Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chung Quỳ cùng đồ đệ của hắn Tần Sương thông qua lần lượt hàng yêu trừ ma dần dần phát hiện những yêu vật này cổ quái liên hệ cùng bọn hắn một chút kỳ quái bố trí, cuối cùng tra ra có người nghĩ ở kinh thành bố trí dạng này pháp trận.

Các chương


  Chap 105 8 lượt xem
  Chap 104 16 lượt xem
  Chap 103 11 lượt xem
  Chap 102 13 lượt xem
  Chap 101 15 lượt xem
  Chap 100 10 lượt xem
  Chap 99 12 lượt xem
  Chap 98 10 lượt xem
  Chap 97 16 lượt xem
  Chap 96 8 lượt xem
  Chap 95 12 lượt xem
  Chap 94 14 lượt xem
  Chap 93 9 lượt xem
  Chap 92 13 lượt xem
  Chap 91 22 lượt xem
  Chap 90 19 lượt xem
  Chap 89 27 lượt xem
  Chap 88 32 lượt xem
  Chap 87 37 lượt xem
  Chap 86 20 lượt xem
  Chap 85 21 lượt xem
  Chap 84 18 lượt xem
  Chap 83 14 lượt xem
  Chap 82 13 lượt xem
  Chap 81 18 lượt xem
  Chap 80 11 lượt xem
  Chap 79 41 lượt xem
  Chap 78 26 lượt xem
  Chap 77 20 lượt xem
  Chap 76 16 lượt xem
  Chap 75 22 lượt xem
  Chap 74 14 lượt xem
  Chap 73 34 lượt xem
  Chap 72 19 lượt xem
  Chap 71 13 lượt xem
  Chap 70 32 lượt xem
  Chap 69 47 lượt xem
  Chap 68 26 lượt xem
  Chap 67 45 lượt xem
  Chap 66 19 lượt xem
  Chap 65 13 lượt xem
  Chap 64 26 lượt xem
  Chap 63 31 lượt xem
  Chap 62 33 lượt xem
  Chap 61 18 lượt xem
  Chap 60 22 lượt xem
  Chap 59 17 lượt xem
  Chap 58 32 lượt xem
  Chap 57 47 lượt xem
  Chap 56 47 lượt xem
  Chap 55 51 lượt xem
  Chap 54 25 lượt xem
  Chap 53 22 lượt xem
  Chap 52 28 lượt xem
  Chap 51 42 lượt xem
  Chap 50 25 lượt xem
  Chap 49 26 lượt xem
  Chap 48 29 lượt xem
  Chap 47 33 lượt xem
  Chap 46 27 lượt xem
  Chap 45 26 lượt xem
  Chap 44 41 lượt xem
  Chap 43 31 lượt xem
  Chap 42 36 lượt xem
  Chap 41 31 lượt xem
  Chap 40 26 lượt xem
  Chap 39 25 lượt xem
  Chap 38 24 lượt xem
  Chap 37 33 lượt xem
  Chap 36 32 lượt xem
  Chap 35 36 lượt xem
  Chap 34 60 lượt xem
  Chap 33 44 lượt xem
  Chap 32 47 lượt xem
  Chap 31 59 lượt xem
  Chap 30 45 lượt xem
  Chap 29 41 lượt xem
  Chap 28 47 lượt xem
  Chap 27 37 lượt xem
  Chap 26 44 lượt xem
  Chap 25 37 lượt xem
  Chap 24 45 lượt xem
  Chap 23 38 lượt xem
  Chap 22 119 lượt xem
  Chap 21 43 lượt xem
  Chap 20 70 lượt xem
  Chap 19 83 lượt xem
  Chap 18 67 lượt xem
  Chap 17 76 lượt xem
  Chap 16 84 lượt xem
  Chap 15 60 lượt xem
  Chap 14 56 lượt xem
  Chap 13 71 lượt xem
  Chap 12 59 lượt xem
  Chap 11 76 lượt xem
  Chap 11 1 lượt xem
  Chap 10 56 lượt xem
  Chap 9 56 lượt xem
  Chap 8 62 lượt xem
  Chap 7 52 lượt xem
  Chap 6 93 lượt xem
  Chap 5 59 lượt xem
  Chap 4 54 lượt xem
  Chap 3 64 lượt xem
  Chap 2 61 lượt xem
  Chap 1 90 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!