Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......

Các chương


  Chap 147 32 lượt xem
  Chap 146 21 lượt xem
  Chap 145 21 lượt xem
  Chap 144 15 lượt xem
  Chap 143 14 lượt xem
  Chap 84 15 lượt xem
  Chap 83 28 lượt xem
  Chap 82 16 lượt xem
  Chap 81 28 lượt xem
  Chap 80 34 lượt xem
  Chap 79 41 lượt xem
  Chap 78 31 lượt xem
  Chap 77 44 lượt xem
  Chap 76 38 lượt xem
  Chap 75 59 lượt xem
  Chap 74 37 lượt xem
  Chap 73 47 lượt xem
  Chap 72 39 lượt xem
  Chap 71 41 lượt xem
  Chap 70 58 lượt xem
  Chap 69 69 lượt xem
  Chap 68 92 lượt xem
  Chap 67 69 lượt xem
  Chap 66 97 lượt xem
  Chap 65 86 lượt xem
  Chap 64 100 lượt xem
  Chap 63 100 lượt xem
  Chap 62 94 lượt xem
  Chap 61 96 lượt xem
  Chap 60 83 lượt xem
  Chap 59 91 lượt xem
  Chap 58 131 lượt xem
  Chap 57 97 lượt xem
  Chap 56 68 lượt xem
  Chap 55 87 lượt xem
  Chap 54 85 lượt xem
  Chap 53 95 lượt xem
  Chap 52 111 lượt xem
  Chap 51 126 lượt xem
  Chap 50 101 lượt xem
  Chap 49 95 lượt xem
  Chap 48 101 lượt xem
  Chap 47 67 lượt xem
  Chap 46 97 lượt xem
  Chap 45 99 lượt xem
  Chap 44 131 lượt xem
  Chap 43 130 lượt xem
  Chap 42 lượt xem
  Chap 41 lượt xem
  Chap 40 lượt xem
  Chap 39 96 lượt xem
  Chap 38 117 lượt xem
  Chap 37 89 lượt xem
  Chap 36 77 lượt xem
  Chap 35 81 lượt xem
  Chap 34 118 lượt xem
  Chap 33 137 lượt xem
  Chap 32 144 lượt xem
  Chap 31 101 lượt xem
  Chap 30 96 lượt xem
  Chap 29 101 lượt xem
  Chap 28 135 lượt xem
  Chap 27 126 lượt xem
  Chap 26 179 lượt xem
  Chap 25 279 lượt xem
  Chap 24 174 lượt xem
  Chap 23 153 lượt xem
  Chap 22 186 lượt xem
  Chap 21 202 lượt xem
  Chap 20 172 lượt xem
  Chap 19 198 lượt xem
  Chap 18 281 lượt xem
  Chap 17 285 lượt xem
  Chap 16 197 lượt xem
  Chap 15 289 lượt xem
  Chap 14 279 lượt xem
  Chap 13 262 lượt xem
  Chap 12 249 lượt xem
  Chap 11 332 lượt xem
  Chap 10 540 lượt xem
  Chap 9 277 lượt xem
  Chap 8 313 lượt xem
  Chap 7 492 lượt xem
  Chap 6 575 lượt xem
  Chap 5 624 lượt xem
  Chap 4 - Fix 826 lượt xem
  Chap 3 343 lượt xem
  Chap 2 403 lượt xem
  Chap 1 416 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!