Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Xung, Minh, Khí, Xu, Lực, Tinh, Anh.Phách chi bảy lực!Nhận biết bảy phách, tạo nên vô số cường giả.Nhưng mà, trong một nhà học viện không đáng chú ý, thiếu niên lại đối mặt bị trục xuất nguy cơ. . .

Các chương


  Chap 87 5 lượt xem
  Chap 86 2 lượt xem
  Chap 85 6 lượt xem
  Chap 84 13 lượt xem
  Chap 83 6 lượt xem
  Chap 82 9 lượt xem
  Chap 81 9 lượt xem
  Chap 80 10 lượt xem
  Chap 79 6 lượt xem
  Chap 78 6 lượt xem
  Chap 77 9 lượt xem
  Chap 76 6 lượt xem
  Chap 75 6 lượt xem
  Chap 74 3 lượt xem
  Chap 73 10 lượt xem
  Chap 72 6 lượt xem
  Chap 71 6 lượt xem
  Chap 70 8 lượt xem
  Chap 69 8 lượt xem
  Chap 68 5 lượt xem
  Chap 67 8 lượt xem
  Chap 66 9 lượt xem
  Chap 66 1 lượt xem
  Chap 65 4 lượt xem
  Chap 64 8 lượt xem
  Chap 63 3 lượt xem
  Chap 62 20 lượt xem
  Chap 61 3 lượt xem
  Chap 60 3 lượt xem
  Chap 59 3 lượt xem
  Chap 58 6 lượt xem
  Chap 57 9 lượt xem
  Chap 56 4 lượt xem
  Chap 55 4 lượt xem
  Chap 54 4 lượt xem
  Chap 53 8 lượt xem
  Chap 52 5 lượt xem
  Chap 51 11 lượt xem
  Chap 50 5 lượt xem
  Chap 49 15 lượt xem
  Chap 48 18 lượt xem
  Chap 47 5 lượt xem
  Chap 46 5 lượt xem
  Chap 45 5 lượt xem
  Chap 44 5 lượt xem
  Chap 43 12 lượt xem
  Chap 42 13 lượt xem
  Chap 41 6 lượt xem
  Chap 40 14 lượt xem
  Chap 39 10 lượt xem
  Chap 38 6 lượt xem
  Chap 37 7 lượt xem
  Chap 36 7 lượt xem
  Chap 35 7 lượt xem
  Chap 34 18 lượt xem
  Chap 33 13 lượt xem
  Chap 32 10 lượt xem
  Chap 31 30 lượt xem
  Chap 30 31 lượt xem
  Chap 29 24 lượt xem
  Chap 28 17 lượt xem
  Chap 27 17 lượt xem
  Chap 26 19 lượt xem
  Chap 25 15 lượt xem
  Chap 24 10 lượt xem
  Chap 23 8 lượt xem
  Chap 22 9 lượt xem
  Chap 21 8 lượt xem
  Chap 20 13 lượt xem
  Chap 19 8 lượt xem
  Chap 18 16 lượt xem
  Chap 17 16 lượt xem
  Chap 16 17 lượt xem
  Chap 15 21 lượt xem
  Chap 14 11 lượt xem
  Chap 13 14 lượt xem
  Chap 12 15 lượt xem
  Chap 11 24 lượt xem
  Chap 10 32 lượt xem
  Chap 9 8 lượt xem
  Chap 8 11 lượt xem
  Chap 7 13 lượt xem
  Chap 6 10 lượt xem
  Chap 5 14 lượt xem
  Chap 4 18 lượt xem
  Chap 3 12 lượt xem
  Chap 2 14 lượt xem
  Chap 1 35 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!