Đánh giá


Có tổng 4 đánh giá!


Sơ lược

Đêm trước của cuộc cách mạng Pháp, năm 1772: Người anh cả của gia đình Sanson, Charles-Henri, đã trở thành một đao phủ thực thụ
Trong khi đó, em gái của anh ta, Marie-Joseph đang sống tự do ở Versailles

Innocent Rouge là sự tiếp nối trực tiếp cốt truyện của Innocent, tập trung nhiều hơn vào Marie Josephe Sanson

Các chương


  Chap 62 11 lượt xem
  Chap 61 1 lượt xem
  Chap 60 19 lượt xem
  Chap 59 6 lượt xem
  Chap 58 9 lượt xem
  Chap 57 6 lượt xem
  Chap 56 14 lượt xem
  Chap 55 10 lượt xem
  Chap 54 31 lượt xem
  Chap 53 21 lượt xem
  Chap 52 26 lượt xem
  Chap 51 18 lượt xem
  Chap 50 32 lượt xem
  Chap 49 19 lượt xem
  Chap 48 29 lượt xem
  Chap 47 22 lượt xem
  Chap 46 26 lượt xem
  Chap 45 26 lượt xem
  Chap 44 73 lượt xem
  Chap 43 38 lượt xem
  Chap 42 31 lượt xem
  Chap 41 28 lượt xem
  Chap 40 55 lượt xem
  Chap 39 37 lượt xem
  Chap 38 39 lượt xem
  Chap 37 79 lượt xem
  Chap 36 61 lượt xem
  Chap 35 157 lượt xem
  Chap 34 86 lượt xem
  Chap 33 122 lượt xem
  Chap 32 92 lượt xem
  Chap 31 95 lượt xem
  Chap 30 148 lượt xem
  Chap 29 92 lượt xem
  Chap 28 127 lượt xem
  Chap 27 159 lượt xem
  Chap 26 86 lượt xem
  Chap 25 101 lượt xem
  Chap 24 73 lượt xem
  Chap 23 98 lượt xem
  Chap 22 126 lượt xem
  Chap 21 106 lượt xem
  Chap 20 92 lượt xem
  Chap 19 155 lượt xem
  Chap 18 138 lượt xem
  Chap 17 156 lượt xem
  Chap 16 187 lượt xem
  Chap 15 218 lượt xem
  Chap 14 176 lượt xem
  Chap 13 166 lượt xem
  Chap 12 163 lượt xem
  Chap 11 232 lượt xem
  Chap 10 193 lượt xem
  Chap 9 247 lượt xem
  Chap 8 384 lượt xem
  Chap 7 301 lượt xem
  Chap 6 385 lượt xem
  Chap 5 208 lượt xem
  Chap 4 193 lượt xem
  Chap 3 220 lượt xem
  Chap 2 310 lượt xem
  Chap 1 440 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!