Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Một ngày nọ, Mie-san quên mang theo mắt kính, và cậu phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Komura-kun- người nghĩ rằng cô rất dễ thương nếu không mang kính. Tuổi trẻ của họ bắt đầu từ khoảnh khắc đó

Các chương


  Chap 34 7 lượt xem
  Chap 33 2 lượt xem
  Chap 32 9 lượt xem
  Chap 31 7 lượt xem
  Chap 30.5 5 lượt xem
  Chap 30 9 lượt xem
  Chap 29 1 lượt xem
  Chap 28 4 lượt xem
  Chap 27 2 lượt xem
  Chap 26 1 lượt xem
  Chap 25 7 lượt xem
  Chap 24 18 lượt xem
  Chap 23 4 lượt xem
  Chap 22 4 lượt xem
  Chap 21 3 lượt xem
  Chap 20.5 12 lượt xem
  Chap 20 20 lượt xem
  Chap 19 15 lượt xem
  Chap 18 9 lượt xem
  Chap 17 9 lượt xem
  Chap 16 8 lượt xem
  Chap 15 16 lượt xem
  Chap 14.5 8 lượt xem
  Chap 14 7 lượt xem
  Chap 13 7 lượt xem
  Chap 12 7 lượt xem
  Chap 11 7 lượt xem
  Chap 10 7 lượt xem
  Chap 9 9 lượt xem
  Chap 8 7 lượt xem
  Chap 7 7 lượt xem
  Chap 6 7 lượt xem
  Chap 5 9 lượt xem
  Chap 4 7 lượt xem
  Chap 3 54 lượt xem
  Chap 2 12 lượt xem
  Chap 1 61 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!