Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chết đi không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Linh hồn được quỷ sai dẫn đến địa phủ. công đức lúc sống của quỷ hồn sẽ ảnh hưởng đến chuyển thế đời sau. Câu chuyện này nhân vật chính là một quỷ sai ngàn năm và một chú bồ câu vừa có được linh lực...

Các chương


  Chap 87 7 lượt xem
  Chap 86 0 lượt xem
  Chap 85 1 lượt xem
  Chap 84 2 lượt xem
  Chap 83 2 lượt xem
  Chap 82 18 lượt xem
  Chap 81 14 lượt xem
  Chap 80 25 lượt xem
  Chap 79 3 lượt xem
  Chap 78 2 lượt xem
  Chap 77 2 lượt xem
  Chap 76 2 lượt xem
  Chap 75 17 lượt xem
  Chap 74 81 lượt xem
  Chap 73 42 lượt xem
  Chap 72 50 lượt xem
  Chap 71 38 lượt xem
  Chap 70 40 lượt xem
  Chap 69 33 lượt xem
  Chap 68 41 lượt xem
  Chap 67 32 lượt xem
  Chap 66 52 lượt xem
  Chap 65 51 lượt xem
  Chap 64 33 lượt xem
  Chap 63 35 lượt xem
  Chap 62 128 lượt xem
  Chap 61 66 lượt xem
  Chap 60 43 lượt xem
  Chap 59 69 lượt xem
  Chap 58 71 lượt xem
  Chap 57 117 lượt xem
  Chap 56 94 lượt xem
  Chap 55 123 lượt xem
  Chap 54 78 lượt xem
  Chap 53 101 lượt xem
  Chap 52 86 lượt xem
  Chap 51 94 lượt xem
  Chap 50 97 lượt xem
  Chap 49 86 lượt xem
  Chap 48 78 lượt xem
  Chap 47 77 lượt xem
  Chap 46 92 lượt xem
  Chap 44 62 lượt xem
  Chap 43 92 lượt xem
  Chap 42 56 lượt xem
  Chap 41 102 lượt xem
  Chap 40 88 lượt xem
  Chap 39 71 lượt xem
  Chap 38 76 lượt xem
  Chap 37 98 lượt xem
  Chap 36 80 lượt xem
  Chap 35 121 lượt xem
  Chap 34 84 lượt xem
  Chap 33 85 lượt xem
  Chap 32 123 lượt xem
  Chap 31 63 lượt xem
  Chap 30 103 lượt xem
  Chap 29 94 lượt xem
  Chap 28 78 lượt xem
  Chap 27 131 lượt xem
  Chap 26 113 lượt xem
  Chap 25 91 lượt xem
  Chap 24 94 lượt xem
  Chap 23 106 lượt xem
  Chap 22 79 lượt xem
  Chap 21 89 lượt xem
  Chap 20 115 lượt xem
  Chap 19 90 lượt xem
  Chap 18 85 lượt xem
  Chap 17 76 lượt xem
  Chap 16 67 lượt xem
  Chap 15 70 lượt xem
  Chap 14 102 lượt xem
  Chap 13 66 lượt xem
  Chap 12 87 lượt xem
  Chap 11 124 lượt xem
  Chap 10 93 lượt xem
  Chap 9 85 lượt xem
  Chap 8 97 lượt xem
  Chap 7 130 lượt xem
  Chap 6 101 lượt xem
  Chap 5 107 lượt xem
  Chap 4 120 lượt xem
  Chap 3 129 lượt xem
  Chap 2 122 lượt xem
  Chap 1 121 lượt xem
  Chap 0 165 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!