Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Nội Dung Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi: Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng quải ( ~ chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn ). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng vẫn quải.

Các chương


  Chap 32 7 lượt xem
  Chap 31 2 lượt xem
  Chap 30 2 lượt xem
  Chap 29 2 lượt xem
  Chap 28 6 lượt xem
  Chap 27 3 lượt xem
  Chap 26 3 lượt xem
  Chap 25 2 lượt xem
  Chap 24 2 lượt xem
  Chap 23 2 lượt xem
  Chap 22 2 lượt xem
  Chap 21 8 lượt xem
  Chap 20 10 lượt xem
  Chap 19 25 lượt xem
  Chap 18 20 lượt xem
  Chap 17 24 lượt xem
  Chap 16 22 lượt xem
  Chap 15 36 lượt xem
  Chap 14 38 lượt xem
  Chap 13 24 lượt xem
  Chap 12 13 lượt xem
  Chap 11 29 lượt xem
  Chap 10 7 lượt xem
  Chap 9 17 lượt xem
  Chap 8 16 lượt xem
  Chap 7 14 lượt xem
  Chap 6 25 lượt xem
  Chap 5 16 lượt xem
  Chap 4 10 lượt xem
  Chap 3 24 lượt xem
  Chap 2 16 lượt xem
  Chap 1 24 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!