Đánh giá


Có tổng 6 đánh giá!


Sơ lược

Thiên kim tiểu thư phú nhị đại ngạo mạn bạch hi cho rằng chỉ có người đàn ông có ánh hào quang của nam chính mới xứng với cô ấy. Ai mà ngờ được trả giá bằng cả chân tâm kết quả lại bị đối phương lợi dụng mà thôi, đến cuối cùng còn phải chúc anh ta cùng “nữ chính” bạch đầu giai lão sao?

Trùng sinh lại 7 năm trước liệu cố ấy có thay đổi được tất cả mọi chuyện và tìm được người đàn ông đích thực của đời mình không?

Các chương


  Chap 110 3 lượt xem
  Chap 109 2 lượt xem
  Chap 108 0 lượt xem
  Chap 107 6 lượt xem
  Chap 106 14 lượt xem
  Chap 105 4 lượt xem
  Chap 104 13 lượt xem
  Chap 103 19 lượt xem
  Chap 102 14 lượt xem
  Chap 101 12 lượt xem
  Chap 100 10 lượt xem
  Chap 99 6 lượt xem
  Chap 98 17 lượt xem
  Chap 97 9 lượt xem
  Chap 96 12 lượt xem
  Chap 95 14 lượt xem
  Chap 94 11 lượt xem
  Chap 93 13 lượt xem
  Chap 92 16 lượt xem
  Chap 91 10 lượt xem
  Chap 90 20 lượt xem
  Chap 89 9 lượt xem
  Chap 88 14 lượt xem
  Chap 87 11 lượt xem
  Chap 86 10 lượt xem
  Chap 85 12 lượt xem
  Chap 84 22 lượt xem
  Chap 83 25 lượt xem
  Chap 82 15 lượt xem
  Chap 81 36 lượt xem
  Chap 80 34 lượt xem
  Chap 79 29 lượt xem
  Chap 78 11 lượt xem
  Chap 77 32 lượt xem
  Chap 76 17 lượt xem
  Chap 75 16 lượt xem
  Chap 74 18 lượt xem
  Chap 73 36 lượt xem
  Chap 72 40 lượt xem
  Chap 71 15 lượt xem
  Chap 70 34 lượt xem
  Chap 69 45 lượt xem
  Chap 68 38 lượt xem
  Chap 67 40 lượt xem
  Chap 66 49 lượt xem
  Chap 65 22 lượt xem
  Chap 64 29 lượt xem
  Chap 63 26 lượt xem
  Chap 62 25 lượt xem
  Chap 61 18 lượt xem
  Chap 60 17 lượt xem
  Chap 59 18 lượt xem
  Chap 58 53 lượt xem
  Chap 57 30 lượt xem
  Chap 56 27 lượt xem
  Chap 55 23 lượt xem
  Chap 54 23 lượt xem
  Chap 53 18 lượt xem
  Chap 52 17 lượt xem
  Chap 51 22 lượt xem
  Chap 50 103 lượt xem
  Chap 49 53 lượt xem
  Chap 48 74 lượt xem
  Chap 47 105 lượt xem
  Chap 46 99 lượt xem
  Chap 45 93 lượt xem
  Chap 44 79 lượt xem
  Chap 43 120 lượt xem
  Chap 42 67 lượt xem
  Chap 41 80 lượt xem
  Chap 40 71 lượt xem
  Chap 39 76 lượt xem
  Chap 38 114 lượt xem
  Chap 37 96 lượt xem
  Chap 36 87 lượt xem
  Chap 35 89 lượt xem
  Chap 34 79 lượt xem
  Chap 33 94 lượt xem
  Chap 32 96 lượt xem
  Chap 31 82 lượt xem
  Chap 30 90 lượt xem
  Chap 29 83 lượt xem
  Chap 28 76 lượt xem
  Chap 27 107 lượt xem
  Chap 26 141 lượt xem
  Chap 25 138 lượt xem
  Chap 24 108 lượt xem
  Chap 23 144 lượt xem
  Chap 22 145 lượt xem
  Chap 21 130 lượt xem
  Chap 20 165 lượt xem
  Chap 19 94 lượt xem
  Chap 18 104 lượt xem
  Chap 17 158 lượt xem
  Chap 16 160 lượt xem
  Chap 15 227 lượt xem
  Chap 14 164 lượt xem
  Chap 13 256 lượt xem
  Chap 12 178 lượt xem
  Chap 11 135 lượt xem
  Chap 10 176 lượt xem
  Chap 9 162 lượt xem
  Chap 8 148 lượt xem
  Chap 7 128 lượt xem
  Chap 6 166 lượt xem
  Chap 5 138 lượt xem
  Chap 4 229 lượt xem
  Chap 3 183 lượt xem
  Chap 2 163 lượt xem
  Chap 1 154 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!