Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.

Các chương


  Chap 71 9 lượt xem
  Chap 70 3 lượt xem
  Chap 69 1 lượt xem
  Chap 68 9 lượt xem
  Chap 67 13 lượt xem
  Chap 66 2 lượt xem
  Chap 65 1 lượt xem
  Chap 64 11 lượt xem
  Chap 63 13 lượt xem
  Chap 62 15 lượt xem
  Chap 61 5 lượt xem
  Chap 60 13 lượt xem
  Chap 59 25 lượt xem
  Chap 58 18 lượt xem
  Chap 57 21 lượt xem
  Chap 56 18 lượt xem
  Chap 55 34 lượt xem
  Chap 54 28 lượt xem
  Chap 53 13 lượt xem
  Chap 52 15 lượt xem
  Chap 51 22 lượt xem
  Chap 50 20 lượt xem
  Chap 49 25 lượt xem
  Chap 48 18 lượt xem
  Chap 47 30 lượt xem
  Chap 46 17 lượt xem
  Chap 45 25 lượt xem
  Chap 44 36 lượt xem
  Chap 43 16 lượt xem
  Chap 42 26 lượt xem
  Chap 41 31 lượt xem
  Chap 41 0 lượt xem
  Chap 40 25 lượt xem
  Chap 40 0 lượt xem
  Chap 39 27 lượt xem
  Chap 38 27 lượt xem
  Chap 37 43 lượt xem
  Chap 36 27 lượt xem
  Chap 35 24 lượt xem
  Chap 34 34 lượt xem
  Chap 33 29 lượt xem
  Chap 32 30 lượt xem
  Chap 31 45 lượt xem
  Chap 30 36 lượt xem
  Chap 29 44 lượt xem
  Chap 28 52 lượt xem
  Chap 27 36 lượt xem
  Chap 26 43 lượt xem
  Chap 25 60 lượt xem
  Chap 24 41 lượt xem
  Chap 23 44 lượt xem
  Chap 22 48 lượt xem
  Chap 21 35 lượt xem
  Chap 20 40 lượt xem
  Chap 19 46 lượt xem
  Chap 18 43 lượt xem
  Chap 17 41 lượt xem
  Chap 16 51 lượt xem
  Chap 15 47 lượt xem
  Chap 14 55 lượt xem
  Chap 13 57 lượt xem
  Chap 12 56 lượt xem
  Chap 11 59 lượt xem
  Chap 10 51 lượt xem
  Chap 9 57 lượt xem
  Chap 8 47 lượt xem
  Chap 7 52 lượt xem
  Chap 6 52 lượt xem
  Chap 5 45 lượt xem
  Chap 4 47 lượt xem
  Chap 3 119 lượt xem
  Chap 2 104 lượt xem
  Chap 1 101 lượt xem
  Chap 1 1 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!