Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie . Do bị 1 Zombie giết chết , Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu . Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết , Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình

Các chương


  Chap 86 0 lượt xem
  Chap 85 2 lượt xem
  Chap 84 4 lượt xem
  Chap 83 4 lượt xem
  Chap 82 3 lượt xem
  Chap 81 5 lượt xem
  Chap 80 4 lượt xem
  Chap 79 3 lượt xem
  Chap 78 4 lượt xem
  Chap 77 3 lượt xem
  Chap 76 3 lượt xem
  Chap 75 4 lượt xem
  Chap 74 3 lượt xem
  Chap 73 9 lượt xem
  Chap 72 6 lượt xem
  Chap 71 5 lượt xem
  Chap 70 6 lượt xem
  Chap 69 10 lượt xem
  Chap 68 5 lượt xem
  Chap 67 3 lượt xem
  Chap 66 13 lượt xem
  Chap 65 16 lượt xem
  Chap 64 16 lượt xem
  Chap 63 6 lượt xem
  Chap 62 6 lượt xem
  Chap 61 9 lượt xem
  Chap 60 6 lượt xem
  Chap 59 8 lượt xem
  Chap 58 4 lượt xem
  Chap 57 14 lượt xem
  Chap 56 5 lượt xem
  Chap 55 6 lượt xem
  Chap 54 8 lượt xem
  Chap 53 8 lượt xem
  Chap 52 8 lượt xem
  Chap 51 4 lượt xem
  Chap 50 4 lượt xem
  Chap 49 13 lượt xem
  Chap 48 9 lượt xem
  Chap 47 5 lượt xem
  Chap 46 9 lượt xem
  Chap 45 9 lượt xem
  Chap 44 14 lượt xem
  Chap 43 7 lượt xem
  Chap 42 12 lượt xem
  Chap 41 16 lượt xem
  Chap 40 23 lượt xem
  Chap 39 12 lượt xem
  Chap 38 14 lượt xem
  Chap 37 13 lượt xem
  Chap 36 6 lượt xem
  Chap 35 22 lượt xem
  Chap 34 10 lượt xem
  Chap 33 17 lượt xem
  Chap 32 24 lượt xem
  Chap 31 14 lượt xem
  Chap 30 22 lượt xem
  Chap 29 8 lượt xem
  Chap 28 10 lượt xem
  Chap 27 18 lượt xem
  Chap 26 7 lượt xem
  Chap 25 23 lượt xem
  Chap 24 28 lượt xem
  Chap 23 15 lượt xem
  Chap 22 24 lượt xem
  Chap 21 15 lượt xem
  Chap 20 15 lượt xem
  Chap 19 26 lượt xem
  Chap 18 31 lượt xem
  Chap 17 33 lượt xem
  Chap 16 23 lượt xem
  Chap 15 17 lượt xem
  Chap 14 16 lượt xem
  Chap 13 29 lượt xem
  Chap 12 14 lượt xem
  Chap 11 23 lượt xem
  Chap 10 29 lượt xem
  Chap 9 12 lượt xem
  Chap 8 16 lượt xem
  Chap 7 20 lượt xem
  Chap 6 13 lượt xem
  Chap 5 24 lượt xem
  Chap 4 13 lượt xem
  Chap 3 19 lượt xem
  Chap 2 21 lượt xem
  Chap 1 17 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!