Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế

Các chương


  Chap 106 9 lượt xem
  Chap 105 3 lượt xem
  Chap 104 6 lượt xem
  Chap 103 7 lượt xem
  Chap 102 9 lượt xem
  Chap 101 11 lượt xem
  Chap 100 9 lượt xem
  Chap 99 9 lượt xem
  Chap 98 11 lượt xem
  Chap 97 9 lượt xem
  Chap 96 11 lượt xem
  Chap 95 13 lượt xem
  Chap 94 15 lượt xem
  Chap 93 16 lượt xem
  Chap 92 9 lượt xem
  Chap 91 16 lượt xem
  Chap 90 10 lượt xem
  Chap 89 26 lượt xem
  Chap 88 12 lượt xem
  Chap 87 13 lượt xem
  Chap 86 15 lượt xem
  Chap 85 28 lượt xem
  Chap 84 22 lượt xem
  Chap 83 37 lượt xem
  Chap 82 19 lượt xem
  Chap 81 19 lượt xem
  Chap 80 19 lượt xem
  Chap 79 24 lượt xem
  Chap 78 31 lượt xem
  Chap 77 21 lượt xem
  Chap 76 25 lượt xem
  Chap 75 22 lượt xem
  Chap 74 16 lượt xem
  Chap 73 18 lượt xem
  Chap 72 22 lượt xem
  Chap 71 21 lượt xem
  Chap 70 15 lượt xem
  Chap 69 20 lượt xem
  Chap 68 22 lượt xem
  Chap 67 26 lượt xem
  Chap 66 18 lượt xem
  Chap 65 18 lượt xem
  Chap 64 19 lượt xem
  Chap 63 20 lượt xem
  Chap 62 39 lượt xem
  Chap 61 18 lượt xem
  Chap 60 23 lượt xem
  Chap 59 19 lượt xem
  Chap 58 33 lượt xem
  Chap 57 29 lượt xem
  Chap 56 29 lượt xem
  Chap 55 34 lượt xem
  Chap 54 28 lượt xem
  Chap 53 18 lượt xem
  Chap 52 31 lượt xem
  Chap 51 52 lượt xem
  Chap 50 27 lượt xem
  Chap 49 35 lượt xem
  Chap 48 53 lượt xem
  Chap 47 22 lượt xem
  Chap 46 24 lượt xem
  Chap 45 27 lượt xem
  Chap 44 22 lượt xem
  Chap 43 37 lượt xem
  Chap 42 21 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 23 lượt xem
  Chap 39 58 lượt xem
  Chap 38 61 lượt xem
  Chap 37 47 lượt xem
  Chap 36 71 lượt xem
  Chap 34 54 lượt xem
  Chap 33 63 lượt xem
  Chap 32 51 lượt xem
  Chap 31 51 lượt xem
  Chap 30 35 lượt xem
  Chap 29 37 lượt xem
  Chap 28 49 lượt xem
  Chap 27 43 lượt xem
  Chap 26 53 lượt xem
  Chap 25 43 lượt xem
  Chap 24 51 lượt xem
  Chap 23 59 lượt xem
  Chap 22 54 lượt xem
  Chap 21 55 lượt xem
  Chap 20 36 lượt xem
  Chap 19 35 lượt xem
  Chap 18 36 lượt xem
  Chap 17 74 lượt xem
  Chap 16 33 lượt xem
  Chap 15 45 lượt xem
  Chap 14 75 lượt xem
  Chap 13 56 lượt xem
  Chap 12 57 lượt xem
  Chap 11 96 lượt xem
  Chap 10 77 lượt xem
  Chap 9 70 lượt xem
  Chap 8 46 lượt xem
  Chap 7 78 lượt xem
  Chap 6 87 lượt xem
  Chap 5 100 lượt xem
  Chap 4 239 lượt xem
  Chap 3 99 lượt xem
  Chap 2 125 lượt xem
  Chap 1 124 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!