Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Anh trai của Sở Mộc Cận đưa thiên kim tiểu thư Lục Minh Nguyệt chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị vị hôn phu của Lục Minh Nguyệt là Lâm Thành Nghiêu bắt được, từ đó bắt đầu cuộc sống 99 ngày khế ước tình nhân bi thảm của cô ấy…Lâm Thành Nghiêu chuyên chế bá đạo, Cố Đình Chi điềm đạm, tại lúc Sở Mộc Cận là vướng mắc giữa 2 người đàn ông, phát hiện mình có thai..

Các chương


  Chap 93 12 lượt xem
  Chap 92 4 lượt xem
  Chap 91 9 lượt xem
  Chap 90 4 lượt xem
  Chap 89 10 lượt xem
  Chap 88 12 lượt xem
  Chap 87 7 lượt xem
  Chap 86 7 lượt xem
  Chap 85 9 lượt xem
  Chap 84 11 lượt xem
  Chap 83 22 lượt xem
  Chap 82 13 lượt xem
  Chap 81 11 lượt xem
  Chap 80 2 lượt xem
  Chap 79 26 lượt xem
  Chap 78 13 lượt xem
  Chap 77 12 lượt xem
  Chap 76 4 lượt xem
  Chap 75 12 lượt xem
  Chap 74 11 lượt xem
  Chap 73 11 lượt xem
  Chap 72 16 lượt xem
  Chap 71 12 lượt xem
  Chap 70 11 lượt xem
  Chap 69 14 lượt xem
  Chap 68 7 lượt xem
  Chap 67 560 lượt xem
  Chap 66 18 lượt xem
  Chap 65 25 lượt xem
  Chap 64 30 lượt xem
  Chap 63 26 lượt xem
  Chap 62 25 lượt xem
  Chap 61 26 lượt xem
  Chap 60 21 lượt xem
  Chap 59 16 lượt xem
  Chap 58 32 lượt xem
  Chap 57 26 lượt xem
  Chap 56 30 lượt xem
  Chap 55 31 lượt xem
  Chap 54 21 lượt xem
  Chap 53 18 lượt xem
  Chap 52 45 lượt xem
  Chap 51 28 lượt xem
  Chap 50 34 lượt xem
  Chap 49 27 lượt xem
  Chap 48 44 lượt xem
  Chap 47 28 lượt xem
  Chap 46 38 lượt xem
  Chap 45 41 lượt xem
  Chap 44 65 lượt xem
  Chap 43 33 lượt xem
  Chap 42 40 lượt xem
  Chap 41 43 lượt xem
  Chap 40 37 lượt xem
  Chap 39 37 lượt xem
  Chap 38 143 lượt xem
  Chap 37 130 lượt xem
  Chap 36 85 lượt xem
  Chap 35 88 lượt xem
  Chap 34 83 lượt xem
  Chap 33 70 lượt xem
  Chap 32 114 lượt xem
  Chap 31 151 lượt xem
  Chap 30 105 lượt xem
  Chap 29 81 lượt xem
  Chap 28 102 lượt xem
  Chap 27 127 lượt xem
  Chap 26 130 lượt xem
  Chap 25 124 lượt xem
  Chap 24 173 lượt xem
  Chap 23 161 lượt xem
  Chap 22 190 lượt xem
  Chap 21 216 lượt xem
  Chap 20 257 lượt xem
  Chap 19 179 lượt xem
  Chap 18 177 lượt xem
  Chap 17 213 lượt xem
  Chap 16 202 lượt xem
  Chap 15 168 lượt xem
  Chap 14 342 lượt xem
  Chap 13 178 lượt xem
  Chap 12 257 lượt xem
  Chap 11 121 lượt xem
  Chap 10 194 lượt xem
  Chap 9 175 lượt xem
  Chap 8 131 lượt xem
  Chap 7 145 lượt xem
  Chap 6 182 lượt xem
  Chap 5 151 lượt xem
  Chap 4 135 lượt xem
  Chap 3 170 lượt xem
  Chap 2 601 lượt xem
  Chap 1 595 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!