Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

Các chương


  Chap 83 1 lượt xem
  Chap 82 157 lượt xem
  Chap 81 131 lượt xem
  Chap 80 125 lượt xem
  Chap 79 123 lượt xem
  Chap 78 140 lượt xem
  Chap 77 166 lượt xem
  Chap 76 95 lượt xem
  Chap 75 208 lượt xem
  Chap 74 116 lượt xem
  Chap 73 124 lượt xem
  Chap 72 119 lượt xem
  Chap 71 112 lượt xem
  Chap 70 118 lượt xem
  Chap 69 122 lượt xem
  Chap 68 142 lượt xem
  Chap 67 126 lượt xem
  Chap 66 133 lượt xem
  Chap 65 97 lượt xem
  Chap 64 92 lượt xem
  Chap 63 139 lượt xem
  Chap 62 151 lượt xem
  Chap 61 111 lượt xem
  Chap 60 177 lượt xem
  Chap 59 148 lượt xem
  Chap 58 173 lượt xem
  Chap 57 240 lượt xem
  Chap 56 267 lượt xem
  Chap 55 284 lượt xem
  Chap 54 319 lượt xem
  Chap 53 347 lượt xem
  Chap 52 140 lượt xem
  Chap 51 139 lượt xem
  Chap 50 118 lượt xem
  Chap 49 377 lượt xem
  Chap 48 169 lượt xem
  Chap 47 133 lượt xem
  Chap 46 126 lượt xem
  Chap 45 139 lượt xem
  Chap 44 201 lượt xem
  Chap 43 193 lượt xem
  Chap 42 178 lượt xem
  Chap 41 100 lượt xem
  Chap 40 157 lượt xem
  Chap 39 181 lượt xem
  Chap 38 128 lượt xem
  Chap 37 177 lượt xem
  Chap 36 131 lượt xem
  Chap 35 121 lượt xem
  Chap 34 124 lượt xem
  Chap 33 114 lượt xem
  Chap 32 125 lượt xem
  Chap 31 155 lượt xem
  Chap 30 170 lượt xem
  Chap 29 145 lượt xem
  Chap 28 158 lượt xem
  Chap 27 154 lượt xem
  Chap 26 159 lượt xem
  Chap 25 149 lượt xem
  Chap 24 141 lượt xem
  Chap 23 226 lượt xem
  Chap 22 179 lượt xem
  Chap 21 232 lượt xem
  Chap 20 187 lượt xem
  Chap 19 145 lượt xem
  Chap 18 196 lượt xem
  Chap 17 196 lượt xem
  Chap 16 146 lượt xem
  Chap 15 157 lượt xem
  Chap 14 163 lượt xem
  Chap 13 210 lượt xem
  Chap 12 150 lượt xem
  Chap 11 148 lượt xem
  Chap 10 170 lượt xem
  Chap 9 164 lượt xem
  Chap 8 205 lượt xem
  Chap 7 182 lượt xem
  Chap 6 147 lượt xem
  Chap 5 176 lượt xem
  Chap 4 250 lượt xem
  Chap 3 170 lượt xem
  Chap 2 160 lượt xem
  Chap 1 232 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!