Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Thanh niên nghiện game, chơi game liền mười mấy tiếng. Đột tử, chết xuyên không vào dị giới. được hệ thống hỗ trợ...

Các chương


  Chap 24 6 lượt xem
  Chap 23 2 lượt xem
  Chap 22 3 lượt xem
  Chap 21 5 lượt xem
  Chap 20 5 lượt xem
  Chap 19 4 lượt xem
  Chap 18 2 lượt xem
  Chap 17 5 lượt xem
  Chap 16 9 lượt xem
  Chap 15 2 lượt xem
  Chap 14 5 lượt xem
  Chap 13 9 lượt xem
  Chap 12 22 lượt xem
  Chap 11 20 lượt xem
  Chap 10 12 lượt xem
  Chap 9 16 lượt xem
  Chap 8 9 lượt xem
  Chap 7 11 lượt xem
  Chap 6 14 lượt xem
  Chap 5 14 lượt xem
  Chap 4 17 lượt xem
  Chap 3 16 lượt xem
  Chap 2 11 lượt xem
  Chap 1 14 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!