Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Một người bị coi thường ở nhà lẫn công việc bỗng tìm một lối thoát

Các chương


  Chap 48 25 lượt xem
  Chap 47 11 lượt xem
  Chap 46 21 lượt xem
  Chap 45 10 lượt xem
  Chap 44 17 lượt xem
  Chap 43 11 lượt xem
  Chap 42 11 lượt xem
  Chap 41 16 lượt xem
  Chap 40 14 lượt xem
  Chap 39 19 lượt xem
  Chap 38 20 lượt xem
  Chap 37 10 lượt xem
  Chap 36 10 lượt xem
  Chap 35 9 lượt xem
  Chap 34 377 lượt xem
  Chap 33 246 lượt xem
  Chap 32 223 lượt xem
  Chap 31 504 lượt xem
  Chap 30 313 lượt xem
  Chap 29 316 lượt xem
  Chap 28 420 lượt xem
  Chap 27 430 lượt xem
  Chap 26 384 lượt xem
  Chap 25 352 lượt xem
  Chap 24 384 lượt xem
  Chap 24 0 lượt xem
  Chap 23 336 lượt xem
  Chap 22 851 lượt xem
  Chap 21 402 lượt xem
  Chap 20 425 lượt xem
  Chap 19 369 lượt xem
  Chap 18 464 lượt xem
  Chap 17 432 lượt xem
  Chap 16 482 lượt xem
  Chap 15 407 lượt xem
  Chap 14 479 lượt xem
  Chap 13 459 lượt xem
  Chap 13 0 lượt xem
  Chap 12 825 lượt xem
  Chap 11 561 lượt xem
  Chap 11 0 lượt xem
  Chap 10 461 lượt xem
  Chap 10 0 lượt xem
  Chap 9 446 lượt xem
  Chap 8 464 lượt xem
  Chap 7 494 lượt xem
  Chap 6 456 lượt xem
  Chap 5 558 lượt xem
  Chap 4 590 lượt xem
  Chap 3 595 lượt xem
  Chap 2 478 lượt xem
  Chap 1 477 lượt xem
  Chap 0 417 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!