Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Tiên y truyền nhân lục thà, sẽ tu chân biết trị bệnh, thụ mệnh xuống núi lại phát hiện có thêm một cái nũng nịu vị hôn thê, băng sơn nữ tổng giám đốc, mỹ lệ xinh đẹp giáo hoa, đối mặt hoa tỷ muội, vị hôn thê lại chỉ có thể có một cái; Tìm thân thế, bảo đảm giai nhân, cuồng bá đô thị, cường thế nghịch tập, một đường hát vang!

Các chương


  Chap 182 4 lượt xem
  Chap 160 5 lượt xem
  Chap 119 4 lượt xem
  Chap 118 5 lượt xem
  Chap 117 5 lượt xem
  Chap 116 5 lượt xem
  Chap 115 10 lượt xem
  Chap 114 8 lượt xem
  Chap 113 13 lượt xem
  Chap 112 8 lượt xem
  Chap 111 9 lượt xem
  Chap 111 0 lượt xem
  Chap 110 13 lượt xem
  Chap 109 9 lượt xem
  Chap 108 7 lượt xem
  Chap 107 5 lượt xem
  Chap 106 5 lượt xem
  Chap 105 7 lượt xem
  Chap 104 8 lượt xem
  Chap 103 6 lượt xem
  Chap 102 6 lượt xem
  Chap 101 7 lượt xem
  Chap 100 6 lượt xem
  Chap 99 6 lượt xem
  Chap 98 13 lượt xem
  Chap 97 8 lượt xem
  Chap 96 17 lượt xem
  Chap 95 10 lượt xem
  Chap 94 14 lượt xem
  Chap 93 9 lượt xem
  Chap 92 9 lượt xem
  Chap 91 13 lượt xem
  Chap 90 8 lượt xem
  Chap 89 9 lượt xem
  Chap 88 14 lượt xem
  Chap 87 9 lượt xem
  Chap 86 28 lượt xem
  Chap 85 13 lượt xem
  Chap 84 9 lượt xem
  Chap 83 19 lượt xem
  Chap 82 14 lượt xem
  Chap 81 11 lượt xem
  Chap 80 20 lượt xem
  Chap 79 11 lượt xem
  Chap 78 12 lượt xem
  Chap 77 22 lượt xem
  Chap 76 26 lượt xem
  Chap 75 24 lượt xem
  Chap 74 13 lượt xem
  Chap 73 23 lượt xem
  Chap 72 12 lượt xem
  Chap 71 9 lượt xem
  Chap 70 14 lượt xem
  Chap 69 11 lượt xem
  Chap 68 14 lượt xem
  Chap 67 11 lượt xem
  Chap 66 19 lượt xem
  Chap 65 18 lượt xem
  Chap 64 19 lượt xem
  Chap 63 34 lượt xem
  Chap 62 21 lượt xem
  Chap 61 39 lượt xem
  Chap 60 17 lượt xem
  Chap 59 19 lượt xem
  Chap 58 20 lượt xem
  Chap 57 20 lượt xem
  Chap 56 19 lượt xem
  Chap 55 16 lượt xem
  Chap 54 20 lượt xem
  Chap 53 17 lượt xem
  Chap 52 20 lượt xem
  Chap 51 18 lượt xem
  Chap 50 26 lượt xem
  Chap 49 17 lượt xem
  Chap 48 29 lượt xem
  Chap 47 13 lượt xem
  Chap 46 20 lượt xem
  Chap 45 16 lượt xem
  Chap 44 15 lượt xem
  Chap 43 24 lượt xem
  Chap 42 34 lượt xem
  Chap 41 34 lượt xem
  Chap 40 29 lượt xem
  Chap 39 32 lượt xem
  Chap 38 20 lượt xem
  Chap 37 21 lượt xem
  Chap 36 34 lượt xem
  Chap 35 20 lượt xem
  Chap 34 22 lượt xem
  Chap 33 18 lượt xem
  Chap 32 24 lượt xem
  Chap 31 20 lượt xem
  Chap 30 30 lượt xem
  Chap 29 27 lượt xem
  Chap 28 26 lượt xem
  Chap 27 40 lượt xem
  Chap 26 28 lượt xem
  Chap 25 23 lượt xem
  Chap 24 52 lượt xem
  Chap 23 32 lượt xem
  Chap 22 36 lượt xem
  Chap 21 32 lượt xem
  Chap 20 35 lượt xem
  Chap 19 33 lượt xem
  Chap 18 30 lượt xem
  Chap 17 28 lượt xem
  Chap 16 49 lượt xem
  Chap 15 26 lượt xem
  Chap 14 25 lượt xem
  Chap 14 0 lượt xem
  Chap 13 27 lượt xem
  Chap 12 38 lượt xem
  Chap 11 44 lượt xem
  Chap 10 30 lượt xem
  Chap 9 42 lượt xem
  Chap 8 29 lượt xem
  Chap 7 55 lượt xem
  Chap 6 36 lượt xem
  Chap 5 34 lượt xem
  Chap 4 38 lượt xem
  Chap 3 41 lượt xem
  Chap 2 70 lượt xem
  Chap 1 148 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!