Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên trên mạng. Khương Bồng Cơ xuyên không, bắt đầu con đường phát sóng trực tiếp làm chủ nông trường, chinh chiến tứ hải.

Các chương


  Chap 36 16 lượt xem
  Chap 35 11 lượt xem
  Chap 34 21 lượt xem
  Chap 33 15 lượt xem
  Chap 32 19 lượt xem
  Chap 31 10 lượt xem
  Chap 30 14 lượt xem
  Chap 29 13 lượt xem
  Chap 28 11 lượt xem
  Chap 27 28 lượt xem
  Chap 26 12 lượt xem
  Chap 25 10 lượt xem
  Chap 24 16 lượt xem
  Chap 23 10 lượt xem
  Chap 22 7 lượt xem
  Chap 21 23 lượt xem
  Chap 20 44 lượt xem
  Chap 19 24 lượt xem
  Chap 18 31 lượt xem
  Chap 17 25 lượt xem
  Chap 16 22 lượt xem
  Chap 15 32 lượt xem
  Chap 14 32 lượt xem
  Chap 13 34 lượt xem
  Chap 12 33 lượt xem
  Chap 11 29 lượt xem
  Chap 10 17 lượt xem
  Chap 9 25 lượt xem
  Chap 8 13 lượt xem
  Chap 7 17 lượt xem
  Chap 6 26 lượt xem
  Chap 5 20 lượt xem
  Chap 4 21 lượt xem
  Chap 3 34 lượt xem
  Chap 2 14 lượt xem
  Chap 1 17 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!