Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Anh trai của Sở Mộc Cận đưa thiên kim tiểu thư Lục Minh Nguyệt chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị vị hôn phu của Lục Minh Nguyệt là Lâm Thành Nghiêu bắt được, từ đó bắt đầu cuộc sống 99 ngày khế ước tình nhân bi thảm của cô ấy…Lâm Thành Nghiêu chuyên chế bá đạo, Cố Đình Chi điềm đạm, tại lúc Sở Mộc Cận là vướng mắc giữa 2 người đàn ông, phát hiện mình có thai..

Các chương


  Chap 58 4 lượt xem
  Chap 57 3 lượt xem
  Chap 56 4 lượt xem
  Chap 55 5 lượt xem
  Chap 54 3 lượt xem
  Chap 53 2 lượt xem
  Chap 52 20 lượt xem
  Chap 51 5 lượt xem
  Chap 50 8 lượt xem
  Chap 49 6 lượt xem
  Chap 48 18 lượt xem
  Chap 47 8 lượt xem
  Chap 46 9 lượt xem
  Chap 45 19 lượt xem
  Chap 44 40 lượt xem
  Chap 43 18 lượt xem
  Chap 42 20 lượt xem
  Chap 41 19 lượt xem
  Chap 40 18 lượt xem
  Chap 39 18 lượt xem
  Chap 38 117 lượt xem
  Chap 37 105 lượt xem
  Chap 36 59 lượt xem
  Chap 35 64 lượt xem
  Chap 34 60 lượt xem
  Chap 33 45 lượt xem
  Chap 32 91 lượt xem
  Chap 31 124 lượt xem
  Chap 30 85 lượt xem
  Chap 29 58 lượt xem
  Chap 28 78 lượt xem
  Chap 27 91 lượt xem
  Chap 26 105 lượt xem
  Chap 25 90 lượt xem
  Chap 24 136 lượt xem
  Chap 23 130 lượt xem
  Chap 22 160 lượt xem
  Chap 21 188 lượt xem
  Chap 20 214 lượt xem
  Chap 19 140 lượt xem
  Chap 18 140 lượt xem
  Chap 17 181 lượt xem
  Chap 16 170 lượt xem
  Chap 15 134 lượt xem
  Chap 14 313 lượt xem
  Chap 13 141 lượt xem
  Chap 12 217 lượt xem
  Chap 11 100 lượt xem
  Chap 10 114 lượt xem
  Chap 9 145 lượt xem
  Chap 8 105 lượt xem
  Chap 7 120 lượt xem
  Chap 6 156 lượt xem
  Chap 5 128 lượt xem
  Chap 4 114 lượt xem
  Chap 3 128 lượt xem
  Chap 2 559 lượt xem
  Chap 1 547 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!