Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!

Các chương


  Chap 104 0 lượt xem
  Chap 103 0 lượt xem
  Chap 102 0 lượt xem
  Chap 101 2 lượt xem
  Chap 100 1 lượt xem
  Chap 99 2 lượt xem
  Chap 98 6 lượt xem
  Chap 97 4 lượt xem
  Chap 96 7 lượt xem
  Chap 95 5 lượt xem
  Chap 94 9 lượt xem
  Chap 93 5 lượt xem
  Chap 92 4 lượt xem
  Chap 91 7 lượt xem
  Chap 90 3 lượt xem
  Chap 89 3 lượt xem
  Chap 88 5 lượt xem
  Chap 87 2 lượt xem
  Chap 86 18 lượt xem
  Chap 85 5 lượt xem
  Chap 84 4 lượt xem
  Chap 83 10 lượt xem
  Chap 82 8 lượt xem
  Chap 81 3 lượt xem
  Chap 80 15 lượt xem
  Chap 79 5 lượt xem
  Chap 78 3 lượt xem
  Chap 77 13 lượt xem
  Chap 76 12 lượt xem
  Chap 75 14 lượt xem
  Chap 74 7 lượt xem
  Chap 73 13 lượt xem
  Chap 72 3 lượt xem
  Chap 71 3 lượt xem
  Chap 70 3 lượt xem
  Chap 69 3 lượt xem
  Chap 68 8 lượt xem
  Chap 67 5 lượt xem
  Chap 66 11 lượt xem
  Chap 65 6 lượt xem
  Chap 64 10 lượt xem
  Chap 63 26 lượt xem
  Chap 62 13 lượt xem
  Chap 61 27 lượt xem
  Chap 60 9 lượt xem
  Chap 59 8 lượt xem
  Chap 58 13 lượt xem
  Chap 57 15 lượt xem
  Chap 56 11 lượt xem
  Chap 55 10 lượt xem
  Chap 54 11 lượt xem
  Chap 53 8 lượt xem
  Chap 52 13 lượt xem
  Chap 51 6 lượt xem
  Chap 50 13 lượt xem
  Chap 49 9 lượt xem
  Chap 48 14 lượt xem
  Chap 47 6 lượt xem
  Chap 46 11 lượt xem
  Chap 45 10 lượt xem
  Chap 44 9 lượt xem
  Chap 43 16 lượt xem
  Chap 42 20 lượt xem
  Chap 41 21 lượt xem
  Chap 40 17 lượt xem
  Chap 39 19 lượt xem
  Chap 38 8 lượt xem
  Chap 37 11 lượt xem
  Chap 36 18 lượt xem
  Chap 35 8 lượt xem
  Chap 34 13 lượt xem
  Chap 33 7 lượt xem
  Chap 32 14 lượt xem
  Chap 31 8 lượt xem
  Chap 30 15 lượt xem
  Chap 29 15 lượt xem
  Chap 28 18 lượt xem
  Chap 27 17 lượt xem
  Chap 26 16 lượt xem
  Chap 25 13 lượt xem
  Chap 24 32 lượt xem
  Chap 23 17 lượt xem
  Chap 22 18 lượt xem
  Chap 21 23 lượt xem
  Chap 20 21 lượt xem
  Chap 19 19 lượt xem
  Chap 18 19 lượt xem
  Chap 17 20 lượt xem
  Chap 16 39 lượt xem
  Chap 15 15 lượt xem
  Chap 14 18 lượt xem
  Chap 14 0 lượt xem
  Chap 13 15 lượt xem
  Chap 12 23 lượt xem
  Chap 11 30 lượt xem
  Chap 10 19 lượt xem
  Chap 9 29 lượt xem
  Chap 8 18 lượt xem
  Chap 7 38 lượt xem
  Chap 6 23 lượt xem
  Chap 5 20 lượt xem
  Chap 4 22 lượt xem
  Chap 3 26 lượt xem
  Chap 2 56 lượt xem
  Chap 1 132 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!