Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện kể về Aoyagi Kanna, một nữ sinh 16 tuổi sẽ trở thành ero-seiyuu(1 dạng lồng tiếng cho nhân vật trong game "khiêu dzâm"...zzzz) cho công ty của chị mình.Liệu cô bé sẽ làm thế nào để hoàn thành công việc được giao?

Các chương


  Chap 60 553 lượt xem
  Chap 59 370 lượt xem
  Chap 58.5 312 lượt xem
  Chap 58 316 lượt xem
  Chap 57 331 lượt xem
  Chap 56 318 lượt xem
  Chap 55 283 lượt xem
  Chap 54 340 lượt xem
  Chap 53 308 lượt xem
  Chap 52 352 lượt xem
  Chap 51 400 lượt xem
  Chap 50 283 lượt xem
  Chap 49 361 lượt xem
  Chap 48 311 lượt xem
  Chap 47 299 lượt xem
  Chap 46 327 lượt xem
  Chap 45 336 lượt xem
  Chap 44 414 lượt xem
  Chap 43 342 lượt xem
  Chap 42 361 lượt xem
  Chap 41 307 lượt xem
  Chap 40 336 lượt xem
  Chap 39 366 lượt xem
  Chap 38 306 lượt xem
  Chap 37 360 lượt xem
  Chap 36 383 lượt xem
  Chap 35 301 lượt xem
  Chap 34.5 316 lượt xem
  Chap 34 313 lượt xem
  Chap 33 270 lượt xem
  Chap 32 340 lượt xem
  Chap 31 334 lượt xem
  Chap 30 370 lượt xem
  Chap 29 259 lượt xem
  Chap 28 325 lượt xem
  Chap 27 319 lượt xem
  Chap 26 360 lượt xem
  Chap 25 332 lượt xem
  Chap 24 307 lượt xem
  Chap 23 317 lượt xem
  Chap 22 287 lượt xem
  Chap 21 317 lượt xem
  Chap 20 356 lượt xem
  Chap 19 275 lượt xem
  Chap 18 300 lượt xem
  Chap 17 297 lượt xem
  Chap 16 353 lượt xem
  Chap 15 338 lượt xem
  Chap 14 349 lượt xem
  Chap 13 413 lượt xem
  Chap 12 350 lượt xem
  Chap 11 324 lượt xem
  Chap 10 374 lượt xem
  Chap 9 375 lượt xem
  Chap 8 321 lượt xem
  Chap 7 366 lượt xem
  Chap 6 345 lượt xem
  Chap 5 380 lượt xem
  Chap 4 330 lượt xem
  Chap 3 341 lượt xem
  Chap 2 404 lượt xem
  Chap 1 472 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!