Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Các chương


  Chap 115 4 lượt xem
  Chap 114 5 lượt xem
  Chap 113 5 lượt xem
  Chap 112 4 lượt xem
  Chap 111 3 lượt xem
  Chap 110 3 lượt xem
  Chap 109 12 lượt xem
  Chap 108 11 lượt xem
  Chap 107 11 lượt xem
  Chap 106 7 lượt xem
  Chap 105 12 lượt xem
  Chap 104 30 lượt xem
  Chap 103 31 lượt xem
  Chap 102 6 lượt xem
  Chap 101 7 lượt xem
  Chap 100 11 lượt xem
  Chap 99 24 lượt xem
  Chap 98 12 lượt xem
  Chap 97 14 lượt xem
  Chap 96 9 lượt xem
  Chap 95 24 lượt xem
  Chap 94 14 lượt xem
  Chap 93 39 lượt xem
  Chap 92 12 lượt xem
  Chap 91 11 lượt xem
  Chap 90 24 lượt xem
  Chap 89 10 lượt xem
  Chap 88 11 lượt xem
  Chap 87 12 lượt xem
  Chap 86 36 lượt xem
  Chap 85 15 lượt xem
  Chap 84 15 lượt xem
  Chap 83 24 lượt xem
  Chap 82 18 lượt xem
  Chap 81 37 lượt xem
  Chap 80 18 lượt xem
  Chap 79 47 lượt xem
  Chap 78 19 lượt xem
  Chap 77 49 lượt xem
  Chap 76 59 lượt xem
  Chap 75 95 lượt xem
  Chap 74 39 lượt xem
  Chap 73 68 lượt xem
  Chap 72 73 lượt xem
  Chap 71 85 lượt xem
  Chap 70 65 lượt xem
  Chap 69 85 lượt xem
  Chap 68 46 lượt xem
  Chap 67 77 lượt xem
  Chap 66 85 lượt xem
  Chap 65 50 lượt xem
  Chap 64 57 lượt xem
  Chap 63 94 lượt xem
  Chap 62 99 lượt xem
  Chap 61 104 lượt xem
  Chap 60 86 lượt xem
  Chap 59 59 lượt xem
  Chap 58 73 lượt xem
  Chap 57 69 lượt xem
  Chap 56 91 lượt xem
  Chap 55 56 lượt xem
  Chap 54 91 lượt xem
  Chap 53 101 lượt xem
  Chap 52 56 lượt xem
  Chap 51 86 lượt xem
  Chap 50 62 lượt xem
  Chap 49 97 lượt xem
  Chap 48 76 lượt xem
  Chap 47 109 lượt xem
  Chap 46 89 lượt xem
  Chap 45 83 lượt xem
  Chap 44 93 lượt xem
  Chap 43 109 lượt xem
  Chap 42 123 lượt xem
  Chap 41 114 lượt xem
  Chap 40 140 lượt xem
  Chap 39 96 lượt xem
  Chap 38 104 lượt xem
  Chap 37 91 lượt xem
  Chap 36 111 lượt xem
  Chap 35 106 lượt xem
  Chap 34 131 lượt xem
  Chap 33 128 lượt xem
  Chap 32 122 lượt xem
  Chap 31 98 lượt xem
  Chap 30 194 lượt xem
  Chap 29 118 lượt xem
  Chap 28 89 lượt xem
  Chap 27 104 lượt xem
  Chap 26 99 lượt xem
  Chap 25 87 lượt xem
  Chap 24 96 lượt xem
  Chap 23 90 lượt xem
  Chap 22 76 lượt xem
  Chap 21 95 lượt xem
  Chap 20 134 lượt xem
  Chap 19 97 lượt xem
  Chap 18 98 lượt xem
  Chap 17 124 lượt xem
  Chap 16 101 lượt xem
  Chap 15 95 lượt xem
  Chap 14 106 lượt xem
  Chap 13 98 lượt xem
  Chap 12 70 lượt xem
  Chap 11 87 lượt xem
  Chap 10 105 lượt xem
  Chap 9 119 lượt xem
  Chap 8 108 lượt xem
  Chap 7 111 lượt xem
  Chap 6 132 lượt xem
  Chap 5 133 lượt xem
  Chap 4 155 lượt xem
  Chap 3 138 lượt xem
  Chap 2 160 lượt xem
  Chap 1 161 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!