Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Sau chuỗi 12 bộ Thần Binh, Khưu Phúc Long làm lại từ đầu Thần Binh của riêng mình. Bối cảnh thế giới là trái đất và một thế giới ngoài vũ trụ, nhân vật chính là Kỷ Thần Thiên, là cơ thể mà Dương Thạch gá vào, có dị năng hủy diệt thực vật và sinh mệnh. Gánh vác sứ mạng cứu hai thế giới. Tấn Lôi, là kiếp trước của Kỷ Thần Thiên, còn được gọi là Dị Ma. 
Cốt truyện gồm các phần sau: 
- Dự Chương 
- Vũ Ngoại đào sát 
- Hồi qui địa cầu 
- Quỷ Ẩn, Thảo Suất, Miễn Tẩy 
Ghi chú của người dịch: Kỷ Thần Thiên đồng âm với Kế Thừa Thiên, ý là gánh vác và kế thừa nhiệm vụ của nhân vật chính Vấn Thiên trong Thần Binh thập nhị bộ,

Các chương


  Chap 100 3 lượt xem
  Chap 99 5 lượt xem
  Chap 98 0 lượt xem
  Chap 97 0 lượt xem
  Chap 96 19 lượt xem
  Chap 95 3 lượt xem
  Chap 94 2 lượt xem
  Chap 93 1 lượt xem
  Chap 92 2 lượt xem
  Chap 91 2 lượt xem
  Chap 90 2 lượt xem
  Chap 89 2 lượt xem
  Chap 88 2 lượt xem
  Chap 87 2 lượt xem
  Chap 86 2 lượt xem
  Chap 85 2 lượt xem
  Chap 84 2 lượt xem
  Chap 83 2 lượt xem
  Chap 82 2 lượt xem
  Chap 81 2 lượt xem
  Chap 80 2 lượt xem
  Chap 79 2 lượt xem
  Chap 78 2 lượt xem
  Chap 77 2 lượt xem
  Chap 76 2 lượt xem
  Chap 75 2 lượt xem
  Chap 74 8 lượt xem
  Chap 73 5 lượt xem
  Chap 72 4 lượt xem
  Chap 71 5 lượt xem
  Chap 70 5 lượt xem
  Chap 69 8 lượt xem
  Chap 68 5 lượt xem
  Chap 67 3 lượt xem
  Chap 66 5 lượt xem
  Chap 65 6 lượt xem
  Chap 64 4 lượt xem
  Chap 63 5 lượt xem
  Chap 62 6 lượt xem
  Chap 61 7 lượt xem
  Chap 60 14 lượt xem
  Chap 59 6 lượt xem
  Chap 58 9 lượt xem
  Chap 57 7 lượt xem
  Chap 56 10 lượt xem
  Chap 55 11 lượt xem
  Chap 54 10 lượt xem
  Chap 53 7 lượt xem
  Chap 52 6 lượt xem
  Chap 51 8 lượt xem
  Chap 50 5 lượt xem
  Chap 49 6 lượt xem
  Chap 48 8 lượt xem
  Chap 47 6 lượt xem
  Chap 46 6 lượt xem
  Chap 45 8 lượt xem
  Chap 44 9 lượt xem
  Chap 43 8 lượt xem
  Chap 42 22 lượt xem
  Chap 41 8 lượt xem
  Chap 40 5 lượt xem
  Chap 39 8 lượt xem
  Chap 38 8 lượt xem
  Chap 37 8 lượt xem
  Chap 36 8 lượt xem
  Chap 35 8 lượt xem
  Chap 34 9 lượt xem
  Chap 33 8 lượt xem
  Chap 32 8 lượt xem
  Chap 31 6 lượt xem
  Chap 30 7 lượt xem
  Chap 29 8 lượt xem
  Chap 28 15 lượt xem
  Chap 27 7 lượt xem
  Chap 26 8 lượt xem
  Chap 25 7 lượt xem
  Chap 24 10 lượt xem
  Chap 23 9 lượt xem
  Chap 22 17 lượt xem
  Chap 21 9 lượt xem
  Chap 20 8 lượt xem
  Chap 19 7 lượt xem
  Chap 18 6 lượt xem
  Chap 17 10 lượt xem
  Chap 16 10 lượt xem
  Chap 15 9 lượt xem
  Chap 14 7 lượt xem
  Chap 13 15 lượt xem
  Chap 12 9 lượt xem
  Chap 11 22 lượt xem
  Chap 10 16 lượt xem
  Chap 9 13 lượt xem
  Chap 8 34 lượt xem
  Chap 7 34 lượt xem
  Chap 6 28 lượt xem
  Chap 5 53 lượt xem
  Chap 4 39 lượt xem
  Chap 3 42 lượt xem
  Chap 2 55 lượt xem
  Chap 1 121 lượt xem
  Chap 1 1 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!