Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thượng Hải đầy sóng gió, thiếu soái bá đạo gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ, vốn cho rằng có thể nối lại tình xưa, nhưng mỗi lần đều vướng vào những âm mưu khó lường. Chiến tranh, báo thù, yêu hận, bi quan…. Trong ánh lửa sắp lụi tàn, liệu bọn họ có thể bảo hộ được đoạn tình cảm này không?

Các chương


  Chap 67 0 lượt xem
  Chap 66 2 lượt xem
  Chap 65 3 lượt xem
  Chap 64 2 lượt xem
  Chap 63 2 lượt xem
  Chap 62 3 lượt xem
  Chap 61 3 lượt xem
  Chap 60 5 lượt xem
  Chap 59 3 lượt xem
  Chap 58 4 lượt xem
  Chap 57 3 lượt xem
  Chap 56 5 lượt xem
  Chap 55 4 lượt xem
  Chap 54 4 lượt xem
  Chap 53 21 lượt xem
  Chap 52 10 lượt xem
  Chap 51 8 lượt xem
  Chap 50 21 lượt xem
  Chap 49 10 lượt xem
  Chap 48 10 lượt xem
  Chap 47 7 lượt xem
  Chap 46 5 lượt xem
  Chap 45 20 lượt xem
  Chap 44 25 lượt xem
  Chap 43 25 lượt xem
  Chap 42 7 lượt xem
  Chap 41 8 lượt xem
  Chap 40 7 lượt xem
  Chap 39 45 lượt xem
  Chap 38 13 lượt xem
  Chap 37 13 lượt xem
  Chap 36 11 lượt xem
  Chap 35 13 lượt xem
  Chap 34 11 lượt xem
  Chap 33 91 lượt xem
  Chap 32 61 lượt xem
  Chap 31 52 lượt xem
  Chap 30 86 lượt xem
  Chap 29 83 lượt xem
  Chap 28 105 lượt xem
  Chap 27 89 lượt xem
  Chap 26 81 lượt xem
  Chap 25 90 lượt xem
  Chap 24 53 lượt xem
  Chap 23 65 lượt xem
  Chap 22 72 lượt xem
  Chap 21 110 lượt xem
  Chap 20 70 lượt xem
  Chap 19 85 lượt xem
  Chap 18 63 lượt xem
  Chap 17 85 lượt xem
  Chap 16 67 lượt xem
  Chap 15 95 lượt xem
  Chap 14 83 lượt xem
  Chap 13 78 lượt xem
  Chap 12 70 lượt xem
  Chap 11 89 lượt xem
  Chap 10 67 lượt xem
  Chap 9 98 lượt xem
  Chap 8 88 lượt xem
  Chap 7 66 lượt xem
  Chap 6 87 lượt xem
  Chap 5 83 lượt xem
  Chap 4 99 lượt xem
  Chap 3 91 lượt xem
  Chap 2 109 lượt xem
  Chap 1 122 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!