Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện Ta Là Phế Vật Bị xem nhẹ, bị từ hôn, bị sát hại, có lẽ đây chính là củi mục nên có nhân sinh đi...... Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta cái này tu tiên giới đệ nhất thương côn tử đoạt xá trùng sinh. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nhìn ta như thế nào dùng cái này củi mục thân thể, nghiền nát các ngươi hạng giun dế

Các chương


  Chap 102 0 lượt xem
  Chap 101 1 lượt xem
  Chap 100 0 lượt xem
  Chap 99 2 lượt xem
  Chap 98 2 lượt xem
  Chap 97 3 lượt xem
  Chap 96 4 lượt xem
  Chap 95 3 lượt xem
  Chap 94 4 lượt xem
  Chap 93 6 lượt xem
  Chap 92 4 lượt xem
  Chap 91 9 lượt xem
  Chap 90 4 lượt xem
  Chap 89 10 lượt xem
  Chap 88 4 lượt xem
  Chap 87 4 lượt xem
  Chap 86 6 lượt xem
  Chap 85 17 lượt xem
  Chap 84 13 lượt xem
  Chap 83 22 lượt xem
  Chap 82 12 lượt xem
  Chap 81 8 lượt xem
  Chap 80 13 lượt xem
  Chap 79 19 lượt xem
  Chap 78 22 lượt xem
  Chap 77 14 lượt xem
  Chap 76 14 lượt xem
  Chap 75 15 lượt xem
  Chap 74 10 lượt xem
  Chap 73 8 lượt xem
  Chap 72 9 lượt xem
  Chap 71 13 lượt xem
  Chap 70 9 lượt xem
  Chap 69 10 lượt xem
  Chap 68 11 lượt xem
  Chap 67 12 lượt xem
  Chap 66 12 lượt xem
  Chap 65 11 lượt xem
  Chap 64 12 lượt xem
  Chap 63 14 lượt xem
  Chap 62 25 lượt xem
  Chap 61 13 lượt xem
  Chap 60 15 lượt xem
  Chap 59 15 lượt xem
  Chap 58 16 lượt xem
  Chap 57 22 lượt xem
  Chap 56 19 lượt xem
  Chap 55 23 lượt xem
  Chap 54 18 lượt xem
  Chap 53 14 lượt xem
  Chap 52 22 lượt xem
  Chap 51 38 lượt xem
  Chap 50 14 lượt xem
  Chap 49 27 lượt xem
  Chap 48 32 lượt xem
  Chap 47 18 lượt xem
  Chap 46 21 lượt xem
  Chap 45 24 lượt xem
  Chap 44 18 lượt xem
  Chap 43 22 lượt xem
  Chap 42 17 lượt xem
  Chap 41 21 lượt xem
  Chap 40 18 lượt xem
  Chap 39 54 lượt xem
  Chap 38 54 lượt xem
  Chap 37 40 lượt xem
  Chap 36 57 lượt xem
  Chap 34 48 lượt xem
  Chap 33 55 lượt xem
  Chap 32 43 lượt xem
  Chap 31 30 lượt xem
  Chap 30 31 lượt xem
  Chap 29 32 lượt xem
  Chap 28 39 lượt xem
  Chap 27 39 lượt xem
  Chap 26 44 lượt xem
  Chap 25 39 lượt xem
  Chap 24 44 lượt xem
  Chap 23 54 lượt xem
  Chap 22 51 lượt xem
  Chap 21 45 lượt xem
  Chap 20 33 lượt xem
  Chap 19 31 lượt xem
  Chap 18 31 lượt xem
  Chap 17 57 lượt xem
  Chap 16 29 lượt xem
  Chap 15 38 lượt xem
  Chap 14 69 lượt xem
  Chap 13 50 lượt xem
  Chap 12 51 lượt xem
  Chap 11 84 lượt xem
  Chap 10 67 lượt xem
  Chap 9 63 lượt xem
  Chap 8 41 lượt xem
  Chap 7 66 lượt xem
  Chap 6 76 lượt xem
  Chap 5 89 lượt xem
  Chap 4 213 lượt xem
  Chap 3 85 lượt xem
  Chap 2 107 lượt xem
  Chap 1 106 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!