Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Bạn trai phản bội, muốn đem cô làm lễ vật trên giường kẻ khác. Trời xui đất khiến lấy sai thẻ phòng, một đêm xuân tiêu cùng người đàn ông khác. Mà con trai của người này...

Các chương


  Chap 21 1 lượt xem
  Chap 20 1 lượt xem
  Chap 19 1 lượt xem
  Chap 18 1 lượt xem
  Chap 17 1 lượt xem
  Chap 16 0 lượt xem
  Chap 15 0 lượt xem
  Chap 14 0 lượt xem
  Chap 13 0 lượt xem
  Chap 12 0 lượt xem
  Chap 11 0 lượt xem
  Chap 10 0 lượt xem
  Chap 9 1 lượt xem
  Chap 8 1 lượt xem
  Chap 7 1 lượt xem
  Chap 6 2 lượt xem
  Chap 5 2 lượt xem
  Chap 4 2 lượt xem
  Chap 3 1 lượt xem
  Chap 2 1 lượt xem
  Chap 1 11 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!