Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đây là những bộ sưu tập các oneshots khác nhau, 4-komas và các câu chuyện bên lề của kodomo no jikan

Các chương


  Chap 26 15 lượt xem
  Chap 25 1 lượt xem
  Chap 24 18 lượt xem
  Chap 23 6 lượt xem
  Chap 22 6 lượt xem
  Chap 21 4 lượt xem
  Chap 20 30 lượt xem
  Chap 19 28 lượt xem
  Chap 18 9 lượt xem
  Chap 17 30 lượt xem
  Chap 16 32 lượt xem
  Chap 15 24 lượt xem
  Chap 14 16 lượt xem
  Chap 13 24 lượt xem
  Chap 12 13 lượt xem
  Chap 11 21 lượt xem
  Chap 10 16 lượt xem
  Chap 9 19 lượt xem
  Chap 8 17 lượt xem
  Chap 7 17 lượt xem
  Chap 6 18 lượt xem
  Chap 5 22 lượt xem
  Chap 4 22 lượt xem
  Chap 3 26 lượt xem
  Chap 2 24 lượt xem
  Chap 1 28 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!