Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Nàng là chính là một vương bài của đội đặc công, là cao thủ y thuật lẫn độc thuật. Vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp nhưng bản tính lại tà ác. Nhìn thiên chân tuyệt mỹ nhưng lại có thể bất thình lình động thủ không chút do dự. Một ngày kia vì luyện ma thuật đen chưa thành đã khiến nàng xuyên qua trở thành một tiểu phế tài. Nàng sẽ thay đổi nơi nàng xuyên đến như thế nào?

Các chương


  Chap 58 21 lượt xem
  Chap 57 4 lượt xem
  Chap 56 6 lượt xem
  Chap 55 4 lượt xem
  Chap 54 4 lượt xem
  Chap 53 9 lượt xem
  Chap 52 11 lượt xem
  Chap 51 5 lượt xem
  Chap 50 9 lượt xem
  Chap 49 6 lượt xem
  Chap 48 19 lượt xem
  Chap 47 3 lượt xem
  Chap 46 16 lượt xem
  Chap 45 3 lượt xem
  Chap 44 3 lượt xem
  Chap 43 16 lượt xem
  Chap 42 13 lượt xem
  Chap 41 9 lượt xem
  Chap 40 10 lượt xem
  Chap 39 24 lượt xem
  Chap 38 14 lượt xem
  Chap 37 8 lượt xem
  Chap 36 15 lượt xem
  Chap 35 16 lượt xem
  Chap 34 40 lượt xem
  Chap 33 36 lượt xem
  Chap 32 16 lượt xem
  Chap 31 19 lượt xem
  Chap 30 15 lượt xem
  Chap 29 13 lượt xem
  Chap 28 32 lượt xem
  Chap 27 16 lượt xem
  Chap 26 19 lượt xem
  Chap 25 23 lượt xem
  Chap 24 35 lượt xem
  Chap 23 14 lượt xem
  Chap 22 20 lượt xem
  Chap 21 17 lượt xem
  Chap 20 16 lượt xem
  Chap 19 14 lượt xem
  Chap 18 18 lượt xem
  Chap 17 20 lượt xem
  Chap 16 21 lượt xem
  Chap 15 25 lượt xem
  Chap 14 19 lượt xem
  Chap 13 18 lượt xem
  Chap 12 18 lượt xem
  Chap 11 21 lượt xem
  Chap 10 23 lượt xem
  Chap 9 26 lượt xem
  Chap 8 28 lượt xem
  Chap 7 19 lượt xem
  Chap 6 32 lượt xem
  Chap 5 25 lượt xem
  Chap 4 20 lượt xem
  Chap 3 32 lượt xem
  Chap 2 40 lượt xem
  Chap 1 39 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!