Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Anh trai của Sở Mộc Cận đưa thiên kim tiểu thư Lục Minh Nguyệt chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị vị hôn phu của Lục Minh Nguyệt là Lâm Thành Nghiêu bắt được, từ đó bắt đầu cuộc sống 99 ngày khế ước tình nhân bi thảm của cô ấy…Lâm Thành Nghiêu chuyên chế bá đạo, Cố Đình Chi điềm đạm, tại lúc Sở Mộc Cận là vướng mắc giữa 2 người đàn ông, phát hiện mình có thai..

Các chương


  Chap 69 3 lượt xem
  Chap 68 0 lượt xem
  Chap 67 0 lượt xem
  Chap 66 13 lượt xem
  Chap 65 18 lượt xem
  Chap 64 22 lượt xem
  Chap 63 15 lượt xem
  Chap 62 16 lượt xem
  Chap 61 18 lượt xem
  Chap 60 13 lượt xem
  Chap 59 7 lượt xem
  Chap 58 18 lượt xem
  Chap 57 15 lượt xem
  Chap 56 17 lượt xem
  Chap 55 14 lượt xem
  Chap 54 11 lượt xem
  Chap 53 10 lượt xem
  Chap 52 34 lượt xem
  Chap 51 18 lượt xem
  Chap 50 23 lượt xem
  Chap 49 16 lượt xem
  Chap 48 33 lượt xem
  Chap 47 21 lượt xem
  Chap 46 20 lượt xem
  Chap 45 31 lượt xem
  Chap 44 51 lượt xem
  Chap 43 28 lượt xem
  Chap 42 32 lượt xem
  Chap 41 34 lượt xem
  Chap 40 28 lượt xem
  Chap 39 28 lượt xem
  Chap 38 129 lượt xem
  Chap 37 118 lượt xem
  Chap 36 72 lượt xem
  Chap 35 74 lượt xem
  Chap 34 74 lượt xem
  Chap 33 54 lượt xem
  Chap 32 105 lượt xem
  Chap 31 142 lượt xem
  Chap 30 98 lượt xem
  Chap 29 67 lượt xem
  Chap 28 93 lượt xem
  Chap 27 118 lượt xem
  Chap 26 119 lượt xem
  Chap 25 106 lượt xem
  Chap 24 154 lượt xem
  Chap 23 147 lượt xem
  Chap 22 179 lượt xem
  Chap 21 204 lượt xem
  Chap 20 238 lượt xem
  Chap 19 160 lượt xem
  Chap 18 163 lượt xem
  Chap 17 199 lượt xem
  Chap 16 188 lượt xem
  Chap 15 147 lượt xem
  Chap 14 328 lượt xem
  Chap 13 162 lượt xem
  Chap 12 234 lượt xem
  Chap 11 113 lượt xem
  Chap 10 137 lượt xem
  Chap 9 159 lượt xem
  Chap 8 117 lượt xem
  Chap 7 134 lượt xem
  Chap 6 171 lượt xem
  Chap 5 142 lượt xem
  Chap 4 125 lượt xem
  Chap 3 149 lượt xem
  Chap 2 580 lượt xem
  Chap 1 573 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!