Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Khi hắn gặp nàng, là một cảnh kim phượng ngọc lộ, hay là khúc bi ca khiến sơn hà than khóc đây…

Các chương


  Chap 101 8 lượt xem
  Chap 100 6 lượt xem
  Chap 99 2 lượt xem
  Chap 98 13 lượt xem
  Chap 97 11 lượt xem
  Chap 96 8 lượt xem
  Chap 95 8 lượt xem
  Chap 94 8 lượt xem
  Chap 93 6 lượt xem
  Chap 92 31 lượt xem
  Chap 91 10 lượt xem
  Chap 90 18 lượt xem
  Chap 89 17 lượt xem
  Chap 88 17 lượt xem
  Chap 87 19 lượt xem
  Chap 86 12 lượt xem
  Chap 85 10 lượt xem
  Chap 84 14 lượt xem
  Chap 83 11 lượt xem
  Chap 82 13 lượt xem
  Chap 81 12 lượt xem
  Chap 80 17 lượt xem
  Chap 79 17 lượt xem
  Chap 78 13 lượt xem
  Chap 77 90 lượt xem
  Chap 76 61 lượt xem
  Chap 75 58 lượt xem
  Chap 74 73 lượt xem
  Chap 73 66 lượt xem
  Chap 72 97 lượt xem
  Chap 71 65 lượt xem
  Chap 70 65 lượt xem
  Chap 69 75 lượt xem
  Chap 68 90 lượt xem
  Chap 67 86 lượt xem
  Chap 66 95 lượt xem
  Chap 65 82 lượt xem
  Chap 64 103 lượt xem
  Chap 63 128 lượt xem
  Chap 62 86 lượt xem
  Chap 61 121 lượt xem
  Chap 60 102 lượt xem
  Chap 59 105 lượt xem
  Chap 58 92 lượt xem
  Chap 57 106 lượt xem
  Chap 56 99 lượt xem
  Chap 55 98 lượt xem
  Chap 54 101 lượt xem
  Chap 53 96 lượt xem
  Chap 52 140 lượt xem
  Chap 51 134 lượt xem
  Chap 50 156 lượt xem
  Chap 49 128 lượt xem
  Chap 48 143 lượt xem
  Chap 47 158 lượt xem
  Chap 46 284 lượt xem
  Chap 45 119 lượt xem
  Chap 44 168 lượt xem
  Chap 43 157 lượt xem
  Chap 42 144 lượt xem
  Chap 41 165 lượt xem
  Chap 40 129 lượt xem
  Chap 39 152 lượt xem
  Chap 38 118 lượt xem
  Chap 37 128 lượt xem
  Chap 36 140 lượt xem
  Chap 35 156 lượt xem
  Chap 34 230 lượt xem
  Chap 33 134 lượt xem
  Chap 32 124 lượt xem
  Chap 31 157 lượt xem
  Chap 30 153 lượt xem
  Chap 29 124 lượt xem
  Chap 28 156 lượt xem
  Chap 27 144 lượt xem
  Chap 26 135 lượt xem
  Chap 25 229 lượt xem
  Chap 24 153 lượt xem
  Chap 23 148 lượt xem
  Chap 22 130 lượt xem
  Chap 21 157 lượt xem
  Chap 20 143 lượt xem
  Chap 19 251 lượt xem
  Chap 18 143 lượt xem
  Chap 17 247 lượt xem
  Chap 16 158 lượt xem
  Chap 15 149 lượt xem
  Chap 14 178 lượt xem
  Chap 13 143 lượt xem
  Chap 12 164 lượt xem
  Chap 11 171 lượt xem
  Chap 10 151 lượt xem
  Chap 9 247 lượt xem
  Chap 8 228 lượt xem
  Chap 7 243 lượt xem
  Chap 6 206 lượt xem
  Chap 5 191 lượt xem
  Chap 4 185 lượt xem
  Chap 3 233 lượt xem
  Chap 2 293 lượt xem
  Chap 1 410 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!