17 7 lượt xem
  Chap 16 17 lượt xem
  Chap 15 6 lượt xem
  Chap 14 12 lượt xem
  Chap 13 14 lượt xem
  Chap 12 24 lượt xem
  Chap 11 14 lượt xem
  Chap 10 22 lượt xem
  Chap 9 13 lượt xem
  Chap 8 36 lượt xem
  Chap 7 15 lượt xem
  Chap 6 26 lượt xem
  Chap 5 24 lượt xem
  Chap 4 18 lượt xem
  Chap 3 16 lượt xem
  Chap 2 95 lượt xem
  Chap 1 60 lượt xem
  Chap 1 1 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!