Đánh giá


Có tổng 5 đánh giá!


Sơ lược

Bạn muốn tôi chọn một trong hai cô gái đó không?
Không! tôi sẽ chọn cả hai.
Một anh chàng sinh viên ngành kỹ thuật, anh quen được hai cô sinh viên năm nhất tại trường đại học.
Và anh ta thích hẹn hò với hai cô gái đó!!

Các chương


  Chap 55 312 lượt xem
  Chap 54 158 lượt xem
  Chap 53 121 lượt xem
  Chap 52 121 lượt xem
  Chap 51 112 lượt xem
  Chap 50 133 lượt xem
  Chap 49 129 lượt xem
  Chap 48 3387 lượt xem
  Chap 47 1723 lượt xem
  Chap 46 1456 lượt xem
  Chap 45 1483 lượt xem
  Chap 44 1508 lượt xem
  Chap 43 1431 lượt xem
  Chap 42 1651 lượt xem
  Chap 41 1513 lượt xem
  Chap 40 1618 lượt xem
  Chap 39 1384 lượt xem
  Chap 38 1570 lượt xem
  Chap 37 1490 lượt xem
  Chap 36 1394 lượt xem
  Chap 35 1330 lượt xem
  Chap 34 1414 lượt xem
  Chap 33 1515 lượt xem
  Chap 32 1526 lượt xem
  Chap 31 1651 lượt xem
  Chap 30 1681 lượt xem
  Chap 29 1474 lượt xem
  Chap 28 1465 lượt xem
  Chap 27 1486 lượt xem
  Chap 26 1513 lượt xem
  Chap 25 1516 lượt xem
  Chap 24 1622 lượt xem
  Chap 23 1494 lượt xem
  Chap 22 1571 lượt xem
  Chap 21 1626 lượt xem
  Chap 20 1695 lượt xem
  Chap 19 1662 lượt xem
  Chap 18 1610 lượt xem
  Chap 17 1716 lượt xem
  Chap 16 1667 lượt xem
  Chap 15 1748 lượt xem
  Chap 14 1648 lượt xem
  Chap 13 1672 lượt xem
  Chap 12 1695 lượt xem
  Chap 11 1819 lượt xem
  Chap 10 1925 lượt xem
  Chap 9 1697 lượt xem
  Chap 8 1730 lượt xem
  Chap 7 - Fix 1758 lượt xem
  Chap 6 - Fix 1891 lượt xem
  Chap 5 2020 lượt xem
  Chap 4 2067 lượt xem
  Chap 3 - Fix 2267 lượt xem
  Chap 2 - Fix 2694 lượt xem
  Chap 1 3990 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!