Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là…

Các chương


  Chap 130 0 lượt xem
  Chap 129 14 lượt xem
  Chap 128 16 lượt xem
  Chap 127 10 lượt xem
  Chap 126 14 lượt xem
  Chap 125 17 lượt xem
  Chap 124 17 lượt xem
  Chap 123 16 lượt xem
  Chap 122 6 lượt xem
  Chap 121 20 lượt xem
  Chap 120 12 lượt xem
  Chap 119 18 lượt xem
  Chap 118 10 lượt xem
  Chap 117 17 lượt xem
  Chap 116 12 lượt xem
  Chap 115 12 lượt xem
  Chap 114 9 lượt xem
  Chap 113 10 lượt xem
  Chap 112 9 lượt xem
  Chap 111 9 lượt xem
  Chap 110 10 lượt xem
  Chap 109 9 lượt xem
  Chap 108 8 lượt xem
  Chap 107 13 lượt xem
  Chap 106 16 lượt xem
  Chap 105 27 lượt xem
  Chap 104 16 lượt xem
  Chap 103 17 lượt xem
  Chap 102 14 lượt xem
  Chap 101 18 lượt xem
  Chap 100 17 lượt xem
  Chap 99 31 lượt xem
  Chap 98 30 lượt xem
  Chap 97 29 lượt xem
  Chap 96 36 lượt xem
  Chap 95 39 lượt xem
  Chap 94 21 lượt xem
  Chap 93 18 lượt xem
  Chap 92 16 lượt xem
  Chap 91 19 lượt xem
  Chap 90 18 lượt xem
  Chap 89 46 lượt xem
  Chap 88 31 lượt xem
  Chap 87 46 lượt xem
  Chap 86 27 lượt xem
  Chap 85 23 lượt xem
  Chap 84 24 lượt xem
  Chap 83 36 lượt xem
  Chap 82 41 lượt xem
  Chap 81 43 lượt xem
  Chap 80 27 lượt xem
  Chap 79 27 lượt xem
  Chap 78 39 lượt xem
  Chap 77 37 lượt xem
  Chap 76 41 lượt xem
  Chap 75 30 lượt xem
  Chap 74 40 lượt xem
  Chap 73 27 lượt xem
  Chap 72 28 lượt xem
  Chap 71 29 lượt xem
  Chap 70 31 lượt xem
  Chap 69 31 lượt xem
  Chap 68 25 lượt xem
  Chap 67 33 lượt xem
  Chap 66 131 lượt xem
  Chap 65 81 lượt xem
  Chap 64 113 lượt xem
  Chap 63 122 lượt xem
  Chap 62 111 lượt xem
  Chap 61 75 lượt xem
  Chap 60 121 lượt xem
  Chap 59 135 lượt xem
  Chap 58 85 lượt xem
  Chap 57 92 lượt xem
  Chap 56 93 lượt xem
  Chap 55 114 lượt xem
  Chap 54 95 lượt xem
  Chap 53 105 lượt xem
  Chap 52 108 lượt xem
  Chap 51 99 lượt xem
  Chap 50 57 lượt xem
  Chap 49 82 lượt xem
  Chap 48 98 lượt xem
  Chap 47 89 lượt xem
  Chap 46 98 lượt xem
  Chap 45 69 lượt xem
  Chap 44 75 lượt xem
  Chap 43 97 lượt xem
  Chap 42 89 lượt xem
  Chap 41 117 lượt xem
  Chap 40 124 lượt xem
  Chap 39 131 lượt xem
  Chap 38 105 lượt xem
  Chap 37 129 lượt xem
  Chap 36 161 lượt xem
  Chap 35 145 lượt xem
  Chap 34 132 lượt xem
  Chap 33 115 lượt xem
  Chap 32 146 lượt xem
  Chap 31 121 lượt xem
  Chap 30 173 lượt xem
  Chap 29 140 lượt xem
  Chap 28 118 lượt xem
  Chap 27 106 lượt xem
  Chap 26 148 lượt xem
  Chap 25 169 lượt xem
  Chap 24 133 lượt xem
  Chap 23 167 lượt xem
  Chap 22 143 lượt xem
  Chap 21 142 lượt xem
  Chap 20 153 lượt xem
  Chap 19 187 lượt xem
  Chap 18 145 lượt xem
  Chap 17 180 lượt xem
  Chap 16 136 lượt xem
  Chap 15 110 lượt xem
  Chap 14 166 lượt xem
  Chap 13 158 lượt xem
  Chap 12 135 lượt xem
  Chap 11 189 lượt xem
  Chap 10 195 lượt xem
  Chap 9 185 lượt xem
  Chap 8 227 lượt xem
  Chap 7 206 lượt xem
  Chap 6 206 lượt xem
  Chap 5 201 lượt xem
  Chap 4 204 lượt xem
  Chap 3 226 lượt xem
  Chap 2 257 lượt xem
  Chap 1 280 lượt xem
  Chap 0 274 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!