Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Hán Lệ. Một thiếu niên tóc trắng,  có rồng bảy màu quấn lấy, vai mang quan tài đá thời viễn cổ, nhìn Chư Thiên chí tôn cao cao tại thượng, vạn cổ đạo tổ, nói rằng: Chư vị, ta nói thạch quan ta từng chôn thiên, các vị có tin không?  

Các chương


  Chap 35 17 lượt xem
  Chap 34 14 lượt xem
  Chap 33 15 lượt xem
  Chap 32 7 lượt xem
  Chap 31 13 lượt xem
  Chap 30 18 lượt xem
  Chap 29 21 lượt xem
  Chap 28 16 lượt xem
  Chap 27 15 lượt xem
  Chap 26 16 lượt xem
  Chap 25 11 lượt xem
  Chap 24 7 lượt xem
  Chap 23 6 lượt xem
  Chap 22 16 lượt xem
  Chap 21 12 lượt xem
  Chap 20 16 lượt xem
  Chap 19 31 lượt xem
  Chap 18 15 lượt xem
  Chap 17 19 lượt xem
  Chap 16 9 lượt xem
  Chap 15 18 lượt xem
  Chap 14 30 lượt xem
  Chap 13 17 lượt xem
  Chap 12 35 lượt xem
  Chap 11 23 lượt xem
  Chap 10 33 lượt xem
  Chap 9 42 lượt xem
  Chap 8 64 lượt xem
  Chap 7 38 lượt xem
  Chap 6 27 lượt xem
  Chap 5 20 lượt xem
  Chap 4 37 lượt xem
  Chap 3 50 lượt xem
  Chap 2 46 lượt xem
  Chap 1 33 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!