Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Các chương


  Chap 129 7 lượt xem
  Chap 128 0 lượt xem
  Chap 127 6 lượt xem
  Chap 126 0 lượt xem
  Chap 125 10 lượt xem
  Chap 124 17 lượt xem
  Chap 123 14 lượt xem
  Chap 122 5 lượt xem
  Chap 121 21 lượt xem
  Chap 120 14 lượt xem
  Chap 119 12 lượt xem
  Chap 118 10 lượt xem
  Chap 117 8 lượt xem
  Chap 116 7 lượt xem
  Chap 115 9 lượt xem
  Chap 114 12 lượt xem
  Chap 113 9 lượt xem
  Chap 112 13 lượt xem
  Chap 111 13 lượt xem
  Chap 110 20 lượt xem
  Chap 109 29 lượt xem
  Chap 108 20 lượt xem
  Chap 107 21 lượt xem
  Chap 106 20 lượt xem
  Chap 105 26 lượt xem
  Chap 104 36 lượt xem
  Chap 103 40 lượt xem
  Chap 102 27 lượt xem
  Chap 101 14 lượt xem
  Chap 100 22 lượt xem
  Chap 99 43 lượt xem
  Chap 98 23 lượt xem
  Chap 97 23 lượt xem
  Chap 96 25 lượt xem
  Chap 95 31 lượt xem
  Chap 94 27 lượt xem
  Chap 93 47 lượt xem
  Chap 92 20 lượt xem
  Chap 91 24 lượt xem
  Chap 90 29 lượt xem
  Chap 89 15 lượt xem
  Chap 88 24 lượt xem
  Chap 87 27 lượt xem
  Chap 86 42 lượt xem
  Chap 85 22 lượt xem
  Chap 84 23 lượt xem
  Chap 83 37 lượt xem
  Chap 82 26 lượt xem
  Chap 81 53 lượt xem
  Chap 80 36 lượt xem
  Chap 79 59 lượt xem
  Chap 78 35 lượt xem
  Chap 77 60 lượt xem
  Chap 76 67 lượt xem
  Chap 75 106 lượt xem
  Chap 74 50 lượt xem
  Chap 73 77 lượt xem
  Chap 72 90 lượt xem
  Chap 71 95 lượt xem
  Chap 70 74 lượt xem
  Chap 69 100 lượt xem
  Chap 68 57 lượt xem
  Chap 67 97 lượt xem
  Chap 66 100 lượt xem
  Chap 65 70 lượt xem
  Chap 64 69 lượt xem
  Chap 63 105 lượt xem
  Chap 62 109 lượt xem
  Chap 61 115 lượt xem
  Chap 60 109 lượt xem
  Chap 59 71 lượt xem
  Chap 58 86 lượt xem
  Chap 57 81 lượt xem
  Chap 56 103 lượt xem
  Chap 55 69 lượt xem
  Chap 54 103 lượt xem
  Chap 53 111 lượt xem
  Chap 52 71 lượt xem
  Chap 51 97 lượt xem
  Chap 50 77 lượt xem
  Chap 49 105 lượt xem
  Chap 48 92 lượt xem
  Chap 47 118 lượt xem
  Chap 46 102 lượt xem
  Chap 45 94 lượt xem
  Chap 44 105 lượt xem
  Chap 43 120 lượt xem
  Chap 42 134 lượt xem
  Chap 41 126 lượt xem
  Chap 40 154 lượt xem
  Chap 39 107 lượt xem
  Chap 38 116 lượt xem
  Chap 37 96 lượt xem
  Chap 36 122 lượt xem
  Chap 35 121 lượt xem
  Chap 34 141 lượt xem
  Chap 33 147 lượt xem
  Chap 32 137 lượt xem
  Chap 31 111 lượt xem
  Chap 30 206 lượt xem
  Chap 29 130 lượt xem
  Chap 28 99 lượt xem
  Chap 27 112 lượt xem
  Chap 26 108 lượt xem
  Chap 25 98 lượt xem
  Chap 24 110 lượt xem
  Chap 23 104 lượt xem
  Chap 22 89 lượt xem
  Chap 21 108 lượt xem
  Chap 20 147 lượt xem
  Chap 19 110 lượt xem
  Chap 18 109 lượt xem
  Chap 17 139 lượt xem
  Chap 16 119 lượt xem
  Chap 15 107 lượt xem
  Chap 14 115 lượt xem
  Chap 13 115 lượt xem
  Chap 12 82 lượt xem
  Chap 11 100 lượt xem
  Chap 10 115 lượt xem
  Chap 9 139 lượt xem
  Chap 8 120 lượt xem
  Chap 7 128 lượt xem
  Chap 6 147 lượt xem
  Chap 5 153 lượt xem
  Chap 4 174 lượt xem
  Chap 3 153 lượt xem
  Chap 2 185 lượt xem
  Chap 1 179 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!