Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie . Do bị 1 Zombie giết chết , Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu . Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết , Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình

Các chương


  Chap 122 23 lượt xem
  Chap 121 12 lượt xem
  Chap 120 25 lượt xem
  Chap 119 34 lượt xem
  Chap 118 16 lượt xem
  Chap 117 26 lượt xem
  Chap 116 15 lượt xem
  Chap 115 14 lượt xem
  Chap 114 35 lượt xem
  Chap 113 17 lượt xem
  Chap 112 23 lượt xem
  Chap 111 18 lượt xem
  Chap 110 29 lượt xem
  Chap 109 15 lượt xem
  Chap 108 15 lượt xem
  Chap 107 19 lượt xem
  Chap 106 17 lượt xem
  Chap 105 17 lượt xem
  Chap 104 17 lượt xem
  Chap 103 17 lượt xem
  Chap 102 13 lượt xem
  Chap 101 13 lượt xem
  Chap 100 14 lượt xem
  Chap 99 26 lượt xem
  Chap 98 19 lượt xem
  Chap 97 14 lượt xem
  Chap 96 17 lượt xem
  Chap 95 20 lượt xem
  Chap 94 16 lượt xem
  Chap 93 20 lượt xem
  Chap 92 19 lượt xem
  Chap 91 25 lượt xem
  Chap 90 34 lượt xem
  Chap 89 33 lượt xem
  Chap 88 27 lượt xem
  Chap 86 35 lượt xem
  Chap 85 26 lượt xem
  Chap 84 44 lượt xem
  Chap 83 41 lượt xem
  Chap 82 29 lượt xem
  Chap 81 27 lượt xem
  Chap 80 24 lượt xem
  Chap 79 36 lượt xem
  Chap 78 25 lượt xem
  Chap 77 25 lượt xem
  Chap 76 24 lượt xem
  Chap 75 30 lượt xem
  Chap 74 38 lượt xem
  Chap 73 29 lượt xem
  Chap 72 51 lượt xem
  Chap 71 22 lượt xem
  Chap 70 27 lượt xem
  Chap 69 42 lượt xem
  Chap 68 51 lượt xem
  Chap 67 23 lượt xem
  Chap 66 45 lượt xem
  Chap 65 41 lượt xem
  Chap 64 44 lượt xem
  Chap 63 27 lượt xem
  Chap 62 41 lượt xem
  Chap 61 30 lượt xem
  Chap 60 22 lượt xem
  Chap 59 34 lượt xem
  Chap 58 29 lượt xem
  Chap 57 34 lượt xem
  Chap 56 24 lượt xem
  Chap 55 23 lượt xem
  Chap 54 31 lượt xem
  Chap 53 37 lượt xem
  Chap 52 27 lượt xem
  Chap 51 23 lượt xem
  Chap 50 26 lượt xem
  Chap 49 44 lượt xem
  Chap 48 30 lượt xem
  Chap 47 30 lượt xem
  Chap 46 29 lượt xem
  Chap 45 27 lượt xem
  Chap 44 36 lượt xem
  Chap 43 31 lượt xem
  Chap 42 49 lượt xem
  Chap 41 41 lượt xem
  Chap 40 44 lượt xem
  Chap 39 37 lượt xem
  Chap 38 39 lượt xem
  Chap 37 59 lượt xem
  Chap 36 33 lượt xem
  Chap 35 64 lượt xem
  Chap 34 37 lượt xem
  Chap 33 42 lượt xem
  Chap 32 65 lượt xem
  Chap 31 43 lượt xem
  Chap 30 63 lượt xem
  Chap 29 31 lượt xem
  Chap 28 30 lượt xem
  Chap 27 47 lượt xem
  Chap 26 38 lượt xem
  Chap 25 58 lượt xem
  Chap 24 53 lượt xem
  Chap 23 35 lượt xem
  Chap 22 52 lượt xem
  Chap 21 37 lượt xem
  Chap 20 48 lượt xem
  Chap 19 54 lượt xem
  Chap 18 57 lượt xem
  Chap 17 60 lượt xem
  Chap 16 64 lượt xem
  Chap 15 55 lượt xem
  Chap 14 40 lượt xem
  Chap 13 54 lượt xem
  Chap 12 41 lượt xem
  Chap 11 50 lượt xem
  Chap 10 57 lượt xem
  Chap 9 48 lượt xem
  Chap 8 45 lượt xem
  Chap 7 63 lượt xem
  Chap 6 47 lượt xem
  Chap 5 48 lượt xem
  Chap 4 33 lượt xem
  Chap 3 45 lượt xem
  Chap 2 50 lượt xem
  Chap 1 51 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!