Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Nội Dung Ông Kẹ Sau 6H Tối!: Mitozu- một thị trấn hẻo lánh nằm trong vùng núi với dân số vỏn vẹn 6000 người. Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ tối thi tiếng chuông lại vang lên. Khi đó Ông Kẹ sẽ xuất hiện, không một ai được ra khỏi nhà cho tới khi trời sáng.

Các chương


  Chap 73 5 lượt xem
  Chap 72 3 lượt xem
  Chap 71 4 lượt xem
  Chap 70 5 lượt xem
  Chap 69 6 lượt xem
  Chap 68 7 lượt xem
  Chap 67 9 lượt xem
  Chap 66 22 lượt xem
  Chap 65 11 lượt xem
  Chap 64 7 lượt xem
  Chap 63 11 lượt xem
  Chap 62 8 lượt xem
  Chap 61 20 lượt xem
  Chap 60 14 lượt xem
  Chap 59 10 lượt xem
  Chap 58 12 lượt xem
  Chap 57 8 lượt xem
  Chap 56 30 lượt xem
  Chap 55 10 lượt xem
  Chap 54 8 lượt xem
  Chap 53 11 lượt xem
  Chap 52 17 lượt xem
  Chap 51 10 lượt xem
  Chap 50 10 lượt xem
  Chap 49 26 lượt xem
  Chap 48 11 lượt xem
  Chap 47 11 lượt xem
  Chap 46 39 lượt xem
  Chap 45 19 lượt xem
  Chap 44 12 lượt xem
  Chap 43 10 lượt xem
  Chap 42 11 lượt xem
  Chap 41 9 lượt xem
  Chap 40 11 lượt xem
  Chap 39 17 lượt xem
  Chap 38 7 lượt xem
  Chap 37 23 lượt xem
  Chap 36 9 lượt xem
  Chap 35 9 lượt xem
  Chap 34 10 lượt xem
  Chap 33 9 lượt xem
  Chap 32 9 lượt xem
  Chap 31 9 lượt xem
  Chap 30 10 lượt xem
  Chap 29 16 lượt xem
  Chap 28 12 lượt xem
  Chap 27 11 lượt xem
  Chap 26 22 lượt xem
  Chap 25 9 lượt xem
  Chap 24 12 lượt xem
  Chap 23 11 lượt xem
  Chap 22 12 lượt xem
  Chap 21 23 lượt xem
  Chap 20 32 lượt xem
  Chap 19 10 lượt xem
  Chap 18 22 lượt xem
  Chap 17 15 lượt xem
  Chap 16 12 lượt xem
  Chap 15 38 lượt xem
  Chap 14 21 lượt xem
  Chap 13 17 lượt xem
  Chap 12 10 lượt xem
  Chap 11 9 lượt xem
  Chap 10 17 lượt xem
  Chap 9 15 lượt xem
  Chap 8 20 lượt xem
  Chap 7 9 lượt xem
  Chap 6 16 lượt xem
  Chap 5 20 lượt xem
  Chap 4 11 lượt xem
  Chap 3 16 lượt xem
  Chap 2 11 lượt xem
  Chap 1 11 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!