Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Dương Trình một kẻ nghèo hèn bị bạn gái đánh đập thê thảm, rồi uống rượu say trong rừng. Anh vô tình bị một mỹ nữ cương thi hút máu, sau đó bị biến thân thành cương thi với siêu năng lực. Ngày hôm sau trong đám cướp mặc đồng phục, được ông chủ chú ý và đề xuất để làm một vệ sĩ cá nhân cho Diệp Tuyên Lâm, con gái của một phú bà Sở phu nhân, và phu phục được một thú cưng nhỏ Sữa Cầu.

Sau khi đăng ký nhập học, thì đã phải gặp sự khiêu khích và thử thách ở trường, cùng thời Diệp Tuyên Lâm đang gặp phải một nguy hiểm lớn…

Fanpage: fb.com/MCKBC.3303.

Các chương


  Chap 117 13 lượt xem
  Chap 116 3 lượt xem
  Chap 115 3 lượt xem
  Chap 114 3 lượt xem
  Chap 113 3 lượt xem
  Chap 112 3 lượt xem
  Chap 111 3 lượt xem
  Chap 110 3 lượt xem
  Chap 109 3 lượt xem
  Chap 108 3 lượt xem
  Chap 107 9 lượt xem
  Chap 106 6 lượt xem
  Chap 105 7 lượt xem
  Chap 104 14 lượt xem
  Chap 103 8 lượt xem
  Chap 102 21 lượt xem
  Chap 101 10 lượt xem
  Chap 100 33 lượt xem
  Chap 99 20 lượt xem
  Chap 98 19 lượt xem
  Chap 97 18 lượt xem
  Chap 96 20 lượt xem
  Chap 95 17 lượt xem
  Chap 94 18 lượt xem
  Chap 93 15 lượt xem
  Chap 92 14 lượt xem
  Chap 91 15 lượt xem
  Chap 90 18 lượt xem
  Chap 89 10 lượt xem
  Chap 88 14 lượt xem
  Chap 87 15 lượt xem
  Chap 86 18 lượt xem
  Chap 85 18 lượt xem
  Chap 84 15 lượt xem
  Chap 83 16 lượt xem
  Chap 82 20 lượt xem
  Chap 81 20 lượt xem
  Chap 80 20 lượt xem
  Chap 79 18 lượt xem
  Chap 78 23 lượt xem
  Chap 77 12 lượt xem
  Chap 76 17 lượt xem
  Chap 75 16 lượt xem
  Chap 74 10 lượt xem
  Chap 73 13 lượt xem
  Chap 72 48 lượt xem
  Chap 71 18 lượt xem
  Chap 70 26 lượt xem
  Chap 70 0 lượt xem
  Chap 69 18 lượt xem
  Chap 68 44 lượt xem
  Chap 67 21 lượt xem
  Chap 66 32 lượt xem
  Chap 65 24 lượt xem
  Chap 64 26 lượt xem
  Chap 63 24 lượt xem
  Chap 62 29 lượt xem
  Chap 61 32 lượt xem
  Chap 60 29 lượt xem
  Chap 59 29 lượt xem
  Chap 58 26 lượt xem
  Chap 57 46 lượt xem
  Chap 56 50 lượt xem
  Chap 55 28 lượt xem
  Chap 54 30 lượt xem
  Chap 53 46 lượt xem
  Chap 52 40 lượt xem
  Chap 51 33 lượt xem
  Chap 50 83 lượt xem
  Chap 49 64 lượt xem
  Chap 48 34 lượt xem
  Chap 47 92 lượt xem
  Chap 46 38 lượt xem
  Chap 45 93 lượt xem
  Chap 44 30 lượt xem
  Chap 43 62 lượt xem
  Chap 42 37 lượt xem
  Chap 41 29 lượt xem
  Chap 40 84 lượt xem
  Chap 39 45 lượt xem
  Chap 38 65 lượt xem
  Chap 37 47 lượt xem
  Chap 36 57 lượt xem
  Chap 35 50 lượt xem
  Chap 34 54 lượt xem
  Chap 33 49 lượt xem
  Chap 32 104 lượt xem
  Chap 31 79 lượt xem
  Chap 30 86 lượt xem
  Chap 29 96 lượt xem
  Chap 28 79 lượt xem
  Chap 27 116 lượt xem
  Chap 26 97 lượt xem
  Chap 25 152 lượt xem
  Chap 24 97 lượt xem
  Chap 23 143 lượt xem
  Chap 22 149 lượt xem
  Chap 21 120 lượt xem
  Chap 20 86 lượt xem
  Chap 19 99 lượt xem
  Chap 18 101 lượt xem
  Chap 17 110 lượt xem
  Chap 16 123 lượt xem
  Chap 15 86 lượt xem
  Chap 14 205 lượt xem
  Chap 13 105 lượt xem
  Chap 12 109 lượt xem
  Chap 11 112 lượt xem
  Chap 10 129 lượt xem
  Chap 9 121 lượt xem
  Chap 8 137 lượt xem
  Chap 7 103 lượt xem
  Chap 6 90 lượt xem
  Chap 5 83 lượt xem
  Chap 4 98 lượt xem
  Chap 3 162 lượt xem
  Chap 2 154 lượt xem
  Chap 1 111 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!