Đánh giá


Có tổng 2 đánh giá!


Sơ lược

Phần tiếp theo của Gosu
Hành trình trả thù cho sư phụ vẫn tiếp tục
liệu main có càng ngày càng hơn phần 1 không? các bạn đón xem nhé!

Các chương


  Chap 46 49 lượt xem
  Chap 45 95 lượt xem
  Chap 44 62 lượt xem
  Chap 43 76 lượt xem
  Chap 42 52 lượt xem
  Chap 41 49 lượt xem
  Chap 40 41 lượt xem
  Chap 39 43 lượt xem
  Chap 38 57 lượt xem
  Chap 37 79 lượt xem
  Chap 36 242 lượt xem
  Chap 35 125 lượt xem
  Chap 34 180 lượt xem
  Chap 33 120 lượt xem
  Chap 32 148 lượt xem
  Chap 31 236 lượt xem
  Chap 30 172 lượt xem
  Chap 29 179 lượt xem
  Chap 28 204 lượt xem
  Chap 27 279 lượt xem
  Chap 26 232 lượt xem
  Chap 25 751 lượt xem
  Chap 24 789 lượt xem
  Chap 23 434 lượt xem
  Chap 22 1493 lượt xem
  Chap 21 1433 lượt xem
  Chap 20 1810 lượt xem
  Chap 19 1111 lượt xem
  Chap 18 792 lượt xem
  Chap 17 717 lượt xem
  Chap 16 691 lượt xem
  Chap 15 732 lượt xem
  Chap 14 695 lượt xem
  Chap 13 730 lượt xem
  Chap 12 697 lượt xem
  Chap 11 756 lượt xem
  Chap 10 730 lượt xem
  Chap 9 611 lượt xem
  Chap 8 - Fix 729 lượt xem
  Chap 7 563 lượt xem
  Chap 6 - Fix 628 lượt xem
  Chap 5 627 lượt xem
  Chap 4 667 lượt xem
  Chap 3 683 lượt xem
  Chap 2 656 lượt xem
  Chap 1 1123 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!