Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Các chương


  Chap 64 14 lượt xem
  Chap 63 12 lượt xem
  Chap 62 16 lượt xem
  Chap 61 8 lượt xem
  Chap 60 5 lượt xem
  Chap 59 3 lượt xem
  Chap 58 2 lượt xem
  Chap 57 5 lượt xem
  Chap 56 3 lượt xem
  Chap 55 3 lượt xem
  Chap 54 2 lượt xem
  Chap 53 3 lượt xem
  Chap 52 4 lượt xem
  Chap 51 2 lượt xem
  Chap 50 4 lượt xem
  Chap 49 3 lượt xem
  Chap 48 8 lượt xem
  Chap 47 3 lượt xem
  Chap 46 3 lượt xem
  Chap 45 2 lượt xem
  Chap 44 4 lượt xem
  Chap 43 3 lượt xem
  Chap 42 2 lượt xem
  Chap 41 7 lượt xem
  Chap 40 14 lượt xem
  Chap 39 16 lượt xem
  Chap 38 15 lượt xem
  Chap 37 19 lượt xem
  Chap 36 7 lượt xem
  Chap 35 19 lượt xem
  Chap 34 15 lượt xem
  Chap 33 19 lượt xem
  Chap 32 10 lượt xem
  Chap 31 9 lượt xem
  Chap 30 9 lượt xem
  Chap 29 13 lượt xem
  Chap 28 20 lượt xem
  Chap 27 27 lượt xem
  Chap 26 35 lượt xem
  Chap 25 23 lượt xem
  Chap 24 14 lượt xem
  Chap 23 21 lượt xem
  Chap 22 12 lượt xem
  Chap 21 13 lượt xem
  Chap 20 17 lượt xem
  Chap 19 21 lượt xem
  Chap 18 31 lượt xem
  Chap 17 19 lượt xem
  Chap 16 26 lượt xem
  Chap 15 26 lượt xem
  Chap 14 34 lượt xem
  Chap 13 24 lượt xem
  Chap 12 16 lượt xem
  Chap 11 24 lượt xem
  Chap 10 22 lượt xem
  Chap 9 32 lượt xem
  Chap 8 36 lượt xem
  Chap 7 40 lượt xem
  Chap 6 28 lượt xem
  Chap 5 22 lượt xem
  Chap 4 59 lượt xem
  Chap 3 44 lượt xem
  Chap 2 69 lượt xem
  Chap 1 73 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!