Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Cuộc chiến giữa nam giới quốc (hắc lang) và nữ giới quốc (hỏa hồ ly)

Bạn cũng có thể xem 1 bản nữa ở đây: https://truyentranhaz.net/truyen-tt8-perfect-half.html

Các chương
Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!