Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chung Quỳ cùng đồ đệ của hắn Tần Sương thông qua lần lượt hàng yêu trừ ma dần dần phát hiện những yêu vật này cổ quái liên hệ cùng bọn hắn một chút kỳ quái bố trí, cuối cùng tra ra có người nghĩ ở kinh thành bố trí dạng này pháp trận.

Các chương


  Chap 105 1 lượt xem
  Chap 104 0 lượt xem
  Chap 103 4 lượt xem
  Chap 102 2 lượt xem
  Chap 101 1 lượt xem
  Chap 100 2 lượt xem
  Chap 99 1 lượt xem
  Chap 98 4 lượt xem
  Chap 97 4 lượt xem
  Chap 96 1 lượt xem
  Chap 95 4 lượt xem
  Chap 94 4 lượt xem
  Chap 93 2 lượt xem
  Chap 92 3 lượt xem
  Chap 91 13 lượt xem
  Chap 90 5 lượt xem
  Chap 89 9 lượt xem
  Chap 88 8 lượt xem
  Chap 87 13 lượt xem
  Chap 86 11 lượt xem
  Chap 85 5 lượt xem
  Chap 84 12 lượt xem
  Chap 83 3 lượt xem
  Chap 82 4 lượt xem
  Chap 81 8 lượt xem
  Chap 80 6 lượt xem
  Chap 79 23 lượt xem
  Chap 78 6 lượt xem
  Chap 77 7 lượt xem
  Chap 76 5 lượt xem
  Chap 75 4 lượt xem
  Chap 74 4 lượt xem
  Chap 73 18 lượt xem
  Chap 72 6 lượt xem
  Chap 71 4 lượt xem
  Chap 70 19 lượt xem
  Chap 69 32 lượt xem
  Chap 68 10 lượt xem
  Chap 67 27 lượt xem
  Chap 66 6 lượt xem
  Chap 65 5 lượt xem
  Chap 64 18 lượt xem
  Chap 63 20 lượt xem
  Chap 62 13 lượt xem
  Chap 61 8 lượt xem
  Chap 60 11 lượt xem
  Chap 59 5 lượt xem
  Chap 58 21 lượt xem
  Chap 57 37 lượt xem
  Chap 56 30 lượt xem
  Chap 55 33 lượt xem
  Chap 54 13 lượt xem
  Chap 53 13 lượt xem
  Chap 52 16 lượt xem
  Chap 51 31 lượt xem
  Chap 50 12 lượt xem
  Chap 49 17 lượt xem
  Chap 48 14 lượt xem
  Chap 47 23 lượt xem
  Chap 46 13 lượt xem
  Chap 45 12 lượt xem
  Chap 44 29 lượt xem
  Chap 43 16 lượt xem
  Chap 42 25 lượt xem
  Chap 41 20 lượt xem
  Chap 40 19 lượt xem
  Chap 39 13 lượt xem
  Chap 38 16 lượt xem
  Chap 37 23 lượt xem
  Chap 36 21 lượt xem
  Chap 35 23 lượt xem
  Chap 34 52 lượt xem
  Chap 33 26 lượt xem
  Chap 32 36 lượt xem
  Chap 31 48 lượt xem
  Chap 30 37 lượt xem
  Chap 29 32 lượt xem
  Chap 28 38 lượt xem
  Chap 27 27 lượt xem
  Chap 26 36 lượt xem
  Chap 25 21 lượt xem
  Chap 24 37 lượt xem
  Chap 23 22 lượt xem
  Chap 22 101 lượt xem
  Chap 21 31 lượt xem
  Chap 20 57 lượt xem
  Chap 19 75 lượt xem
  Chap 18 58 lượt xem
  Chap 17 63 lượt xem
  Chap 16 74 lượt xem
  Chap 15 45 lượt xem
  Chap 14 45 lượt xem
  Chap 13 43 lượt xem
  Chap 12 50 lượt xem
  Chap 11 63 lượt xem
  Chap 11 1 lượt xem
  Chap 10 44 lượt xem
  Chap 9 47 lượt xem
  Chap 8 53 lượt xem
  Chap 7 41 lượt xem
  Chap 6 82 lượt xem
  Chap 5 38 lượt xem
  Chap 4 44 lượt xem
  Chap 3 47 lượt xem
  Chap 2 52 lượt xem
  Chap 1 79 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!