Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......

Các chương


  Chap 147 17 lượt xem
  Chap 146 11 lượt xem
  Chap 145 11 lượt xem
  Chap 144 6 lượt xem
  Chap 143 6 lượt xem
  Chap 84 9 lượt xem
  Chap 83 9 lượt xem
  Chap 82 9 lượt xem
  Chap 81 19 lượt xem
  Chap 80 25 lượt xem
  Chap 79 29 lượt xem
  Chap 78 21 lượt xem
  Chap 77 32 lượt xem
  Chap 76 25 lượt xem
  Chap 75 39 lượt xem
  Chap 74 29 lượt xem
  Chap 73 32 lượt xem
  Chap 72 33 lượt xem
  Chap 71 36 lượt xem
  Chap 70 49 lượt xem
  Chap 69 58 lượt xem
  Chap 68 81 lượt xem
  Chap 67 58 lượt xem
  Chap 66 87 lượt xem
  Chap 65 73 lượt xem
  Chap 64 89 lượt xem
  Chap 63 84 lượt xem
  Chap 62 83 lượt xem
  Chap 61 89 lượt xem
  Chap 60 74 lượt xem
  Chap 59 78 lượt xem
  Chap 58 115 lượt xem
  Chap 57 86 lượt xem
  Chap 56 61 lượt xem
  Chap 55 73 lượt xem
  Chap 54 72 lượt xem
  Chap 53 86 lượt xem
  Chap 52 100 lượt xem
  Chap 51 108 lượt xem
  Chap 50 93 lượt xem
  Chap 49 86 lượt xem
  Chap 48 86 lượt xem
  Chap 47 54 lượt xem
  Chap 46 81 lượt xem
  Chap 45 80 lượt xem
  Chap 44 118 lượt xem
  Chap 43 122 lượt xem
  Chap 42 lượt xem
  Chap 41 lượt xem
  Chap 40 lượt xem
  Chap 39 85 lượt xem
  Chap 38 108 lượt xem
  Chap 37 79 lượt xem
  Chap 36 65 lượt xem
  Chap 35 71 lượt xem
  Chap 34 105 lượt xem
  Chap 33 128 lượt xem
  Chap 32 134 lượt xem
  Chap 31 96 lượt xem
  Chap 30 84 lượt xem
  Chap 29 93 lượt xem
  Chap 28 124 lượt xem
  Chap 27 120 lượt xem
  Chap 26 166 lượt xem
  Chap 25 263 lượt xem
  Chap 24 163 lượt xem
  Chap 23 146 lượt xem
  Chap 22 168 lượt xem
  Chap 21 191 lượt xem
  Chap 20 160 lượt xem
  Chap 19 191 lượt xem
  Chap 18 269 lượt xem
  Chap 17 276 lượt xem
  Chap 16 185 lượt xem
  Chap 15 275 lượt xem
  Chap 14 272 lượt xem
  Chap 13 251 lượt xem
  Chap 12 237 lượt xem
  Chap 11 325 lượt xem
  Chap 10 526 lượt xem
  Chap 9 265 lượt xem
  Chap 8 301 lượt xem
  Chap 7 471 lượt xem
  Chap 6 561 lượt xem
  Chap 5 616 lượt xem
  Chap 4 - Fix 814 lượt xem
  Chap 3 331 lượt xem
  Chap 2 395 lượt xem
  Chap 1 408 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!