Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cứ ngỡ chỉ trêu chọc một nam thần trên mạng thôi, ai ngờ từ đó cuộc sống nhân gian như biến thành địa ngục… cho dù con quỷ này có đẹp trai hơn nữa, tôi cũng không muốn ngủ cùng đâu, có thể xuống khỏi giường của tôi chứ?

Các chương


  Chap 68 0 lượt xem
  Chap 67 3 lượt xem
  Chap 66 3 lượt xem
  Chap 65 3 lượt xem
  Chap 64 2 lượt xem
  Chap 63 4 lượt xem
  Chap 62 7 lượt xem
  Chap 61 5 lượt xem
  Chap 60 22 lượt xem
  Chap 59 5 lượt xem
  Chap 58 5 lượt xem
  Chap 57 25 lượt xem
  Chap 56 5 lượt xem
  Chap 55 6 lượt xem
  Chap 54 18 lượt xem
  Chap 53 22 lượt xem
  Chap 52 14 lượt xem
  Chap 51 6 lượt xem
  Chap 50 7 lượt xem
  Chap 49 11 lượt xem
  Chap 48 7 lượt xem
  Chap 47 7 lượt xem
  Chap 46 6 lượt xem
  Chap 45 8 lượt xem
  Chap 44 9 lượt xem
  Chap 43 8 lượt xem
  Chap 42 10 lượt xem
  Chap 41 10 lượt xem
  Chap 40 35 lượt xem
  Chap 39 25 lượt xem
  Chap 38 12 lượt xem
  Chap 37 17 lượt xem
  Chap 36 75 lượt xem
  Chap 35 38 lượt xem
  Chap 34 39 lượt xem
  Chap 33 45 lượt xem
  Chap 32 38 lượt xem
  Chap 31 31 lượt xem
  Chap 30 60 lượt xem
  Chap 29 42 lượt xem
  Chap 28 66 lượt xem
  Chap 27 70 lượt xem
  Chap 26 62 lượt xem
  Chap 25 87 lượt xem
  Chap 24 79 lượt xem
  Chap 23 60 lượt xem
  Chap 22 62 lượt xem
  Chap 21 72 lượt xem
  Chap 20 64 lượt xem
  Chap 19 53 lượt xem
  Chap 18 83 lượt xem
  Chap 17 70 lượt xem
  Chap 16 101 lượt xem
  Chap 15 95 lượt xem
  Chap 14 106 lượt xem
  Chap 13 110 lượt xem
  Chap 12 78 lượt xem
  Chap 11 79 lượt xem
  Chap 10 92 lượt xem
  Chap 9 95 lượt xem
  Chap 8 117 lượt xem
  Chap 7 82 lượt xem
  Chap 6 80 lượt xem
  Chap 5 114 lượt xem
  Chap 4 107 lượt xem
  Chap 3 98 lượt xem
  Chap 2.5 100 lượt xem
  Chap 2 128 lượt xem
  Chap 1.2 118 lượt xem
  Chap 1 199 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!