Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Khi hắn gặp nàng, là một cảnh kim phượng ngọc lộ, hay là khúc bi ca khiến sơn hà than khóc đây…

Các chương


  Chap 87 6 lượt xem
  Chap 86 2 lượt xem
  Chap 85 2 lượt xem
  Chap 84 2 lượt xem
  Chap 83 3 lượt xem
  Chap 82 5 lượt xem
  Chap 81 4 lượt xem
  Chap 80 8 lượt xem
  Chap 79 10 lượt xem
  Chap 78 6 lượt xem
  Chap 77 80 lượt xem
  Chap 76 49 lượt xem
  Chap 75 47 lượt xem
  Chap 74 61 lượt xem
  Chap 73 54 lượt xem
  Chap 72 85 lượt xem
  Chap 71 58 lượt xem
  Chap 70 52 lượt xem
  Chap 69 61 lượt xem
  Chap 68 75 lượt xem
  Chap 67 73 lượt xem
  Chap 66 83 lượt xem
  Chap 65 70 lượt xem
  Chap 64 96 lượt xem
  Chap 63 116 lượt xem
  Chap 62 77 lượt xem
  Chap 61 104 lượt xem
  Chap 60 89 lượt xem
  Chap 59 94 lượt xem
  Chap 58 79 lượt xem
  Chap 57 93 lượt xem
  Chap 56 88 lượt xem
  Chap 55 85 lượt xem
  Chap 54 92 lượt xem
  Chap 53 82 lượt xem
  Chap 52 126 lượt xem
  Chap 51 119 lượt xem
  Chap 50 142 lượt xem
  Chap 49 120 lượt xem
  Chap 48 128 lượt xem
  Chap 47 145 lượt xem
  Chap 46 269 lượt xem
  Chap 45 108 lượt xem
  Chap 44 150 lượt xem
  Chap 43 143 lượt xem
  Chap 42 131 lượt xem
  Chap 41 150 lượt xem
  Chap 40 112 lượt xem
  Chap 39 138 lượt xem
  Chap 38 104 lượt xem
  Chap 37 116 lượt xem
  Chap 36 122 lượt xem
  Chap 35 142 lượt xem
  Chap 34 216 lượt xem
  Chap 33 120 lượt xem
  Chap 32 111 lượt xem
  Chap 31 140 lượt xem
  Chap 30 137 lượt xem
  Chap 29 109 lượt xem
  Chap 28 143 lượt xem
  Chap 27 128 lượt xem
  Chap 26 121 lượt xem
  Chap 25 217 lượt xem
  Chap 24 139 lượt xem
  Chap 23 134 lượt xem
  Chap 22 120 lượt xem
  Chap 21 146 lượt xem
  Chap 20 129 lượt xem
  Chap 19 240 lượt xem
  Chap 18 132 lượt xem
  Chap 17 238 lượt xem
  Chap 16 139 lượt xem
  Chap 15 142 lượt xem
  Chap 14 163 lượt xem
  Chap 13 136 lượt xem
  Chap 12 154 lượt xem
  Chap 11 163 lượt xem
  Chap 10 144 lượt xem
  Chap 9 231 lượt xem
  Chap 8 221 lượt xem
  Chap 7 230 lượt xem
  Chap 6 191 lượt xem
  Chap 5 178 lượt xem
  Chap 4 171 lượt xem
  Chap 3 218 lượt xem
  Chap 2 282 lượt xem
  Chap 1 394 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!