Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cuộc sống hằng ngày của những học sinh lớp 2-c trường yanagizawa bị đảo lộn bởi một ứng dụng mang tên Bầu chọn hiến vật”. Những người trở thành Hiến vật sẽ phải chịu Cái chết xã hội”! Những thứ đó nghĩa là sao? Liệu có còn điều gì uẩn khúc đằng sau nó...?

Các chương


  Chap 68 13 lượt xem
  Chap 67 4 lượt xem
  Chap 66 9 lượt xem
  Chap 65 11 lượt xem
  Chap 64 6 lượt xem
  Chap 63 9 lượt xem
  Chap 62 14 lượt xem
  Chap 61 9 lượt xem
  Chap 60 21 lượt xem
  Chap 59 13 lượt xem
  Chap 58 13 lượt xem
  Chap 57 15 lượt xem
  Chap 56 19 lượt xem
  Chap 55 13 lượt xem
  Chap 54 13 lượt xem
  Chap 54 1 lượt xem
  Chap 53 13 lượt xem
  Chap 52 28 lượt xem
  Chap 51 31 lượt xem
  Chap 50 13 lượt xem
  Chap 49 17 lượt xem
  Chap 48 16 lượt xem
  Chap 47 16 lượt xem
  Chap 46 32 lượt xem
  Chap 45 15 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 13 lượt xem
  Chap 42 14 lượt xem
  Chap 41 27 lượt xem
  Chap 40 28 lượt xem
  Chap 39 16 lượt xem
  Chap 38 39 lượt xem
  Chap 37 60 lượt xem
  Chap 36 69 lượt xem
  Chap 35 152 lượt xem
  Chap 34 131 lượt xem
  Chap 33 134 lượt xem
  Chap 32 107 lượt xem
  Chap 31 71 lượt xem
  Chap 30 102 lượt xem
  Chap 29 86 lượt xem
  Chap 28 122 lượt xem
  Chap 27 78 lượt xem
  Chap 26.5 133 lượt xem
  Chap 25 63 lượt xem
  Chap 24 140 lượt xem
  Chap 23 181 lượt xem
  Chap 22 148 lượt xem
  Chap 21 176 lượt xem
  Chap 20 192 lượt xem
  Chap 19 197 lượt xem
  Chap 18 184 lượt xem
  Chap 17 211 lượt xem
  Chap 16 235 lượt xem
  Chap 15 241 lượt xem
  Chap 14 377 lượt xem
  Chap 13 308 lượt xem
  Chap 12 394 lượt xem
  Chap 11 242 lượt xem
  Chap 10 161 lượt xem
  Chap 9 231 lượt xem
  Chap 8 215 lượt xem
  Chap 7 225 lượt xem
  Chap 6 286 lượt xem
  Chap 5 256 lượt xem
  Chap 4 285 lượt xem
  Chap 3 404 lượt xem
  Chap 2 301 lượt xem
  Chap 1 502 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!