Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Mục đích duy nhất của anh ấy là bảo vệ chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt phải nhìn chủ nhân mình ngã xuống. Và định mệnh đã cho anh ấy một cơ hội khác để thay đổi dòng chảy của số phận

Các chương


  Chap 66 18 lượt xem
  Chap 65 19 lượt xem
  Chap 64 30 lượt xem
  Chap 63 9 lượt xem
  Chap 62 19 lượt xem
  Chap 61 6 lượt xem
  Chap 60 27 lượt xem
  Chap 59 17 lượt xem
  Chap 58 18 lượt xem
  Chap 57 14 lượt xem
  Chap 56 18 lượt xem
  Chap 55 14 lượt xem
  Chap 54 10 lượt xem
  Chap 53 22 lượt xem
  Chap 52 41 lượt xem
  Chap 51 28 lượt xem
  Chap 50 62 lượt xem
  Chap 49 63 lượt xem
  Chap 48 53 lượt xem
  Chap 47 24 lượt xem
  Chap 46 59 lượt xem
  Chap 45 25 lượt xem
  Chap 44 38 lượt xem
  Chap 43 44 lượt xem
  Chap 42 62 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 36 lượt xem
  Chap 39 102 lượt xem
  Chap 38 57 lượt xem
  Chap 37 54 lượt xem
  Chap 36 63 lượt xem
  Chap 35 78 lượt xem
  Chap 34 60 lượt xem
  Chap 33 78 lượt xem
  Chap 32 99 lượt xem
  Chap 31 89 lượt xem
  Chap 30 105 lượt xem
  Chap 29 73 lượt xem
  Chap 28 115 lượt xem
  Chap 27 57 lượt xem
  Chap 26 116 lượt xem
  Chap 25 120 lượt xem
  Chap 24 86 lượt xem
  Chap 23 105 lượt xem
  Chap 22 112 lượt xem
  Chap 21 101 lượt xem
  Chap 20 95 lượt xem
  Chap 19 101 lượt xem
  Chap 18 128 lượt xem
  Chap 17 128 lượt xem
  Chap 16 127 lượt xem
  Chap 15 126 lượt xem
  Chap 14 131 lượt xem
  Chap 13 131 lượt xem
  Chap 12 355 lượt xem
  Chap 11 122 lượt xem
  Chap 10 123 lượt xem
  Chap 9 138 lượt xem
  Chap 8 136 lượt xem
  Chap 7 118 lượt xem
  Chap 6 142 lượt xem
  Chap 5 170 lượt xem
  Chap 4 304 lượt xem
  Chap 3 139 lượt xem
  Chap 2 190 lượt xem
  Chap 1 176 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!