Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie . Do bị 1 Zombie giết chết , Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu . Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết , Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình

Các chương


  Chap 122 18 lượt xem
  Chap 121 7 lượt xem
  Chap 120 21 lượt xem
  Chap 119 28 lượt xem
  Chap 118 10 lượt xem
  Chap 117 21 lượt xem
  Chap 116 9 lượt xem
  Chap 115 8 lượt xem
  Chap 114 29 lượt xem
  Chap 113 10 lượt xem
  Chap 112 20 lượt xem
  Chap 111 11 lượt xem
  Chap 110 23 lượt xem
  Chap 109 11 lượt xem
  Chap 108 10 lượt xem
  Chap 107 12 lượt xem
  Chap 106 14 lượt xem
  Chap 105 10 lượt xem
  Chap 104 13 lượt xem
  Chap 103 12 lượt xem
  Chap 102 10 lượt xem
  Chap 101 10 lượt xem
  Chap 100 9 lượt xem
  Chap 99 21 lượt xem
  Chap 98 14 lượt xem
  Chap 97 11 lượt xem
  Chap 96 14 lượt xem
  Chap 95 16 lượt xem
  Chap 94 12 lượt xem
  Chap 93 17 lượt xem
  Chap 92 14 lượt xem
  Chap 91 20 lượt xem
  Chap 90 30 lượt xem
  Chap 89 28 lượt xem
  Chap 88 20 lượt xem
  Chap 86 30 lượt xem
  Chap 85 18 lượt xem
  Chap 84 40 lượt xem
  Chap 83 36 lượt xem
  Chap 82 23 lượt xem
  Chap 81 22 lượt xem
  Chap 80 20 lượt xem
  Chap 79 29 lượt xem
  Chap 78 21 lượt xem
  Chap 77 19 lượt xem
  Chap 76 19 lượt xem
  Chap 75 26 lượt xem
  Chap 74 26 lượt xem
  Chap 73 27 lượt xem
  Chap 72 44 lượt xem
  Chap 71 18 lượt xem
  Chap 70 21 lượt xem
  Chap 69 38 lượt xem
  Chap 68 40 lượt xem
  Chap 67 18 lượt xem
  Chap 66 40 lượt xem
  Chap 65 38 lượt xem
  Chap 64 37 lượt xem
  Chap 63 22 lượt xem
  Chap 62 36 lượt xem
  Chap 61 25 lượt xem
  Chap 60 18 lượt xem
  Chap 59 26 lượt xem
  Chap 58 25 lượt xem
  Chap 57 31 lượt xem
  Chap 56 20 lượt xem
  Chap 55 20 lượt xem
  Chap 54 23 lượt xem
  Chap 53 31 lượt xem
  Chap 52 24 lượt xem
  Chap 51 18 lượt xem
  Chap 50 22 lượt xem
  Chap 49 37 lượt xem
  Chap 48 27 lượt xem
  Chap 47 26 lượt xem
  Chap 46 22 lượt xem
  Chap 45 23 lượt xem
  Chap 44 34 lượt xem
  Chap 43 28 lượt xem
  Chap 42 46 lượt xem
  Chap 41 35 lượt xem
  Chap 40 39 lượt xem
  Chap 39 31 lượt xem
  Chap 38 35 lượt xem
  Chap 37 42 lượt xem
  Chap 36 27 lượt xem
  Chap 35 59 lượt xem
  Chap 34 28 lượt xem
  Chap 33 39 lượt xem
  Chap 32 56 lượt xem
  Chap 31 37 lượt xem
  Chap 30 59 lượt xem
  Chap 29 30 lượt xem
  Chap 28 27 lượt xem
  Chap 27 42 lượt xem
  Chap 26 35 lượt xem
  Chap 25 52 lượt xem
  Chap 24 50 lượt xem
  Chap 23 30 lượt xem
  Chap 22 45 lượt xem
  Chap 21 34 lượt xem
  Chap 20 40 lượt xem
  Chap 19 49 lượt xem
  Chap 18 51 lượt xem
  Chap 17 56 lượt xem
  Chap 16 57 lượt xem
  Chap 15 51 lượt xem
  Chap 14 37 lượt xem
  Chap 13 52 lượt xem
  Chap 12 38 lượt xem
  Chap 11 48 lượt xem
  Chap 10 54 lượt xem
  Chap 9 45 lượt xem
  Chap 8 42 lượt xem
  Chap 7 60 lượt xem
  Chap 6 43 lượt xem
  Chap 5 46 lượt xem
  Chap 4 30 lượt xem
  Chap 3 42 lượt xem
  Chap 2 46 lượt xem
  Chap 1 48 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!