Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế

Các chương


  Chap 113 25 lượt xem
  Chap 112 8 lượt xem
  Chap 111 13 lượt xem
  Chap 110 18 lượt xem
  Chap 109 9 lượt xem
  Chap 108 8 lượt xem
  Chap 107 7 lượt xem
  Chap 106 15 lượt xem
  Chap 105 7 lượt xem
  Chap 104 11 lượt xem
  Chap 103 19 lượt xem
  Chap 102 19 lượt xem
  Chap 101 22 lượt xem
  Chap 100 15 lượt xem
  Chap 99 17 lượt xem
  Chap 98 19 lượt xem
  Chap 97 18 lượt xem
  Chap 96 26 lượt xem
  Chap 95 20 lượt xem
  Chap 94 31 lượt xem
  Chap 93 24 lượt xem
  Chap 92 19 lượt xem
  Chap 91 22 lượt xem
  Chap 90 18 lượt xem
  Chap 89 35 lượt xem
  Chap 88 20 lượt xem
  Chap 87 20 lượt xem
  Chap 86 32 lượt xem
  Chap 85 40 lượt xem
  Chap 84 34 lượt xem
  Chap 83 44 lượt xem
  Chap 82 24 lượt xem
  Chap 81 27 lượt xem
  Chap 80 30 lượt xem
  Chap 79 31 lượt xem
  Chap 78 43 lượt xem
  Chap 77 32 lượt xem
  Chap 76 40 lượt xem
  Chap 75 32 lượt xem
  Chap 74 28 lượt xem
  Chap 73 34 lượt xem
  Chap 72 33 lượt xem
  Chap 71 30 lượt xem
  Chap 70 27 lượt xem
  Chap 69 34 lượt xem
  Chap 68 29 lượt xem
  Chap 67 43 lượt xem
  Chap 66 26 lượt xem
  Chap 65 24 lượt xem
  Chap 64 26 lượt xem
  Chap 63 28 lượt xem
  Chap 62 45 lượt xem
  Chap 61 23 lượt xem
  Chap 60 28 lượt xem
  Chap 59 28 lượt xem
  Chap 58 41 lượt xem
  Chap 57 43 lượt xem
  Chap 56 43 lượt xem
  Chap 55 41 lượt xem
  Chap 54 34 lượt xem
  Chap 53 24 lượt xem
  Chap 52 45 lượt xem
  Chap 51 57 lượt xem
  Chap 50 33 lượt xem
  Chap 49 43 lượt xem
  Chap 48 61 lượt xem
  Chap 47 32 lượt xem
  Chap 46 35 lượt xem
  Chap 45 34 lượt xem
  Chap 44 28 lượt xem
  Chap 43 44 lượt xem
  Chap 42 28 lượt xem
  Chap 41 41 lượt xem
  Chap 40 32 lượt xem
  Chap 39 68 lượt xem
  Chap 38 69 lượt xem
  Chap 37 56 lượt xem
  Chap 36 80 lượt xem
  Chap 34 66 lượt xem
  Chap 33 77 lượt xem
  Chap 32 63 lượt xem
  Chap 31 60 lượt xem
  Chap 30 49 lượt xem
  Chap 29 46 lượt xem
  Chap 28 56 lượt xem
  Chap 27 48 lượt xem
  Chap 26 60 lượt xem
  Chap 25 52 lượt xem
  Chap 24 59 lượt xem
  Chap 23 71 lượt xem
  Chap 22 60 lượt xem
  Chap 21 60 lượt xem
  Chap 20 48 lượt xem
  Chap 19 41 lượt xem
  Chap 18 43 lượt xem
  Chap 17 85 lượt xem
  Chap 16 41 lượt xem
  Chap 15 50 lượt xem
  Chap 14 82 lượt xem
  Chap 13 62 lượt xem
  Chap 12 67 lượt xem
  Chap 11 101 lượt xem
  Chap 10 85 lượt xem
  Chap 9 77 lượt xem
  Chap 8 52 lượt xem
  Chap 7 89 lượt xem
  Chap 6 102 lượt xem
  Chap 5 107 lượt xem
  Chap 4 256 lượt xem
  Chap 3 118 lượt xem
  Chap 2 137 lượt xem
  Chap 1 139 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!