Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.

Các chương


  Chap 73 8 lượt xem
  Chap 72 1 lượt xem
  Chap 71 0 lượt xem
  Chap 70 0 lượt xem
  Chap 69 8 lượt xem
  Chap 68 1 lượt xem
  Chap 67 1 lượt xem
  Chap 66 1 lượt xem
  Chap 65 6 lượt xem
  Chap 64 1 lượt xem
  Chap 63 1 lượt xem
  Chap 62 1 lượt xem
  Chap 61 1 lượt xem
  Chap 60 1 lượt xem
  Chap 59 21 lượt xem
  Chap 58 10 lượt xem
  Chap 57 4 lượt xem
  Chap 56 5 lượt xem
  Chap 55 13 lượt xem
  Chap 54 12 lượt xem
  Chap 53 23 lượt xem
  Chap 52 22 lượt xem
  Chap 51 24 lượt xem
  Chap 50 20 lượt xem
  Chap 49 26 lượt xem
  Chap 48 21 lượt xem
  Chap 47 25 lượt xem
  Chap 46 15 lượt xem
  Chap 45 72 lượt xem
  Chap 44 22 lượt xem
  Chap 43 32 lượt xem
  Chap 42 24 lượt xem
  Chap 41 97 lượt xem
  Chap 40 31 lượt xem
  Chap 39 20 lượt xem
  Chap 38 42 lượt xem
  Chap 37 25 lượt xem
  Chap 36 24 lượt xem
  Chap 35 26 lượt xem
  Chap 34 21 lượt xem
  Chap 33 22 lượt xem
  Chap 32 29 lượt xem
  Chap 31 31 lượt xem
  Chap 30 24 lượt xem
  Chap 29 28 lượt xem
  Chap 28 38 lượt xem
  Chap 27 24 lượt xem
  Chap 26 24 lượt xem
  Chap 25 32 lượt xem
  Chap 24 41 lượt xem
  Chap 23 25 lượt xem
  Chap 22 32 lượt xem
  Chap 21 40 lượt xem
  Chap 20 42 lượt xem
  Chap 19 35 lượt xem
  Chap 18 43 lượt xem
  Chap 17 31 lượt xem
  Chap 16 57 lượt xem
  Chap 15 31 lượt xem
  Chap 14 53 lượt xem
  Chap 13 33 lượt xem
  Chap 12 33 lượt xem
  Chap 11 37 lượt xem
  Chap 10 31 lượt xem
  Chap 9 46 lượt xem
  Chap 8 64 lượt xem
  Chap 7 68 lượt xem
  Chap 6 57 lượt xem
  Chap 5 42 lượt xem
  Chap 4 37 lượt xem
  Chap 3 47 lượt xem
  Chap 2 44 lượt xem
  Chap 1 38 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!