Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cuộc sống hằng ngày của những học sinh lớp 2-c trường yanagizawa bị đảo lộn bởi một ứng dụng mang tên Bầu chọn hiến vật”. Những người trở thành Hiến vật sẽ phải chịu Cái chết xã hội”! Những thứ đó nghĩa là sao? Liệu có còn điều gì uẩn khúc đằng sau nó...?

Các chương


  Chap 61 1 lượt xem
  Chap 60 3 lượt xem
  Chap 59 3 lượt xem
  Chap 58 3 lượt xem
  Chap 57 7 lượt xem
  Chap 56 8 lượt xem
  Chap 55 4 lượt xem
  Chap 54 2 lượt xem
  Chap 54 1 lượt xem
  Chap 53 3 lượt xem
  Chap 52 12 lượt xem
  Chap 51 15 lượt xem
  Chap 50 7 lượt xem
  Chap 49 5 lượt xem
  Chap 48 6 lượt xem
  Chap 47 6 lượt xem
  Chap 46 11 lượt xem
  Chap 45 6 lượt xem
  Chap 44 5 lượt xem
  Chap 43 4 lượt xem
  Chap 42 3 lượt xem
  Chap 41 15 lượt xem
  Chap 40 17 lượt xem
  Chap 39 4 lượt xem
  Chap 38 23 lượt xem
  Chap 37 26 lượt xem
  Chap 36 58 lượt xem
  Chap 35 140 lượt xem
  Chap 34 117 lượt xem
  Chap 33 122 lượt xem
  Chap 32 95 lượt xem
  Chap 31 58 lượt xem
  Chap 30 90 lượt xem
  Chap 29 69 lượt xem
  Chap 28 96 lượt xem
  Chap 27 67 lượt xem
  Chap 26.5 102 lượt xem
  Chap 25 54 lượt xem
  Chap 24 117 lượt xem
  Chap 23 148 lượt xem
  Chap 22 118 lượt xem
  Chap 21 154 lượt xem
  Chap 20 171 lượt xem
  Chap 19 184 lượt xem
  Chap 18 138 lượt xem
  Chap 17 182 lượt xem
  Chap 16 202 lượt xem
  Chap 15 222 lượt xem
  Chap 14 358 lượt xem
  Chap 13 268 lượt xem
  Chap 12 365 lượt xem
  Chap 11 189 lượt xem
  Chap 10 146 lượt xem
  Chap 9 212 lượt xem
  Chap 8 196 lượt xem
  Chap 7 198 lượt xem
  Chap 6 259 lượt xem
  Chap 5 231 lượt xem
  Chap 4 260 lượt xem
  Chap 3 374 lượt xem
  Chap 2 276 lượt xem
  Chap 1 477 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!