Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên trên mạng. Khương Bồng Cơ xuyên không, bắt đầu con đường phát sóng trực tiếp làm chủ nông trường, chinh chiến tứ hải.

Các chương


  Chap 36 20 lượt xem
  Chap 35 13 lượt xem
  Chap 34 25 lượt xem
  Chap 33 16 lượt xem
  Chap 32 22 lượt xem
  Chap 31 11 lượt xem
  Chap 30 15 lượt xem
  Chap 29 16 lượt xem
  Chap 28 13 lượt xem
  Chap 27 33 lượt xem
  Chap 26 15 lượt xem
  Chap 25 13 lượt xem
  Chap 24 19 lượt xem
  Chap 23 13 lượt xem
  Chap 22 9 lượt xem
  Chap 21 28 lượt xem
  Chap 20 49 lượt xem
  Chap 19 27 lượt xem
  Chap 18 36 lượt xem
  Chap 17 28 lượt xem
  Chap 16 26 lượt xem
  Chap 15 36 lượt xem
  Chap 14 38 lượt xem
  Chap 13 38 lượt xem
  Chap 12 38 lượt xem
  Chap 11 36 lượt xem
  Chap 10 19 lượt xem
  Chap 9 28 lượt xem
  Chap 8 17 lượt xem
  Chap 7 22 lượt xem
  Chap 6 31 lượt xem
  Chap 5 23 lượt xem
  Chap 4 23 lượt xem
  Chap 3 37 lượt xem
  Chap 2 18 lượt xem
  Chap 1 21 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!