Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

"Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây" Cái gì ! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia ? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá ?

Các chương


  Chap 57 14 lượt xem
  Chap 56 5 lượt xem
  Chap 55 18 lượt xem
  Chap 54 3 lượt xem
  Chap 53 5 lượt xem
  Chap 52 13 lượt xem
  Chap 51 10 lượt xem
  Chap 50 23 lượt xem
  Chap 49 7 lượt xem
  Chap 48 22 lượt xem
  Chap 47 19 lượt xem
  Chap 46 35 lượt xem
  Chap 45 40 lượt xem
  Chap 44 30 lượt xem
  Chap 43 27 lượt xem
  Chap 42 32 lượt xem
  Chap 41 19 lượt xem
  Chap 40 17 lượt xem
  Chap 39 14 lượt xem
  Chap 38 11 lượt xem
  Chap 37 14 lượt xem
  Chap 36 14 lượt xem
  Chap 35 14 lượt xem
  Chap 34 15 lượt xem
  Chap 33 19 lượt xem
  Chap 32 15 lượt xem
  Chap 31 16 lượt xem
  Chap 30 18 lượt xem
  Chap 29 23 lượt xem
  Chap 28 17 lượt xem
  Chap 27 48 lượt xem
  Chap 26 17 lượt xem
  Chap 25 31 lượt xem
  Chap 24 35 lượt xem
  Chap 23 38 lượt xem
  Chap 22 42 lượt xem
  Chap 21 44 lượt xem
  Chap 20 38 lượt xem
  Chap 19 42 lượt xem
  Chap 18 49 lượt xem
  Chap 17 48 lượt xem
  Chap 16 58 lượt xem
  Chap 15 125 lượt xem
  Chap 14 76 lượt xem
  Chap 13 97 lượt xem
  Chap 12 132 lượt xem
  Chap 11 121 lượt xem
  Chap 10 124 lượt xem
  Chap 9 114 lượt xem
  Chap 8 118 lượt xem
  Chap 7 143 lượt xem
  Chap 6 109 lượt xem
  Chap 5 297 lượt xem
  Chap 4 145 lượt xem
  Chap 3 215 lượt xem
  Chap 2 183 lượt xem
  Chap 1 416 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!