Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

Các chương


  Chap 83 21 lượt xem
  Chap 82 182 lượt xem
  Chap 81 151 lượt xem
  Chap 80 146 lượt xem
  Chap 79 155 lượt xem
  Chap 78 164 lượt xem
  Chap 77 198 lượt xem
  Chap 76 114 lượt xem
  Chap 75 238 lượt xem
  Chap 74 138 lượt xem
  Chap 73 146 lượt xem
  Chap 72 138 lượt xem
  Chap 71 169 lượt xem
  Chap 70 151 lượt xem
  Chap 69 152 lượt xem
  Chap 68 172 lượt xem
  Chap 67 153 lượt xem
  Chap 66 159 lượt xem
  Chap 65 119 lượt xem
  Chap 64 113 lượt xem
  Chap 63 169 lượt xem
  Chap 62 180 lượt xem
  Chap 61 154 lượt xem
  Chap 60 210 lượt xem
  Chap 59 171 lượt xem
  Chap 58 209 lượt xem
  Chap 57 282 lượt xem
  Chap 56 306 lượt xem
  Chap 55 315 lượt xem
  Chap 54 355 lượt xem
  Chap 53 388 lượt xem
  Chap 52 165 lượt xem
  Chap 51 158 lượt xem
  Chap 50 136 lượt xem
  Chap 49 406 lượt xem
  Chap 48 195 lượt xem
  Chap 47 152 lượt xem
  Chap 46 145 lượt xem
  Chap 45 157 lượt xem
  Chap 44 225 lượt xem
  Chap 43 212 lượt xem
  Chap 42 204 lượt xem
  Chap 41 125 lượt xem
  Chap 40 176 lượt xem
  Chap 39 201 lượt xem
  Chap 38 149 lượt xem
  Chap 37 206 lượt xem
  Chap 36 144 lượt xem
  Chap 35 141 lượt xem
  Chap 34 143 lượt xem
  Chap 33 133 lượt xem
  Chap 32 145 lượt xem
  Chap 31 172 lượt xem
  Chap 30 187 lượt xem
  Chap 29 164 lượt xem
  Chap 28 177 lượt xem
  Chap 27 192 lượt xem
  Chap 26 177 lượt xem
  Chap 25 165 lượt xem
  Chap 24 162 lượt xem
  Chap 23 253 lượt xem
  Chap 22 210 lượt xem
  Chap 21 249 lượt xem
  Chap 20 210 lượt xem
  Chap 19 182 lượt xem
  Chap 18 220 lượt xem
  Chap 17 217 lượt xem
  Chap 16 167 lượt xem
  Chap 15 171 lượt xem
  Chap 14 181 lượt xem
  Chap 13 227 lượt xem
  Chap 12 178 lượt xem
  Chap 11 168 lượt xem
  Chap 10 193 lượt xem
  Chap 9 187 lượt xem
  Chap 8 227 lượt xem
  Chap 7 206 lượt xem
  Chap 6 162 lượt xem
  Chap 5 198 lượt xem
  Chap 4 267 lượt xem
  Chap 3 196 lượt xem
  Chap 2 179 lượt xem
  Chap 1 255 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!