Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Biện Cấu bị biến thành con chó tên Một Con Chó của mình. Trở thành một con chó, đại mạo hiểm gì đang chờ đợi anh ta ở phía trước?

Các chương


  Chap 7 22 lượt xem
  Chap 6 10 lượt xem
  Chap 5 6 lượt xem
  Chap 4 6 lượt xem
  Chap 3 6 lượt xem
  Chap 2 12 lượt xem
  Chap 1 20 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!