Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Nội Dung Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi: Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng quải ( ~ chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn ). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng vẫn quải.

Các chương


  Chap 17 4 lượt xem
  Chap 16 11 lượt xem
  Chap 15 16 lượt xem
  Chap 14 21 lượt xem
  Chap 13 11 lượt xem
  Chap 12 4 lượt xem
  Chap 11 14 lượt xem
  Chap 10 3 lượt xem
  Chap 9 5 lượt xem
  Chap 8 8 lượt xem
  Chap 7 4 lượt xem
  Chap 6 8 lượt xem
  Chap 5 6 lượt xem
  Chap 4 6 lượt xem
  Chap 3 8 lượt xem
  Chap 2 9 lượt xem
  Chap 1 8 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected]ail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!