Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Mục đích duy nhất của anh ấy là bảo vệ chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt phải nhìn chủ nhân mình ngã xuống. Và định mệnh đã cho anh ấy một cơ hội khác để thay đổi dòng chảy của số phận

Các chương


  Chap 60 15 lượt xem
  Chap 59 5 lượt xem
  Chap 58 2 lượt xem
  Chap 57 2 lượt xem
  Chap 56 3 lượt xem
  Chap 55 3 lượt xem
  Chap 54 2 lượt xem
  Chap 53 13 lượt xem
  Chap 52 17 lượt xem
  Chap 51 19 lượt xem
  Chap 50 45 lượt xem
  Chap 49 44 lượt xem
  Chap 48 43 lượt xem
  Chap 47 16 lượt xem
  Chap 46 52 lượt xem
  Chap 45 17 lượt xem
  Chap 44 31 lượt xem
  Chap 43 34 lượt xem
  Chap 42 49 lượt xem
  Chap 41 27 lượt xem
  Chap 40 30 lượt xem
  Chap 39 89 lượt xem
  Chap 38 47 lượt xem
  Chap 37 46 lượt xem
  Chap 36 57 lượt xem
  Chap 35 73 lượt xem
  Chap 34 51 lượt xem
  Chap 33 64 lượt xem
  Chap 32 69 lượt xem
  Chap 31 76 lượt xem
  Chap 30 97 lượt xem
  Chap 29 64 lượt xem
  Chap 28 102 lượt xem
  Chap 27 47 lượt xem
  Chap 26 98 lượt xem
  Chap 25 107 lượt xem
  Chap 24 75 lượt xem
  Chap 23 94 lượt xem
  Chap 22 96 lượt xem
  Chap 21 90 lượt xem
  Chap 20 86 lượt xem
  Chap 19 88 lượt xem
  Chap 18 115 lượt xem
  Chap 17 116 lượt xem
  Chap 16 115 lượt xem
  Chap 15 115 lượt xem
  Chap 14 114 lượt xem
  Chap 13 117 lượt xem
  Chap 12 308 lượt xem
  Chap 11 113 lượt xem
  Chap 10 109 lượt xem
  Chap 9 131 lượt xem
  Chap 8 124 lượt xem
  Chap 7 108 lượt xem
  Chap 6 134 lượt xem
  Chap 5 161 lượt xem
  Chap 4 292 lượt xem
  Chap 3 132 lượt xem
  Chap 2 170 lượt xem
  Chap 1 165 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!