Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie . Do bị 1 Zombie giết chết , Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu . Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết , Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình

Các chương


  Chap 122 6 lượt xem
  Chap 121 3 lượt xem
  Chap 120 8 lượt xem
  Chap 119 15 lượt xem
  Chap 118 4 lượt xem
  Chap 117 18 lượt xem
  Chap 116 5 lượt xem
  Chap 115 4 lượt xem
  Chap 114 22 lượt xem
  Chap 113 5 lượt xem
  Chap 112 9 lượt xem
  Chap 111 6 lượt xem
  Chap 110 14 lượt xem
  Chap 109 5 lượt xem
  Chap 108 6 lượt xem
  Chap 107 8 lượt xem
  Chap 106 10 lượt xem
  Chap 105 6 lượt xem
  Chap 104 6 lượt xem
  Chap 103 8 lượt xem
  Chap 102 6 lượt xem
  Chap 101 7 lượt xem
  Chap 100 6 lượt xem
  Chap 99 15 lượt xem
  Chap 98 10 lượt xem
  Chap 97 6 lượt xem
  Chap 96 8 lượt xem
  Chap 95 11 lượt xem
  Chap 94 8 lượt xem
  Chap 93 12 lượt xem
  Chap 92 12 lượt xem
  Chap 91 18 lượt xem
  Chap 90 22 lượt xem
  Chap 89 20 lượt xem
  Chap 88 15 lượt xem
  Chap 86 19 lượt xem
  Chap 85 12 lượt xem
  Chap 84 29 lượt xem
  Chap 83 27 lượt xem
  Chap 82 16 lượt xem
  Chap 81 18 lượt xem
  Chap 80 16 lượt xem
  Chap 79 17 lượt xem
  Chap 78 16 lượt xem
  Chap 77 16 lượt xem
  Chap 76 16 lượt xem
  Chap 75 21 lượt xem
  Chap 74 20 lượt xem
  Chap 73 22 lượt xem
  Chap 72 22 lượt xem
  Chap 71 13 lượt xem
  Chap 70 16 lượt xem
  Chap 69 35 lượt xem
  Chap 68 20 lượt xem
  Chap 67 15 lượt xem
  Chap 66 33 lượt xem
  Chap 65 32 lượt xem
  Chap 64 28 lượt xem
  Chap 63 18 lượt xem
  Chap 62 27 lượt xem
  Chap 61 21 lượt xem
  Chap 60 15 lượt xem
  Chap 59 22 lượt xem
  Chap 58 17 lượt xem
  Chap 57 27 lượt xem
  Chap 56 14 lượt xem
  Chap 55 16 lượt xem
  Chap 54 19 lượt xem
  Chap 53 26 lượt xem
  Chap 52 18 lượt xem
  Chap 51 13 lượt xem
  Chap 50 17 lượt xem
  Chap 49 27 lượt xem
  Chap 48 21 lượt xem
  Chap 47 17 lượt xem
  Chap 46 19 lượt xem
  Chap 45 20 lượt xem
  Chap 44 28 lượt xem
  Chap 43 22 lượt xem
  Chap 42 40 lượt xem
  Chap 41 32 lượt xem
  Chap 40 36 lượt xem
  Chap 39 26 lượt xem
  Chap 38 31 lượt xem
  Chap 37 36 lượt xem
  Chap 36 19 lượt xem
  Chap 35 40 lượt xem
  Chap 34 22 lượt xem
  Chap 33 32 lượt xem
  Chap 32 34 lượt xem
  Chap 31 29 lượt xem
  Chap 30 55 lượt xem
  Chap 29 26 lượt xem
  Chap 28 21 lượt xem
  Chap 27 34 lượt xem
  Chap 26 24 lượt xem
  Chap 25 47 lượt xem
  Chap 24 42 lượt xem
  Chap 23 26 lượt xem
  Chap 22 40 lượt xem
  Chap 21 28 lượt xem
  Chap 20 36 lượt xem
  Chap 19 44 lượt xem
  Chap 18 43 lượt xem
  Chap 17 50 lượt xem
  Chap 16 39 lượt xem
  Chap 15 31 lượt xem
  Chap 14 32 lượt xem
  Chap 13 48 lượt xem
  Chap 12 32 lượt xem
  Chap 11 43 lượt xem
  Chap 10 46 lượt xem
  Chap 9 40 lượt xem
  Chap 8 29 lượt xem
  Chap 7 50 lượt xem
  Chap 6 24 lượt xem
  Chap 5 40 lượt xem
  Chap 4 24 lượt xem
  Chap 3 37 lượt xem
  Chap 2 39 lượt xem
  Chap 1 42 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!