Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cuộc sống hằng ngày của những học sinh lớp 2-c trường yanagizawa bị đảo lộn bởi một ứng dụng mang tên Bầu chọn hiến vật”. Những người trở thành Hiến vật sẽ phải chịu Cái chết xã hội”! Những thứ đó nghĩa là sao? Liệu có còn điều gì uẩn khúc đằng sau nó...?

Các chương


  Chap 68 19 lượt xem
  Chap 67 9 lượt xem
  Chap 66 16 lượt xem
  Chap 65 18 lượt xem
  Chap 64 13 lượt xem
  Chap 63 12 lượt xem
  Chap 62 24 lượt xem
  Chap 61 17 lượt xem
  Chap 60 32 lượt xem
  Chap 59 18 lượt xem
  Chap 58 21 lượt xem
  Chap 57 26 lượt xem
  Chap 56 31 lượt xem
  Chap 55 31 lượt xem
  Chap 54 20 lượt xem
  Chap 54 1 lượt xem
  Chap 53 22 lượt xem
  Chap 52 35 lượt xem
  Chap 51 38 lượt xem
  Chap 50 23 lượt xem
  Chap 49 31 lượt xem
  Chap 48 23 lượt xem
  Chap 47 22 lượt xem
  Chap 46 44 lượt xem
  Chap 45 26 lượt xem
  Chap 44 29 lượt xem
  Chap 43 17 lượt xem
  Chap 42 25 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 37 lượt xem
  Chap 39 31 lượt xem
  Chap 38 47 lượt xem
  Chap 37 72 lượt xem
  Chap 36 81 lượt xem
  Chap 35 162 lượt xem
  Chap 34 143 lượt xem
  Chap 33 145 lượt xem
  Chap 32 118 lượt xem
  Chap 31 98 lượt xem
  Chap 30 108 lượt xem
  Chap 29 91 lượt xem
  Chap 28 135 lượt xem
  Chap 27 90 lượt xem
  Chap 26.5 141 lượt xem
  Chap 25 73 lượt xem
  Chap 24 153 lượt xem
  Chap 23 196 lượt xem
  Chap 22 156 lượt xem
  Chap 21 189 lượt xem
  Chap 20 208 lượt xem
  Chap 19 206 lượt xem
  Chap 18 211 lượt xem
  Chap 17 219 lượt xem
  Chap 16 248 lượt xem
  Chap 15 250 lượt xem
  Chap 14 388 lượt xem
  Chap 13 316 lượt xem
  Chap 12 405 lượt xem
  Chap 11 266 lượt xem
  Chap 10 183 lượt xem
  Chap 9 242 lượt xem
  Chap 8 234 lượt xem
  Chap 7 232 lượt xem
  Chap 6 308 lượt xem
  Chap 5 266 lượt xem
  Chap 4 293 lượt xem
  Chap 3 421 lượt xem
  Chap 2 318 lượt xem
  Chap 1 521 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!