Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

"Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây" Cái gì ! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia ? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá ?

Các chương


  Chap 57 8 lượt xem
  Chap 56 0 lượt xem
  Chap 55 12 lượt xem
  Chap 54 1 lượt xem
  Chap 53 2 lượt xem
  Chap 52 7 lượt xem
  Chap 51 7 lượt xem
  Chap 50 18 lượt xem
  Chap 49 4 lượt xem
  Chap 48 18 lượt xem
  Chap 47 16 lượt xem
  Chap 46 31 lượt xem
  Chap 45 31 lượt xem
  Chap 44 24 lượt xem
  Chap 43 23 lượt xem
  Chap 42 25 lượt xem
  Chap 41 15 lượt xem
  Chap 40 14 lượt xem
  Chap 39 11 lượt xem
  Chap 38 8 lượt xem
  Chap 37 11 lượt xem
  Chap 36 10 lượt xem
  Chap 35 11 lượt xem
  Chap 34 10 lượt xem
  Chap 33 17 lượt xem
  Chap 32 13 lượt xem
  Chap 31 14 lượt xem
  Chap 30 15 lượt xem
  Chap 29 18 lượt xem
  Chap 28 14 lượt xem
  Chap 27 46 lượt xem
  Chap 26 16 lượt xem
  Chap 25 25 lượt xem
  Chap 24 25 lượt xem
  Chap 23 31 lượt xem
  Chap 22 39 lượt xem
  Chap 21 42 lượt xem
  Chap 20 32 lượt xem
  Chap 19 37 lượt xem
  Chap 18 45 lượt xem
  Chap 17 42 lượt xem
  Chap 16 56 lượt xem
  Chap 15 116 lượt xem
  Chap 14 72 lượt xem
  Chap 13 92 lượt xem
  Chap 12 125 lượt xem
  Chap 11 116 lượt xem
  Chap 10 120 lượt xem
  Chap 9 109 lượt xem
  Chap 8 116 lượt xem
  Chap 7 137 lượt xem
  Chap 6 105 lượt xem
  Chap 5 294 lượt xem
  Chap 4 141 lượt xem
  Chap 3 208 lượt xem
  Chap 2 172 lượt xem
  Chap 1 413 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!