Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chung Quỳ cùng đồ đệ của hắn Tần Sương thông qua lần lượt hàng yêu trừ ma dần dần phát hiện những yêu vật này cổ quái liên hệ cùng bọn hắn một chút kỳ quái bố trí, cuối cùng tra ra có người nghĩ ở kinh thành bố trí dạng này pháp trận.

Các chương


  Chap 105 11 lượt xem
  Chap 104 20 lượt xem
  Chap 103 13 lượt xem
  Chap 102 16 lượt xem
  Chap 101 17 lượt xem
  Chap 100 16 lượt xem
  Chap 99 14 lượt xem
  Chap 98 13 lượt xem
  Chap 97 20 lượt xem
  Chap 96 8 lượt xem
  Chap 95 15 lượt xem
  Chap 94 17 lượt xem
  Chap 93 12 lượt xem
  Chap 92 15 lượt xem
  Chap 91 31 lượt xem
  Chap 90 24 lượt xem
  Chap 89 33 lượt xem
  Chap 88 39 lượt xem
  Chap 87 42 lượt xem
  Chap 86 26 lượt xem
  Chap 85 26 lượt xem
  Chap 84 22 lượt xem
  Chap 83 18 lượt xem
  Chap 82 16 lượt xem
  Chap 81 20 lượt xem
  Chap 80 16 lượt xem
  Chap 79 50 lượt xem
  Chap 78 33 lượt xem
  Chap 77 26 lượt xem
  Chap 76 20 lượt xem
  Chap 75 28 lượt xem
  Chap 74 19 lượt xem
  Chap 73 37 lượt xem
  Chap 72 23 lượt xem
  Chap 71 16 lượt xem
  Chap 70 36 lượt xem
  Chap 69 51 lượt xem
  Chap 68 33 lượt xem
  Chap 67 49 lượt xem
  Chap 66 24 lượt xem
  Chap 65 15 lượt xem
  Chap 64 29 lượt xem
  Chap 63 39 lượt xem
  Chap 62 36 lượt xem
  Chap 61 22 lượt xem
  Chap 60 26 lượt xem
  Chap 59 19 lượt xem
  Chap 58 36 lượt xem
  Chap 57 49 lượt xem
  Chap 56 54 lượt xem
  Chap 55 53 lượt xem
  Chap 54 26 lượt xem
  Chap 53 24 lượt xem
  Chap 52 30 lượt xem
  Chap 51 43 lượt xem
  Chap 50 28 lượt xem
  Chap 49 33 lượt xem
  Chap 48 31 lượt xem
  Chap 47 34 lượt xem
  Chap 46 29 lượt xem
  Chap 45 29 lượt xem
  Chap 44 42 lượt xem
  Chap 43 32 lượt xem
  Chap 42 37 lượt xem
  Chap 41 41 lượt xem
  Chap 40 29 lượt xem
  Chap 39 28 lượt xem
  Chap 38 26 lượt xem
  Chap 37 33 lượt xem
  Chap 36 33 lượt xem
  Chap 35 37 lượt xem
  Chap 34 61 lượt xem
  Chap 33 51 lượt xem
  Chap 32 51 lượt xem
  Chap 31 62 lượt xem
  Chap 30 47 lượt xem
  Chap 29 43 lượt xem
  Chap 28 49 lượt xem
  Chap 27 38 lượt xem
  Chap 26 46 lượt xem
  Chap 25 38 lượt xem
  Chap 24 47 lượt xem
  Chap 23 44 lượt xem
  Chap 22 122 lượt xem
  Chap 21 45 lượt xem
  Chap 20 73 lượt xem
  Chap 19 86 lượt xem
  Chap 18 69 lượt xem
  Chap 17 78 lượt xem
  Chap 16 86 lượt xem
  Chap 15 66 lượt xem
  Chap 14 58 lượt xem
  Chap 13 81 lượt xem
  Chap 12 61 lượt xem
  Chap 11 81 lượt xem
  Chap 11 1 lượt xem
  Chap 10 57 lượt xem
  Chap 9 58 lượt xem
  Chap 8 64 lượt xem
  Chap 7 55 lượt xem
  Chap 6 95 lượt xem
  Chap 5 62 lượt xem
  Chap 4 62 lượt xem
  Chap 3 69 lượt xem
  Chap 2 66 lượt xem
  Chap 1 92 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!