Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......

Các chương


  Chap 147 2 lượt xem
  Chap 146 1 lượt xem
  Chap 145 1 lượt xem
  Chap 144 0 lượt xem
  Chap 143 0 lượt xem
  Chap 84 2 lượt xem
  Chap 83 2 lượt xem
  Chap 82 2 lượt xem
  Chap 81 6 lượt xem
  Chap 80 8 lượt xem
  Chap 79 15 lượt xem
  Chap 78 13 lượt xem
  Chap 77 25 lượt xem
  Chap 76 16 lượt xem
  Chap 75 20 lượt xem
  Chap 74 21 lượt xem
  Chap 73 21 lượt xem
  Chap 72 17 lượt xem
  Chap 71 22 lượt xem
  Chap 70 32 lượt xem
  Chap 69 43 lượt xem
  Chap 68 62 lượt xem
  Chap 67 48 lượt xem
  Chap 66 64 lượt xem
  Chap 65 59 lượt xem
  Chap 64 57 lượt xem
  Chap 63 72 lượt xem
  Chap 62 73 lượt xem
  Chap 61 81 lượt xem
  Chap 60 66 lượt xem
  Chap 59 64 lượt xem
  Chap 58 105 lượt xem
  Chap 57 75 lượt xem
  Chap 56 54 lượt xem
  Chap 55 62 lượt xem
  Chap 54 55 lượt xem
  Chap 53 77 lượt xem
  Chap 52 85 lượt xem
  Chap 51 98 lượt xem
  Chap 50 82 lượt xem
  Chap 49 73 lượt xem
  Chap 48 70 lượt xem
  Chap 47 46 lượt xem
  Chap 46 67 lượt xem
  Chap 45 68 lượt xem
  Chap 44 105 lượt xem
  Chap 43 103 lượt xem
  Chap 42 lượt xem
  Chap 41 lượt xem
  Chap 40 lượt xem
  Chap 39 74 lượt xem
  Chap 38 94 lượt xem
  Chap 37 70 lượt xem
  Chap 36 61 lượt xem
  Chap 35 61 lượt xem
  Chap 34 88 lượt xem
  Chap 33 118 lượt xem
  Chap 32 118 lượt xem
  Chap 31 85 lượt xem
  Chap 30 76 lượt xem
  Chap 29 73 lượt xem
  Chap 28 107 lượt xem
  Chap 27 113 lượt xem
  Chap 26 154 lượt xem
  Chap 25 246 lượt xem
  Chap 24 151 lượt xem
  Chap 23 128 lượt xem
  Chap 22 157 lượt xem
  Chap 21 176 lượt xem
  Chap 20 147 lượt xem
  Chap 19 183 lượt xem
  Chap 18 245 lượt xem
  Chap 17 258 lượt xem
  Chap 16 177 lượt xem
  Chap 15 242 lượt xem
  Chap 14 256 lượt xem
  Chap 13 235 lượt xem
  Chap 12 222 lượt xem
  Chap 11 313 lượt xem
  Chap 10 509 lượt xem
  Chap 9 252 lượt xem
  Chap 8 292 lượt xem
  Chap 7 459 lượt xem
  Chap 6 542 lượt xem
  Chap 5 610 lượt xem
  Chap 4 - Fix 789 lượt xem
  Chap 3 308 lượt xem
  Chap 2 378 lượt xem
  Chap 1 394 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!