Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là…

Các chương


  Chap 105 9 lượt xem
  Chap 104 0 lượt xem
  Chap 103 0 lượt xem
  Chap 102 0 lượt xem
  Chap 101 0 lượt xem
  Chap 100 0 lượt xem
  Chap 99 19 lượt xem
  Chap 98 7 lượt xem
  Chap 97 4 lượt xem
  Chap 96 18 lượt xem
  Chap 95 21 lượt xem
  Chap 94 8 lượt xem
  Chap 93 6 lượt xem
  Chap 92 3 lượt xem
  Chap 91 8 lượt xem
  Chap 90 4 lượt xem
  Chap 89 25 lượt xem
  Chap 88 17 lượt xem
  Chap 87 28 lượt xem
  Chap 86 16 lượt xem
  Chap 85 12 lượt xem
  Chap 84 16 lượt xem
  Chap 83 23 lượt xem
  Chap 82 32 lượt xem
  Chap 81 29 lượt xem
  Chap 80 16 lượt xem
  Chap 79 17 lượt xem
  Chap 78 25 lượt xem
  Chap 77 26 lượt xem
  Chap 76 32 lượt xem
  Chap 75 20 lượt xem
  Chap 74 29 lượt xem
  Chap 73 19 lượt xem
  Chap 72 18 lượt xem
  Chap 71 18 lượt xem
  Chap 70 17 lượt xem
  Chap 69 18 lượt xem
  Chap 68 15 lượt xem
  Chap 67 14 lượt xem
  Chap 66 111 lượt xem
  Chap 65 67 lượt xem
  Chap 64 94 lượt xem
  Chap 63 98 lượt xem
  Chap 62 97 lượt xem
  Chap 61 64 lượt xem
  Chap 60 108 lượt xem
  Chap 59 120 lượt xem
  Chap 58 74 lượt xem
  Chap 57 77 lượt xem
  Chap 56 84 lượt xem
  Chap 55 99 lượt xem
  Chap 54 68 lượt xem
  Chap 53 94 lượt xem
  Chap 52 57 lượt xem
  Chap 51 87 lượt xem
  Chap 50 48 lượt xem
  Chap 49 71 lượt xem
  Chap 48 86 lượt xem
  Chap 47 76 lượt xem
  Chap 46 86 lượt xem
  Chap 45 60 lượt xem
  Chap 44 64 lượt xem
  Chap 43 88 lượt xem
  Chap 42 78 lượt xem
  Chap 41 108 lượt xem
  Chap 40 112 lượt xem
  Chap 39 118 lượt xem
  Chap 38 94 lượt xem
  Chap 37 116 lượt xem
  Chap 36 148 lượt xem
  Chap 35 128 lượt xem
  Chap 34 122 lượt xem
  Chap 33 101 lượt xem
  Chap 32 133 lượt xem
  Chap 31 110 lượt xem
  Chap 30 158 lượt xem
  Chap 29 126 lượt xem
  Chap 28 104 lượt xem
  Chap 27 93 lượt xem
  Chap 26 135 lượt xem
  Chap 25 148 lượt xem
  Chap 24 119 lượt xem
  Chap 23 145 lượt xem
  Chap 22 125 lượt xem
  Chap 21 128 lượt xem
  Chap 20 136 lượt xem
  Chap 19 168 lượt xem
  Chap 18 129 lượt xem
  Chap 17 162 lượt xem
  Chap 16 119 lượt xem
  Chap 15 97 lượt xem
  Chap 14 149 lượt xem
  Chap 13 144 lượt xem
  Chap 12 121 lượt xem
  Chap 11 173 lượt xem
  Chap 10 170 lượt xem
  Chap 9 171 lượt xem
  Chap 8 176 lượt xem
  Chap 7 188 lượt xem
  Chap 6 187 lượt xem
  Chap 5 182 lượt xem
  Chap 4 179 lượt xem
  Chap 3 208 lượt xem
  Chap 2 234 lượt xem
  Chap 1 262 lượt xem
  Chap 0 237 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!