Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Bá đạo nữ Tổng Tài vì muốn báo thù, nên cưới con trai của kẻ thù về làm chồng, và sau đó thì trăm đường sỉ nhục anh bằng mọi cách. Liệu anh chồng nhu nhược bất tài bị đánh cũng không đánh lại, bị chửi cũng không cãi lại này có giống như vẻ bề ngoài vô hại hay không?

Các chương


  Chap 70 9 lượt xem
  Chap 69 5 lượt xem
  Chap 68 19 lượt xem
  Chap 67 18 lượt xem
  Chap 66 24 lượt xem
  Chap 65 21 lượt xem
  Chap 64 14 lượt xem
  Chap 63 14 lượt xem
  Chap 62 15 lượt xem
  Chap 61 16 lượt xem
  Chap 60 10 lượt xem
  Chap 59 15 lượt xem
  Chap 58 20 lượt xem
  Chap 57 19 lượt xem
  Chap 56 32 lượt xem
  Chap 55 20 lượt xem
  Chap 54 20 lượt xem
  Chap 53 20 lượt xem
  Chap 52 18 lượt xem
  Chap 51 21 lượt xem
  Chap 50 22 lượt xem
  Chap 49 22 lượt xem
  Chap 48 52 lượt xem
  Chap 47 47 lượt xem
  Chap 46 50 lượt xem
  Chap 45 37 lượt xem
  Chap 44 39 lượt xem
  Chap 43 101 lượt xem
  Chap 42 49 lượt xem
  Chap 41 55 lượt xem
  Chap 40 71 lượt xem
  Chap 39 100 lượt xem
  Chap 38 98 lượt xem
  Chap 37 96 lượt xem
  Chap 36 68 lượt xem
  Chap 35 58 lượt xem
  Chap 34 77 lượt xem
  Chap 33 77 lượt xem
  Chap 32 70 lượt xem
  Chap 31 68 lượt xem
  Chap 30 69 lượt xem
  Chap 29 95 lượt xem
  Chap 28 78 lượt xem
  Chap 27 104 lượt xem
  Chap 26 85 lượt xem
  Chap 25 98 lượt xem
  Chap 24 66 lượt xem
  Chap 23 97 lượt xem
  Chap 22 102 lượt xem
  Chap 21 140 lượt xem
  Chap 20 81 lượt xem
  Chap 19 137 lượt xem
  Chap 18 111 lượt xem
  Chap 17 113 lượt xem
  Chap 16 84 lượt xem
  Chap 15 81 lượt xem
  Chap 14 124 lượt xem
  Chap 13 71 lượt xem
  Chap 12 111 lượt xem
  Chap 11 118 lượt xem
  Chap 10 86 lượt xem
  Chap 9 81 lượt xem
  Chap 8 120 lượt xem
  Chap 7 94 lượt xem
  Chap 6 129 lượt xem
  Chap 5 127 lượt xem
  Chap 4 126 lượt xem
  Chap 3 111 lượt xem
  Chap 2 116 lượt xem
  Chap 1 156 lượt xem
  Chap 0 139 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!