Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

Các chương


  Chap 83 14 lượt xem
  Chap 82 175 lượt xem
  Chap 81 140 lượt xem
  Chap 80 137 lượt xem
  Chap 79 145 lượt xem
  Chap 78 152 lượt xem
  Chap 77 186 lượt xem
  Chap 76 106 lượt xem
  Chap 75 229 lượt xem
  Chap 74 129 lượt xem
  Chap 73 139 lượt xem
  Chap 72 131 lượt xem
  Chap 71 131 lượt xem
  Chap 70 139 lượt xem
  Chap 69 143 lượt xem
  Chap 68 158 lượt xem
  Chap 67 143 lượt xem
  Chap 66 150 lượt xem
  Chap 65 109 lượt xem
  Chap 64 103 lượt xem
  Chap 63 158 lượt xem
  Chap 62 166 lượt xem
  Chap 61 144 lượt xem
  Chap 60 201 lượt xem
  Chap 59 164 lượt xem
  Chap 58 198 lượt xem
  Chap 57 271 lượt xem
  Chap 56 294 lượt xem
  Chap 55 302 lượt xem
  Chap 54 347 lượt xem
  Chap 53 383 lượt xem
  Chap 52 159 lượt xem
  Chap 51 152 lượt xem
  Chap 50 130 lượt xem
  Chap 49 393 lượt xem
  Chap 48 190 lượt xem
  Chap 47 148 lượt xem
  Chap 46 137 lượt xem
  Chap 45 149 lượt xem
  Chap 44 218 lượt xem
  Chap 43 207 lượt xem
  Chap 42 195 lượt xem
  Chap 41 121 lượt xem
  Chap 40 167 lượt xem
  Chap 39 194 lượt xem
  Chap 38 144 lượt xem
  Chap 37 201 lượt xem
  Chap 36 141 lượt xem
  Chap 35 132 lượt xem
  Chap 34 134 lượt xem
  Chap 33 125 lượt xem
  Chap 32 138 lượt xem
  Chap 31 167 lượt xem
  Chap 30 181 lượt xem
  Chap 29 160 lượt xem
  Chap 28 173 lượt xem
  Chap 27 185 lượt xem
  Chap 26 170 lượt xem
  Chap 25 160 lượt xem
  Chap 24 153 lượt xem
  Chap 23 248 lượt xem
  Chap 22 203 lượt xem
  Chap 21 244 lượt xem
  Chap 20 205 lượt xem
  Chap 19 177 lượt xem
  Chap 18 215 lượt xem
  Chap 17 213 lượt xem
  Chap 16 162 lượt xem
  Chap 15 166 lượt xem
  Chap 14 175 lượt xem
  Chap 13 223 lượt xem
  Chap 12 170 lượt xem
  Chap 11 160 lượt xem
  Chap 10 187 lượt xem
  Chap 9 177 lượt xem
  Chap 8 221 lượt xem
  Chap 7 200 lượt xem
  Chap 6 156 lượt xem
  Chap 5 190 lượt xem
  Chap 4 262 lượt xem
  Chap 3 190 lượt xem
  Chap 2 173 lượt xem
  Chap 1 246 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!