Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

"Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây" Cái gì ! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia ? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá ?

Các chương


  Chap 40 3 lượt xem
  Chap 39 4 lượt xem
  Chap 38 2 lượt xem
  Chap 37 4 lượt xem
  Chap 36 3 lượt xem
  Chap 35 2 lượt xem
  Chap 34 3 lượt xem
  Chap 33 4 lượt xem
  Chap 32 5 lượt xem
  Chap 31 7 lượt xem
  Chap 30 6 lượt xem
  Chap 29 8 lượt xem
  Chap 28 7 lượt xem
  Chap 27 30 lượt xem
  Chap 26 8 lượt xem
  Chap 25 14 lượt xem
  Chap 24 10 lượt xem
  Chap 23 17 lượt xem
  Chap 22 19 lượt xem
  Chap 21 27 lượt xem
  Chap 20 20 lượt xem
  Chap 19 16 lượt xem
  Chap 18 28 lượt xem
  Chap 17 24 lượt xem
  Chap 16 43 lượt xem
  Chap 15 96 lượt xem
  Chap 14 55 lượt xem
  Chap 13 68 lượt xem
  Chap 12 105 lượt xem
  Chap 11 97 lượt xem
  Chap 10 104 lượt xem
  Chap 9 89 lượt xem
  Chap 8 98 lượt xem
  Chap 7 108 lượt xem
  Chap 6 84 lượt xem
  Chap 5 276 lượt xem
  Chap 4 128 lượt xem
  Chap 3 193 lượt xem
  Chap 2 141 lượt xem
  Chap 1 391 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!